www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 19. januar 2006

Højt dansk spil i Afghanistan

Opiumsmarker skal brændes, men bistand til alternativ produktion er utilstrækkeligt belyst, mener ekspert

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Afghanske bønders valmue-marker skal brændes under bevogtning fra danske soldater. Styrken, som snart sendes til det sydlige Afghanistan, har fået oplyst, at det er en af deres vigtigste opgaver.

Det er tilmed deres farligste opgave. Provinsen, hvor de indsættes, er et hovedområde for Taliban-bevægelsen, som i de seneste måneder har optrappet kampen. Samme provins, Helmand, står for 25 procent af Afghanistans opium-produktion. Med anti-narko missionen risikerer soldaterne også konflikt med den lokale befolkning og narko-bander.

Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at ”truslen for angreb og terrorhandlinger fra oprørsstyrker og terrorgrupper er HØJ i hele Afghanistan”, idet man tilføjer, at antallet af angreb er særligt stort i landets sydlige dele. Truslen fra organiseret kriminalitet kalder man ”LAV”, men tilføjer: ”Hvis de danske styrker bliver mere involveret i narkotikabekæmpelsen, vil truslen stige markant”.

Spørgsmålet er: Har regeringen belyst engagementets fulde omfang, så befolkning og politikere ved, hvad danske soldater udsættes for?

Hurtig beslutning

Folketinget skal torsdag behandle et beslutningsforslag, som vil sende 290 danske soldater til Helmand-provinsen. Allerede fredag klokken 12.00 er det sidste frist i forsvarsudvalget for spørgsmål. Tirsdag skriver udvalget betænkning, og et par dage efter ventes forslaget vedtaget med bl.a. Socialdemokratiets og Det Radikale Venstres stemmer.

Missionen er led i en udvidelse af NATO’s aktiviteter. Alliancen har længe tøvet med indsættelse af styrker i syd, men den danske regering har besluttet, at man nu, sammen med briterne, vil gå i spidsen. Det er, mener adskillige kilder i Forsvaret, højt spil. Hvis opinionen ikke er forberedt til accept af betydelige tab, hvis missionen ikke er vel forberedt – så er der risiko for en senere modreaktion, som kan skade forsvarets fremtid alvorligt. Meget tyder på, at de to forudsætninger ikke er opfyldt.

Der er utvivlsomt stort behov for en indsats mod Afghanistans rolle i handel med narkotika. Ifølge flere rapporter stammer 90 procent af heroinen i Europa fra dette land. Som Forsvarets Efterretningstjeneste konstaterer i sin rapport, er opiumsøkonomien ”en integreret del af den afghanske magtstruktur”. Man kan, påpeger USA’s ambassadør i Kabul, ikke bygge en stabil regering på en narko-økonomi, der svarer til 60 procent af nationalproduktet.

Men hvad skal bønderne leve af, hvis de ikke kan tjene på opium? Forsvarsakademiets Afghanistan-ekspert, Peter Dahl Thruelsen, siger til Information: ”Det farligste man kan gøre er bare at fjerne afgrøderne. Det er tilmed ikke nok, at man sørger for alternativ produktion. Man skal også garantere bøndernes sikkerhed”.

Intet alternativ

Bønderne er ofte i dyb gæld til narko-banderne. Selv tjener de ikke meget på opium, men det gør banderne – formentlig får diverse andre militser og oprørere, deriblandt Taliban og Al Qaeda, også en del af kagen. Så bønder, som frivilligt opgiver valmuerne, kan få ubehagelige besøg ved nattetide.

De udenlandske styrker kan næppe kontrollere landet. Idealet i denne type operationer er 20 soldater pr. 1.000 indbyggere. NATO er sammen med USA nede på 1 soldat pr. 1.000.

Men dertil kommer, at det er yderst uklart, hvorvidt nogen kan tilbyde bønderne bistand til alternativ produktion. Peter Dahl Thruelsen siger, at han ”har ikke set rapporter, som tilstrækkeligt belyser” mulighederne for bistand til bønderne i Helmand-provinsen.

Storbritannien har påtaget sig ledelse af indsatsen mod opium, og det er årsagen til, at det nu bliver en vigtig dansk opgave. Men den britiske indsats kritiseres af flere kilder, og den afghanske regering har ikke midler.

Efter pres og løfter beskar bønderne i den sydlige Nangahar-provins sidste år det dyrkede areal meget kraftigt. I december kunne den britiske avis The Daily Telegraph rapportere, at bønderne føler sig svigtet, og at de nu har genoptaget produktionen i fuldt omfang.

Der har sidste år flere steder været sammenstød med bønder, som protesterede over, at afgrøder blev brændt, og at de dermed mistede et livsgrundlag.

Danske soldater vil få penge med, så de selv kan løse nogle civile opgaver, men beløbene, som skal til, så tabet af indtægten fra opium opvejes, ligger i en ganske anden størrelsesorden.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk