www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 2. juni 2006

Forældet trusselsvurdering bag udsendelse af soldater til Afghanistan

Folketinget lovede en nyvurdering, men det er ikke sket trods kraftig optrapning af kampene.

Af JØRGEN DRAGSDAHL 

Danske soldater er sendt til det sydlige Afghanistan – uden en ny politisk vurdering af trussels-situationen i indsatsområdet. En sådan vurdering blev ellers lovet af adskillige ordførere, da udsendelsen blev besluttet af Folketinget i begyndelsen af februar.

Op til behandlingen i Folketinget havde Forsvarets Efterretningstjeneste udarbejdet en kort trusselsvurdering, som er dateret 9. januar. I den konstateres, at "truslen for angreb og terrorhandlinger fra oprørsstyrker og terrorgrupper er HØJ i hele Afghanistan". Man tilføjede, at antallet af angreb er størst i de sydlige og sydvestlige dele.

Siden er situationen betydeligt forværret. Adskillige vestlige soldater er blevet dræbt i Helmand- og Kandahar-provinserne, hvor de danske soldater indsættes. Guerilla-soldater fra Taliban-bevægelsen optræder i grupper på mange hundrede mand. Der har været regulære slag mellem store styrker. Desuden er sikkerhedssituationen præget af selvmords-attentater og vejside-bomber.

Tilstandene er blevet bemærket i Forsvaret. En officer, som ønsker anonymitet, siger, at storbyen Basra i det sydlige Irak, som onsdag blev sat i undtagelsestilstand, "ligner en fredelig dansk provinsby sammenlignet med forholdene i Helmand og Kandahar".

Forværring

Sædvanligvis velinformerede kilder siger, at hvis Forsvarets Efterretningstjeneste i dag skulle levere en offentlig trusselsvurdering, så ville man formentlig bruge betegnelsen "MEGET HØJ" om niveauet.

Nødhjælpsorganisationer og andre NGO’ere udarbejder selv regelmæssigt trusselsvurderinger. I en rapport fra britiske og irske NGO’ere, som dækker april, hedder det opsummerende, at der er "ethvert tegn" på, at sikkerhedssituationen forværres, fordi Taliban-oprørerne bliver stærkere. De har angiveligt et "effektivt tilflugtssted" i den lokale befolkning, idet de kan drage fordel af "voksende antipati mod den internationale tilstedeværelse" og "et klima af frygt", som de selv har skabt.

En meget detaljeret ugerapport fra NGO’ernes sikkerhedskontor ANSO, som dækker perioden 18. til 24. maj, beskriver en alvorlig forværring i de fleste provinser. I omtalen af tilstandene i den sydlige del af landet henvises til 300 dræbte i løbet af ugen. Selv storbyen Kandahar er ikke sikker. Oprørere strømmer til området, og den civile befolkning flygter. NGO’ere opfordres til "ekstrem forsigtighed".

Lovede nyvurdering

Under 2. behandlingen, som fandt sted 2. februar, rejste SF’s ordfører Holger K. Nielsen spørgsmålet om, hvorvidt trusselsvurderingen var blevet forældet i lyset af Muhammed-affæren, der havde vakt voldsomt røre også i Afghanistan.

Venstres ordfører Troels Lund Poulsen fandt sig i stand til at tage stilling på foreliggende grundlag, fordi "der jo sker en løbende rådgivning med Det Udenrigspolitiske Nævn om vurderingen af sikkerheden for de soldater, vi har udsendt". Han tilføjede, at "det er nu engang sådan, at hver gang der kommer nye trusselsvurderinger, rådfører man sig med Det Udenrigspolitiske Nævn".

Morten Helveg Petersen fra Det Radikale Venstre lagde vægt på, at "der tilgår løbende vurderinger af situationen, og at regeringen selvfølgelig på vanlig vis rådfører sig med Det Udenrigspolitiske Nævn, så man løbende kan holde denne situation under kyndig overvågning".

Per Kaalund (S) påpegede, at "udsendelsen af de danske styrker først finder sted senere på året, sandsynligvis i maj-juni måned, og selvfølgelig vil der være aktuelt opdaterede trusselsvurderinger på det tidspunkt, som vi så må forholde os til".

Ifølge Hærens Operative Kommando er de første soldater fra spejdereskadronen på Bornholm nu blevet sendt afsted. Resten af de 290 soldater, som skal sendes til Helmand og Kandahar, følger "i begyndelsen af juni", siger en presseofficer, Filip Ulrichsen, fra HOK.

På given foranledning

Men ifølge bl.a. Per Kaalund og Holger K. Nielsen har Udenrigspolitisk Nævn ikke modtaget nye trusselsvurderinger.

Per Kaalund siger til Information, at "hvis der havde været udsving i forhold til tidligere vurderinger, så er jeg rimeligt overbevist om, at vi ville have fået dem". Han vil dog nu, "på given foranledning", stille spørgsmål.

Også Holger K. Nielsen, der sammen med Enhedslisten var imod udsendelsen, vil tage sagen op. Det er hans opfattelse, at situationen er blevet forværret, og at regeringen "i det hele taget har taget Afghanistan-situationen meget lemfældigt". Han finder det "kritisabelt", at regeringen ikke har taget initiativ til, at Folketinget fik friske trusselsvurderinger. Holger K. Nielsen har desuden torsdag spurgt forsvarsministeren, hvor mange civile der er blevet dræbt af udenlandske soldater i Helmand og Kandahar provinserne i løbet af henholdsvis de seneste 6 måneder og den sidste måned. Ministeren kunne tirsdag ikke besvare spørgsmålet, da han fik stillet det i DR-programmet Deadline.

Morten Helveg Petersen (RV) besvarede ikke mandag en henvendelse fra Information.

FE offentliggjorde 7. februar en meget kortfattet vurdering af situationen i Afghanistan, som ikke konkluderede, at truslen mod danske soldater var blevet større på grund af Muhammed-affæren. Tjenesten har ikke siden offentliggjort nye trusselsvurderinger. Men en presseofficer fra FE oplyser, at man 24 timer i døgnet følger situationen. Analyser offentliggøres dog kun, når Folketinget behandler en sag.

Flere lande har i den seneste tid udvidet deres styrker i området med henvisning til, at situationen er blevet farligere.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk