www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 19. april 2004

Førende strateg slår alarm i USA

Demokraternes mest fremtrædende storpolitiske tænker fremlægger en strategi for brug af USA’s magt til det fælles bedste.

Af JØRGEN DRAGSDAHL

USA står foran en korsvej. Den ene fører til en militærstat, der er under belejring fra anti-amerikansk had. Den anden vej fører til et globalt samfund, som bygger på fælles interesser.

Så enkelt opsummerer den fremtrædende strateg Zbigniew Brzezinski i sit nye værk The Choice mulighederne, som USA’s overlegne magtposition har givet amerikanerne.

Bush-regeringen har, mener han, allerede valgt. Dens udenrigspolitiske koncept er: »globalt overherredømme i krig mod terrorisme«. Det fører til selvvalgt isolation, voksende national paranoia samt stadigt større sårbarhed, når det gælder angreb fra en anti-amerikansk virus, der breder sig globalt.

Men der er et alternativ. USA kan være anfører i udviklingen af et nyt globalt system, som styrker de seneste årtiers mellemstatslige samarbejde. Globaliseringen skal gives et positivt indhold ved, at alle i praksis kan se, at global ulighed udjævnes og demokrati spredes.

Magtpolitiker

Det valg, som opstilles, virker måske ikke særligt originalt. Men det er meget bemærkelsesværdigt, fordi netop Brzezinski fokuserer på det. Idealistiske tilbøjeligheder ligger den gamle magtpolitiker fjernt. Som præsident Carters sikkerhedspolitiske rådgiver anbefalede han en hård kurs mod kommunismen, som siden blev skærpet af Reagan-regeringen. For seks år siden skrev han The Grand Chessboard, der i nærmest brutale vendinger analyserede, hvordan USA kan sætte alle udfordringer mod sin magt skakmat.

Og han ser stadig ikke i overskuelig fremtid noget »realistisk alternativ« til USA’s globale overherredømme. Det eneste alternativ er kaos, hvis USA ikke kan bruge sin magt konstruktivt. For ham er det altafgørende, hvad USA vil bruge sin magt til. Af hensyn til USA’s egne langsigtede interesser, bør, mener Brzezinski, man gøre sig klart, at landets magt ikke vil vare evigt, og at man derfor bør skabe en stabil verdensorden, hvor USA’s aktuelle magtposition ikke er altafgørende.

Politikere og forskere, som vil gøre EU til en »modpol«, kan ikke hente megen trøst hos Brzezinski. De arbejder med en opfattelse af verden, som er forældet. Tilhængere af en tæt alliance mellem EU og USA, kan derimod hente stor inspiration. For Brzezinski udgør Europa og USA en »global kerne«, som i fællesskab kan bevæge verden. NATO skal være en alliance med »to søjler«, EU og USA.

Han beskriver en strategi, der nemt kan opsuge de synspunkter, som demokraternes præsidentkandidat John Jerry har fremlagt, samt give dem både overordnet målsætning og magtpolitiske redskaber. Valget, som bogen beskriver, er ikke præsidentvalget – det omtales vist end ikke. Men en demokratisk sejr er forudsætningen, hvis Brzezinskis strategi skal gennemføres. Så bogen er også uundværlig for enhver, som vil forstå perspektivet i efterårets valg.

Forskellen mellem Bush-regeringens strategi og den strategi, som Brzezinski anbefaler, kan illustreres med holdningen til »terrorisme«.

Analyse og udvælgelse af væsentlige trusler spiller en vigtig rolle i strategi, fordi trusler udgør hindringer, som skal overvindes på vej imod målet. Terrorismen har, mener Brzezinski, fået en alt for central og styrende rolle i Bush-regeringens strategi. Bush har gjort den til fjenden, men terrorisme er ikke en fjende. Det er en teknik, som enkeltpersoner, grupper eller stater anvender. Og man kan ikke føre krig imod en teknik. Det ville svare til, at Vestmagterne ved starten af Anden Verdenskrig havde erklæret, at man gik i krig mod Tysklands brug af Blitzkrieg.

Politik bag terror

Bag næsten enhver terrorhandling ligger, fremhæver Brzezinski, et politisk problem. Med en omskrivning af en berømt læresætning fra den prøjsiske krigsteoretiker Clausewitz kalder han terror en fortsættelse af politik med andre midler. Hvis terrorisme skal håndteres effektivt, så bør man rette indsatsen mod rødderne, som sædvanligvis findes i konkrete regionale problemer.

Når Bush-regeringen fokuserer på terrorisme, så »forvrænger« den folks opfattelse af verden og dens egentlige problemer. Kampen mod terror kan ikke være det organiserende princip i en amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, som bl.a. skal skabe et stabilt partnerskab med Europa, inddrage Rusland i det euro-atlantiske fællesskab, håndtere Kinas samt Indiens kommende magt, fremme reformer i de arabiske lande og lukke rig-fattig kløften.

For Brzezinski er den centrale udfordring, hvad han kalder et globalt oprør mod verdens tilstand. Dette oprør tager mange forskellige former og terrorisme er kun én af dem – endog langt fra den mest dødbringende. Oprøret får næring fra fattigdom, social uretfærdighed, etnisk undertrykkelse, stamme-modsætninger, religiøs fundamentalisme. Problemerne analyserede han i 1993 med bogen Out of Control, som siden er blevet bekræftet til overflod, og i det foreliggende værk opdateres.

Hvis man vil erkende, at disse problemer udgør vor tids store udfordring, så står man foran en meget kompleks opgave, som ikke kan udmøntes i enkle slagord helt så nemt, som udfordringen fra terrorisme kan. Det er også en udfordring, som ikke kan illustreres med mobiliserende fokus på afskyelige enkeltpersoner såsom Saddam Hussein og Osama bin Laden.

Men USA’s ledere må uddanne amerikanerne, så de forstår den egentlige udfordring, thi hvis man ikke fokuserer på den, så ignorerer man, skriver Brzezinski, vor tids centrale kendsgerning, nemlig menneskehedens politiske vækkelse og dens vrede over uacceptable forskelle i menneskers livsvilkår.

USA skal komme den vækkelse i møde med en vision og en målrettet indsats sammen med allierede. Brzezinski knytter sig nært til en opfattelse af USA’s rolle, som først blev beskrevet af præsident Wilson for mere end 80 år siden. Især efter anden verdenskrig har den været grundlæggende i amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. George Bush er den første præsident, som direkte har forkastet nationens grundlæggende erfaringer.

Det store spørgsmål er, hvorvidt skaden, som Bush har udrettet, er så stor, at USA ikke længere kan spille en ledende rolle, fordi meget få vil lade sig lede. Men Brzezinski har leveret et værk, som påviser, at "det fælles bedste" stadig kan have mening.

*The Choice – Global Domination or Global Leadership. Af Zbigniew Brzezinski. Basic Books. New York 2004. 242 sider. 22.50 US dollar

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk