www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Aktuelt 9. september 2000 - se også to andre artikler herom

Thule: Venter dansk nej til USA’s raketskjold

Danmark står foran en beslutning om Thule-radarens fremtid, som kan sammenlignes med det danske nej til atomvåben, mener den tidligere premierminister Jevgenij Primakov.

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Danmark vil næppe godkende, at det amerikanske radar-anlæg ved Thule bliver brugt i USA’s anti-raket- system. Det siger Ruslands tidligere premierminister Jevgenij Primakov til Aktuelt. "Jeg tror, at fornuften vil vinde, og at Danmark ikke vil gå med til initiativer, der er imod danskernes nationale interesser, og som vil skade international stabilitet samt bestræbelserne for at stoppe et atomkapløb". Udtalelsen faldt under et timelangt interview, efter han tidligere på dagen havde spist frokost med udenrigsminister Niels Helveg Petersen i Tivoli.

Primakov henviste dog ikke direkte til informationer, som han havde fået under det møde. I stedet for argumenterede han med historiske eksempler og retoriske spørgsmål. Under samtalen med Aktuelt sammenlignede Primakov beslutningen, som Danmark står foran, med det danske nej i 1950"erne til stationering af atomvåben på dansk territorium.

"Vi fik en meget god opfattelse af Danmark, da I erklærede, at der ikke ville blive placeret atomvåben - trods den kendsgerning, at Danmark siden 1949 havde været medlem af NATO", forklarede Primakov. "Jeg mener, at dette standpunkt også kan overføres til det aktuelle spørgsmål, og at Danmark ikke på nogen vis vil deltage i noget, som kan medføre en genoptagelse af atomvåben-kapløbet".

"Det er i denne sammenhæng klart, at Rusland ikke kan være ligeglad med, hvad der foretages i Grønland", fortsatte han.

Aktuelt bad Primakov uddybe, hvad han mener, at danskernes nationale interesser er i denne sag. Han svarede igen med et modspørgsmål: "Lad mig spørge: På hvilken måde er USA’s nationale missilforsvar i overensstemmelse med Danmarks nationale interesser? Kan De forklare mig det?".

Måske, lød Deres medarbejders svar, er det i Danmarks nationale interesse, at vi har det bedst mulige forhold til USA. "Ja, hvis det er den eneste prioritet i jeres politik, så kan jeg godt se meningen i et dansk ja til brug af Thule", sagde Primakov. "Men hvis I vil føre en politik, som giver jer bedre eller gode relationer til alle lande, så er det en ganske anden sag".

Spørgsmål til os

For tretten år siden vedtog Folketinget med bredt flertal en dagsorden, som udelukker, at radar-anlægget på Thule-basen anvendes i forbindelse med et amerikansk anti-raket-system. Med henvisning til diskussionen dengang opstillede Primakov en stribe retoriske spørgsmål: "Mener I, at den internationale situation siden er blevet så meget værre, at den slags initiativer (anti-raket-systemer, red.) igen bør overvejes?".

"Kan I virkelig hævde, at en ny beslutning angående brug af den base er dikteret af ændringer i den internationale situation?"

"Er der for eksempel opstået nogen russisk trussel imod Danmark?".

Nej, lød Aktuelts reaktion, men den faktiske ændring, som USA henviser til, er, at såkaldte slyngelstater nu kan true USA med raketter. "Det nationale missilforsvar, som USA planlægger, er et globalt system. Vi mener, at det er vendt imod Rusland og Kina", erklærede Primakov.

"Amerikanerne siger, at det er vendt imod såkaldte slyngelstater. Det er vanskeligt at forstå. Som vi siger i Rusland, så svarer det til, at man vil skyde spurve med kanoner," fortsatte han. "Vil Danmark følge den samme argumentation? Vi mener, at I er alt for sofistikerede til, at I vil gøre det. Jeg tror ikke på, at I vil anvende den samme argumentation".

En fortsættelse af Aktuelts interview med Jevgenij Primakov blev bragt i mandagsavisen, 11. september 2000 USA risikerer atom-kaos og Ny udvidelse af NATO kan udløse katastrofe

 

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk