www.dragsdahl.dk                                 Hjem

<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><small><font size="4"><small><small></small></small></font></small></small></font>

Offentliggjort på Facebook 4. oktober 2015

 

 

<big><font size="4"><big></big></font></big>

Bent Jensens kronik i Politiken 2. oktober 2015Af RENÉ OFFERSEN

 

Martin Ågerup efterlyste i en tråd på min FB-profil eksempler på, at Bent Jensen anfører forkerte udsagn i sin kronik i Politiken i fredags. Fra overflødighedshornet har jeg i første omgang valgt følgende:

1. I første sætning anfører BJ lodret forkert, at JD har udøvet ”påvirkningsvirksomhed” og havde ”årelange KGB-samarbejde”. JD var indtil 1985 af PET under mistanke og ansås angiveligt af PET-chef OSA for at være påvirkningsagent som følge af oplysninger fra Gordijevskij. BJ frifandtes for visse påstande, fordi han i 2007 havde været berettiget til at drage forkerte konklusioner på denne baggrund. Anno 2015 er BJ’s udsagn derimod efter kundskab fra retssagen fremsat mod bedre vidende. BJ har intet belæg for den grove, alvorlige æreskrænkelse.

2. Næste emne er angreb på den ansete strafferetsprofessor Eva Smith, bl.a. fordi hun er enig med Højesteret i anvendelsen af begrebet ’den almindelige læser’. Tja, man kunne også spørge, om ikke 2 plus 2 burde give 5 i stedet for

4. Politiken burde ikke lægge spalteplads til sådan noget fra en straffet person. At det afgørende er at forstå, hvad den almindelige læser forstod, har Højesteret bekræftet i en efterfølgende dom og er på linje med Menneskerettighedsdomstolen. Men altså ikke med den straffede BJ. Riskær er sikkert også uenig i, hvordan reglerne om økonomisk kriminalitet skal anvendes og forstås.

3. Dernæst anfægter BJ med en kværulants styrke i sin egne diabolske skrivestil, at han ikke anklagede JD for at have overtrådt straffeloven. Det har Højesteret nu engang med Højesterets præsident i spidsen vurderet anderledes, og her stopper den så for os, der tror på demokratiet. Men det er selvfølgelig okay, at de, der holder af BJ, mener noget andet. Sådan gælder det for de fleste straffede personer, det er den måde de opretholder selvrespekt og kommer videre. At Politiken bruger spalteplads på dette, undrer mig dog. Jeg tænker på alt balladen, da Reimer Bo var for venlig i sit DR-interview med Stein Bagger.

4. BJ skriver, at han i JP i 2007 skrev, at JD’s ”arbejde for en fjendtlig magt meget vel kunne have været legitim”. Sætningen er en god smagsprøve på BJ’s diabolske skrivestil. Han refererer vel sig selv, men efterlader læseren med det forkerte indtryk, at JD faktisk samarbejdede med KGB.

5. BJ anfører, at han fandt et notat i Mitrokhins arkiv i Cambridge om, at JD ”blev anvendt af KGB som påvirkningsagent”, og at det fremlagdes for Højesteret. Det er en fup gengivelse af notatet, og Højesteret var nok nået et andet resultat, hvis dokumentet viste det, som BJ påstod i Højesteret. Hertil kommer, at der næppe er tvivl om, at KGB-officerer i København havde indberettet JD som agent, men det er hverken for DK eller andre lande i Vesteuropa bevis på, at en meningsdanne rent faktisk var agent. Det tror jeg, at BJ for andre personer end netop JD vil være enig i.

6. Disse eksempler stammer fortløbende fra kronikkens første del. Jeg kunne have fortsat, men vil ud og nyde Wien her på min frieftermiddag inden advokatkonference. BJ’s kronik er fyldt med usandheder og manipulationer, og den er æreskrænkende for JD. BJ skal vel have mudret billedet af Højesterets idømmelse af straf for overskridelse af ytringsfrihedens meget vide grænser i debatter om væsentlige samfundsanliggender. BJ er simpelthen ikke det gode ordentlige selskab, som mange højt begavede mennesker tror. Jeg ville nødigt leve i et samfund, hvor hans historiske metoder og debatform var normen.


Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk