www.dragsdahl.dk                                Hjem

Tale 21. januar 2011


Tale ved uddelingen af Peter Sabroe klubbens hæderspris 2011 til Jørgen Dragsdahl


Formanden  i Peter Sabroe klubben, Karl Vilhelm Christiansen, holdt 21. januar 2011 denne tale, da han overrakte hædersprisen til journalist Jørgen Dragsdahl

Af KARL VILHELM CHRISTIANSEN


Det er fjerde gang, Peter Sabroe klubben uddeler klubbens hæderspris.  Priserne er blevet tildelt mennesker og organisationer, der har gjort noget specielt inden for de områder, hvor Peter Sabroe virkede. De tidligere modtagere er Anker Jørgensen, Mette Frederiksen og ”Børns Vilkår”.

Og prismodtageren denne gang er journalisten Jørgen Dragsdahl.

Peter Sabroe var mange ting: familiemenneske, politiker, agitator, journalist. Men han var først og fremmest et menneske, der brændte for sin overbevisning og sine idealer: nemlig at kæmpe for samfundets svage og imod overgreb fra borgerlige magthavere og honoratiores. En kamp, der ikke er blevet mindre vigtig og aktuel siden da.

Men Peter Sabroe var også en fremragende journalist, med en spids pen, stor viden om emnerne og evnerne til at formulere spændende og gribende artikler. Det ophidsede en del på den borgerlige højrefløj og skældsord, ringeagtsytringer og beskyldninger regnede ned over ham. Man forsøgte at jorde ham uden at forholde sig seriøst til sagerne og kendsgerningerne. Retsvæsenet blev også brugt mod ham, og han blev straffet og led personlige overgreb på grund af sin virksomhed for dem, der havde vanskeligt ved at komme til orde.

Helt så galt er det ikke gået for modtageren af årets hæderspris. Men på samme måde som Peter Sabroe er Jørgen Dragsdahl blevet hadeobjekt for dele af højrefløjen. En højrefløj, for hvem fornuft og omtanke er fremmedobjekter og derfor ikke kan få asyl hos dem. Og en højrefløj, hvis gerninger desværre er blevet suppleret med lunkne tilkendegivelser fra mange mennesker, der burde vide bedre. For både Peter Sabroe og Jørgen Dragsdahl vedkommende må man atter sande, at sandheden er ilde hørt, når den rokker ved forudfattede og politisk farvede meninger.

Jørgen Dragsdahl har i fremragende grad vist sig i stand til at berette om de indviklede forhold inden for sikkerhedspolitikken forståeligt og overskueligt og med en solid basis i sin store viden, tætte kontaktnet og efter sigende velordnede arkiv. Et kontaktnet, der omfatter mange centrale personer blandt politikere og forskere ikke mindst i USA.  Hans anseelse er da også stor i seriøse forskerkredse, blandt politikere fra mange fløje og hos læserne og lytterne.

Jørgen Dragsdahl har talt imod de herskende meninger på højrefløjen. Og det har han gjort som en del af sin fremragende reportage om sikkerhedspolitik og med sine velfundere kommentarer. Hans arbejde er da også blevet højt prist af dem, der ved noget om emnet. Den høje kvalitet i hans arbejde og hans store viden er sikkert en af årsagerne til de voldsomme angreb på ham, for mennesker som disse kan ikke tåle sandheden og at nogle ved mere end dem. Det samme var situationen for Peter Sabroe.
Man skal nok huske når man hører højrefløjens basunblæsere, at, som en ekspert på området engang sagde, så bliver en løgn til sandhed hvis den er stor nok og gentages ofte nok.

Der kan heller ikke være meget tvivl om, at angrebene på Jørgen Dragsdahl bruges som en murbrækker for at bane vejen for et stormløb på socialdemokraterne med baggrund i partiets sikkerhedspolitik under Den kolde Krig og på grund af den aktuelle politiske situation.

Peter Sabroe klubben vil ved overrækkelsen af denne pris yde et beskedent bidrag til at stoppe højrefløjens overgreb mod ytringsfriheden og mod sandheden. Samtidig hædrer vi på den måde også mindet om Peter Sabroe.

Læs Jørgen Dragsdahls takketale ved uddelingen af Peter Sabroe klubbens hæderspris

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk