www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 6. december 2007

 

Iran-rapport lægger op til forhandling

 

USA har flere gange afvist forhandlinger med Teheran, men efterretningstjenesterne opfordrer til kursændring

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Intet mindre end tredje verdenskrig vil komme, hvis Iran får atomvåben! Det var budskabet fra præsident Bush for få uger siden. Iran-rapporten fra amerikanske efterretningstjenester udsætter i det mindste verdenskrigen på ubestemt tid. Den gode nyhed kan imidlertid overskygge, at indholdet i tjenesternes vurdering ikke er ensporet optimistisk, og at en positiv udvikling vil stille store krav også til USA. Det centrale spørgsmål, som skal stilles nu, er: Vil rapportens anbefalinger bane vej for direkte forhandlinger mellem Washington og Teheran?

Meget lidt af den angiveligt 150 sider store analyse fra efterretningstjenesterne er kendt. Man har kun offentliggjort nogle få sider med konklusioner, som stort set ikke er underbyggede, og mange forbehold er indbygget. Som den fremtrædende amerikanske sikkerhedsekspert Anthony Cordesman skriver i en analyse, efterlader den uklassificerede opsummering læseren med "flere spørgsmål end svar". Det er eksempelvis uklart, hvorfor tjenesterne er sikre på, at Iran før 2003 havde et atomvåbenprogram, og hvad det helt konkret bestod i.

Ligeledes er det for uklart, hvad Irans hensigter er. Vil lederne i Teheran senere beslutte, at de vil fremstille atomvåben? Eller er selve muligheden blot et kort, som de kan anvende i det storpolitiske spil - f.eks. til afskrækkelse rettet imod Israel, USA og regionale magter?

USA's nej

Bush har fremhævet, at Iran fortsat bør udsættes for pres. Rapportens opsummering er ikke i direkte strid med denne politik, men det vil være forkert, hvis man ser direkte overensstemmelse mellem præsidentens udtalelser og efterretningstjenesternes vurdering.

Lidt historie må inddrages: Bush hævder, at Iran stoppede sit våbenprogram efter pres - og derfor vil han optrappe presset med flere FN-sanktioner, og selv krigs-optionen er stadig på bordet. Men hvad var situationen i 2003, da Iran angiveligt bøjede af? Hverken FN-sanktioner eller krig var dengang "på bordet".

Det er tværtimod en kendsgerning, at Iran hjalp USA, da et alternativt styre skulle oprettes i Afghanistan. Det er også en kendsgerning, at Iran så med velvilje på invasionen af Irak og bistod USA, så det var næppe heller USA's militære tilstedeværelse op til Irans grænser, som var altafgørende for Teherans beslutning.

Det er en ofte overset kendsgerning, at Iran 4. maj 2003 via Schweiz sendte en fredsføler til USA. Meget centralt placerede vestlige kilder har over for undertegnede bekræftet, at Iran ville forhandle sit atomvåbenprogram, stoppe støtte til såkaldte terror-grupper, anerkende Israel og støtte oprettelsen af en separat palæstinensisk stat. Til gengæld ønskede iranerne ophævelse af USA's sanktioner, accept af landets legitime sikkerhedsinteresser og anerkendelse af styret i Teheran.

Initiativet var hemmeligt, og USA besvarede det ikke. I foråret 2006 sendte iranerne igen fredsfølere.

Til gengæld indledte Iran i oktober 2003 forhandlinger med EU. Amerikanerne var imod i starten, men accepterede forhandlingerne - delvist fordi de indså, at europæerne først måtte udforske de 'fredelige' optioner, hvis man skulle have dem med i en krig. Amerikanske eksperter, blandt andet Zbigniew Brzezinski, har dog kaldt samtalerne for "skinforhandlinger" - og det var en kritik af USA, som efter kritikernes mening er det eneste land, der kan give Iran de nødvendige modydelser, og derfor bør være med i forhandlingerne.

Pres på Bush

Det er i den forbindelse, at efterretningstjenesterne, i øvrigt ganske usædvanligt, lægger pres på Bush. De offentliggjorte afsnit gør op med centrale antagelser bag amerikanske høges afvisende politik og anbefaler tilmed, at iranske sikkerhedsinteresser bør imødekommes.

Opsummeringen fastslår, at Iran ikke vil anskaffe atomvåben uanset de politiske, økonomiske og militære omkostninger. Iran er, konstaterer man, mere påvirkelig end tidligere antaget. Tjenesterne anbefaler derefter en stok-og gulerod-metode med internationalt opsyn, pres og "muligheder for, at Iran kan opnå sikkerhed, prestige og regionale målsætninger for indflydelse…". Denne metode kan, vurderer man, medføre, at Teheran vil forlænge pausen i våbenprogrammet.

Under en konference i Berlin for et år siden appellerede både Brzezinski og den tidligere tyske udenrigsminister Joscha Fischer ihærdigt til iranernes egeninteresser. Budskabet til Iran, som blev repræsenteret på højt plan, var, at landet kan blive Mellemøstens stormagt på højde med Tyrkiet, hvis man blot opgiver våbenprojektet. Budskabet fra dem begge til EU og USA var, at man bør vinde tid, så Irans egne politiske processer kan føre det i en retning, der er mere forenelig med vestlige interesser.

Brzezinski hævdede bagefter, at "ledere" i USA's sikkerhedspolitiske apparat i hovedtræk var enige med ham. De ledte blot efter en udvej, så man kunne kalde en ny amerikansk kurs for "sejr".

Noget tyder på, at amerikanske efterretningstjenester - formentlig med støtte fra den militære top - ikke længere vil vente på sejr. Kursændring anser de nok for nødvendig, hvis amerikansk nederlag skal forhindres.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk