www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 5. oktober 2007 

USA anser stadig tortur for lovlig

Hemmelige juridiske vurderinger giver CIA lov til tortur trods forbud

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Hemmelige lov-analyser fra det amerikanske justitsministerium godkender forhørsmetoder, som ofte anses for tortur, oplyste den amerikanske avis New York Times torsdag.

Metoderne, der kan anvendes af efterretningstjenesten CIA, tillader, at mistænkte terrorister udsættes for smertefuld fysisk og psykisk behandling, blandt andet simuleret drukning og kulde.

Afsløringen bekræfter tilsyneladende vedvarende forlydender om, at tortur fortsat står til CIA’s rådighed trods både officielle erklæringer og en lov, som forbyder tortur.

I december 2005 vedtog Kongressen på initiativ af den republikanske senator John McCain loven, som fastslår, at ingen person i amerikanske myndigheders varetægt må udsættes for "grusom, umenneskelig, eller nedværdigende" behandling. Men inden da havde justitsministeriet, ifølge New York Times, erklæret, at ingen af de nævnte CIA-metoder ville være i strid med loven. Metoderne var tidligere på året blevet godkendt i en anden vurdering fra justitsministeriet.

Den 20. juli i år underskrev præsident Bush en ordre, som angiveligt begrænsede brug af hårde metoder. Men flere kritikere påpegede, at den havde smuthuller. Den amerikanske borgerretsorganisation ACLU kaldte ordren "et skridt i den rigtige retning", men påpegede samtidig, at præsidenten tidligere har "leget med ord" i forbindelse med forbud mod tortur, og derfor var man i ACLU ikke sikre på, at "tortur og overgreb er blevet stoppet og ikke vil blive genoptaget".

Jurister gjorde oprør

Ordren godkendte også såkaldt "forstærket" forhørsteknik, men hvad metoderne reelt indebærer, blev hemmeligholdt. Afsløringen i New York Times er i den forbindelse væsentlig, fordi ordren, inden præsidentens underskrev den, blev vurderet samt godkendt af det kontor i justitsministeriet, som i 2005 gav grønt lys for tortur-lignende metoder.

Kontorets vurderinger i 2005 blev underskrevet af Steven Bradbury, som siden har været dets chef. New York Times citerer Philip Selikow, som indtil for nyligt var en af topdiplomaterne i udenrigsministeriet, for, at Bradbury er meget imødekommende overfor Det Hvide Hus og CIA.

Han blev udnævnt efter en periode, hvor lederne af det pågældende kontor, som hedder "Office of Legal Counsel", ikke var så imødekommende. Dets opgave er vurdering af, hvorvidt den udøvende magt overholder gældende love. I 2002 og 2003 havde det i forbindelse med krigen mod terror udarbejdet vurderinger, som støttede en meget vidtgående tolkning af præsidentens magtbeføjelser, herunder en ret til at ignorere forbud mod tortur. Den juridiske argumentation byggede blandt andet på en ekstremt snæver definition af "tortur", så metoder, der normalt anses for utilladelige, ikke længere var dækket af et forbud.

I efteråret 2003 fik kontoret en ny chef, Jack Goldsmith. Han var kendt for sine stærkt konservative synspunkter, men da han blev bekendt med de tidligere vurderinger, var han rystet på grund af deres ringe juridiske kvalitet. I første halvdel af 2004 inddrog han vurderingerne, så de ikke længere kunne anvendes til forsvar af tortur. Det udløste et voldsomt sammenstød med hjernen bag den vidtgående argumentation, vicepræsident Cheneys nære medarbejder David Addington. Goldsmith tog sin afsked, men arbejdet med en nyvurdering af emnet blev fortsat af hans stedfortræder, som i december 2004 offentliggjorde en kendelse, der udvidede definitionen af tortur og fordømte brug af tortur.

Goldsmith har netop fået udgivet en bog, "The Terror Presidency", med en detaljeret gennemgang af forløbet. Han skildrer den blanding af frygt, opportunisme og politisk pres, som fik jurister ud i skrøbelig argumentation, der kunne behage Det Hvide Hus.

Goldsmiths stedfortræder blev vraget, da en ny chef skulle findes tidligt i 2005. I stedet blev Steven Bradbury ansat på prøve. New York Times antyder kraftigt, at han udarbejdede de nye vurderinger, så han kunne vinde opbakning til fastansættelse fra Det Hvide Hus.

Blokerer straf

Afsløringerne er ikke ensbetydende med, at CIA igen anvender grov tortur. Vurderinger fra justitsministeriet har stor betydning, hvis f.eks. CIA-officerer anklages for tortur. Justitsministeriet kan dårligt retsforfølge folk, som kan henvise til, at de blot har optrådt i overensstemmelse med ministeriets egne retningslinjer. Dette mulige forsvar fik Goldsmith undergravet, men det er så blevet genoprettet i kraft af vurderingerne, som Bradley har underskrevet.

I august afslørede journalisten Jane Mayer i ugemagasinet The New Yorker, at Internationalt Røde Kors har udarbejdet en rapport, som fastslår, at CIA har anvendt tortur, og at amerikanske tjenestemænd derfor måske har begået alvorlige krigsforbrydelser. Hendes yderst veldokumenterede og meget lange artikel beskrev desuden, hvordan CIA anvender tortur under forhør.

Nyheden om justitsministeriets hemmelige nyvurderinger giver yderligere indsigt i det juridiske ordkløveri, som blev indledt i det sene efterår 2001, da CIA pludselig skulle gennemføre forhør af mistænkte terrorister. Juraen spillede også en central rolle, da den danske regering i december 2006 afviste, at man havde overgivet afghanske krigsfanger til tortur. I regeringens redegørelse konkluderes: "Sammenfattende indebar den amerikanske retsopfattelse således som minimum, at alle tilbageholdte ville blive behandlet humant og dermed ikke ville blive udsat for tortur eller anden mishandling".

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk