www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 2. marts 1983

Fredsgruppe protesterer til Sovjet over fængsling

Nej til Atomvåben kræver aktivist løsladt

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Organisationen Nej til Atomvåben krævede tirsdag løsladelse af den sovjetiske fredsaktivist Oleg Radzinsky, som har været tilbageholdt i Moskva siden oktober.

Det skete i et brev, som en delegation bragte til ambassaden. Over et samtaleanlæg fik aktivisterne den besked, at de kunne sende brevet med posten. En ambassadefunktionær, som tilfældigt kom fordi, henviste dem imidlertid til det tilstødende konsulat, hvor brevet så blev afleveret.

Oleg Radzinsky er medlem af den lille gruppe, som blev dannet i juni sidste år med henblik på fremme af forståelsen mellem USA og Sovjetunionen. To aktivister fra gruppen gennemfører i øjeblikket en sultestrejke "for fred".

Indlagt på klinik

Kort efter gruppens dannelse blev Radzinsky indkaldt til forhør, og i juli blev han smidt ud af universitetet. Derefter blev han ifølge oplysninger, som Nej til Atomvåben har modtaget, fyret fra sit lærerjob på en aftenskole. Han skal også være blevet gennemtævet af uidentificerede personer.

I slutningen af oktober blev Radzinsky arresteret og indsat i Lefortovo fængslet. Han blev beskyldt for at undervise i forbudt litteratur samt være i besiddelse af undergrundsblade. For nylig er han blevet overført til den psykiatriske klinik, Serbsky Instituttet. Det er en ofte anvendt fremgangsmåde imod systemkritikere. Radzinsky har astma og andre fysiske lidelser, bl.a. rygradsskader.

Hvis han bringes for retten og anklages for "anti-sovjetiske aktiviteter" kan han blive idømt op til 7 års fængsel samt fem års internt eksil. Hvis han anses for mentalt syg, kan han tilbageholdes på ubestemt tid.

Oleg Radzinskys adresse på klinikken er: USSR, Moskva, Kropotkinsky per. D. 9, Serbsky Institute of Forensic Psychiatry.

Protestbrevet

Nej til Atomvåben oplyser i et brev, at man ønsker "et atomvåbenfrit Europa og går ind for afspænding og dialog tværs over de grænser, der skiller Øst og Vest".

"Derfor er det med dyb bekymring, at vi erfarer om Oleg Radzinskys skæbne", hedder det videre i brevet. "Vi anser forfølgelse af såkaldte uofficielle fredsgrupper for en alvorlig hindring i vort arbejde for forståelse mellem Øst og Vest. Det falder os meget svært at forstå begrundelsen for disse forfølgelser, da denne lille gruppe uofficielle jo også ønsker at arbejde for fred og afspænding mellem Sovjetunionen og USA"

"I betragtning af Sovjetstatens magt og styrke kunne man efter vor opfattelse forvente lydhørhed over for folk med uofficielle meninger. Forfølgelsen af dem er i vore øjne en magtdemonstration og strider imod de etiske principper, vi går ind for".

Derfor henstiller Nej til Atomvåben "indtrængende til Dem, herr ambassadør, at videregive vor anmodning til Deres myndigheder om at løslade Oleg Radzinsky, som for øvrigt har et svagt helbred, og at tillade hans gruppe uforstyrret at arbejde for fred og forståelse mellem Øst og Vest".

Nej til Atomvåbens initiativ blev besluttet inden den alliancefrie fredsbevægelses "chefideolog", historikeren E.P. Thompson, i sidste uge opfordrede til protester imod de sovjetiske myndigheders forfølgelse af gruppen.

Brevet er det seneste udspil i en udveksling af erklæringer mellem den alliancefrie fredsbevægelse og de sovjetiske myndigheder. En anden stor dansk fredsorganisation, Samarbejdskomiteen, mener ikke, at man skal blande sig i interne østlige forhold. Disse forskelle i den danske fredsbevægelse behandles i øvrigt på et debatmøde onsdag aften arrangeret af Danske Studerendes Fællesråd i Krystalgade 16.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk