www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Pressemeddelelse den 6. februar 2007

Stævning mod professor Bent Jensen og Jyllands-Posten [i]

Stævning mod professor Bent Jensen og den ansvarshavende redaktør på Jyllands-Posten Carsten Juste samt tre medarbejdere ved samme dagblad er tirsdag den 6. februar blevet udtaget for fremførte injurier mod journalist Jørgen Dragsdahl.

Sagen vil blive ført af advokat Henrik Holm-Nielsen fra advokatfirmaet Plesner, Svane og Grønborg.

Stævningen er blevet udtaget ved retten i Svendborg med henvisning til professor Bent Jensens bopæl.

  1. De sagsøgte tilpligtes at anerkende at have fremsat og udbredt "sigtelser for … forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede (i.e. sagsøger) i medborgeres agtelse", jfr. Straffelovens § 267.

  2. Sagsøger ønsker de sagsøgte idømt straf i medfør af straffelovens § 267.

  3. Sagsøger ønsker de ærefornærmende sigtelser kendt ubeføjede, jfr. Straffelovens § 273, stk. 1

  4. Sagsøger ønsker de sagsøgte tilpligtet at betale sagsøger 250.000 kroner i godtgørelse for den skete krænkelse.

I sagsfremstillingen henvises til en forligserklæring indgået ved Østre Landsrets formidling den 16. december 1994. En af Jørgen Dragsdahl anlagt injuriesag mod fire medarbejdere ved Ekstra Bladet blev dengang forligt på bl.a. følgende vilkår:

"De sagsøgte beklager uforbeholdent over for sagsøgeren de i Ekstra Bladets artikler i årene 1992 og 1993 fremsatte udtalelser om redaktør Jørgen Dragsdahl, som i de nævnte artikler blev beskyldt for at have været spion respektive agent for KGB, for at have modtaget betaling fra KGB, samt for at have medvirket til spredning af disinformation for Sovjetunionen".

Forliget indebar desuden, at Ekstra Bladet skulle betale sagsøger en af retten fastlagt godtgørelse samt sagsomkostninger.

Som skærpende omstændighed i den aktuelle sag henvises desuden til en myndighedsudtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste sendt til Jyllands-Posten den 13. januar 2007. I denne udtalelse henvises til betingelserne for Bent Jensens adgang til PET’s arkiver.

Sagsanlægget vil på nuværende tidspunkt ikke blive yderligere kommenteret.

(sign) Jørgen Dragsdahl

 

[i] Se redegørelse af 15. januar 2007: "Reaktion på anklager i Jyllands-Posten"

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk