www.dragsdahl.dk                                 Hjem

<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><small><font size="4"><small><small></small></small></font></small></small></font>

Publiceret på Facebook 26. januar 2017 

<big><font size="4"><big></big></font></big>

<big><strong><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><big><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"></span></span></big></font></font></font></strong></big>


Bølgen med "fake news" har en forløber i Danmark


Af JØRGEN DRAGSDAHL
koldkrig

<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-family: Courier New,Courier,monospace"><strong><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="2"><span style="font-style: normal"><b><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif"></span></b></span></font></font></font></strong></span></span>
Bølgen med "fake news" har en forløber i Danmark.

Det hævder René Offersen i et interview, som Information bringer i dag. Anledningen er bogen "Kold Krig i Højesteret", hvor han ser tilbage på retssagen mod professoren og dens efterspil.

»Jeg har selv tænkt, at den regulære desinformationskampagne, som Bent Jensens og hans støtter har ført mod Dragsdahl, ligner det, vi i disse uger ser udspille sig i USA. Jeg har også undret mig meget over, hvad der driver mine opponenter,« siger René Offersen til Information.

Når Jensen samt hans tilhængere efter dommen i Højesteret fortsatte kampagnen mod mig, er der en ganske enkel forklaring:

"KBG-fortællingen om Dragsdahl havde nemlig et helt andet sigte, så at sige et højere mål: Udgangspunktet er, at Dragsdahls artikler i Information spillede en vigtig rolle for det, der dengang var kendt som det alternative sikkerhedspolitiske flertal i Folketinget i årene 1982-88, hvor S, R, SF og VS tilsammen kunne mønstre flere mandater end firkløverregeringen.

Men hvis Dragsdahl nu i virkeligheden havde været KGB-agent, og hans artikler i Information derfor ikke produkt af en selvstændig journalistindsats, men derimod bestillingsarbejde fra sovjetisk side, så blev den såkaldte fodnotepolitik i 1980’erne, som var drevet frem af det sikkerhedspolitiske flertal, der pålagde daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen at tage det ene forbehold efter det andet i forhold til Danmarks NATO-forpligtigelser, sat i et helt andet lys.

Så var modstanden mod NATO-oprustning ikke en del af en international tendens, der havde bredt sig fra kredse i USA til flere lande i Vesteuropa, men derimod ene og alene et resultat af KGB’s undergravende indsats".

Offersen opsummerer:

»Den store fortælling retter sig ikke mod Dragsdahl. Han blev så at sige bare kørt over i en højere sags tjeneste. Derfor har det også været så svært for Bent Jensen og hans støtter at erkende, at de tog fejl, når Bent Jensen havde beskrevet Dragsdahl som KGB-agent. Det er vigtigere at undertrykke sandheden end at erkende fejltagelser, fordi det drejer sig om den store fortælling. Og der ser du også parallellen til Trump. Hensigten helliger midlet, også når det drejer sig om sandheden,« siger Offersen og tilføjer:

»Det tager kun et øjeblik at kaste med en spand maling, men det kan tage meget lang tid at gøre rent bagefter. Og det er det, jeg har forsøgt med min bog

Læs uddrag af bogen på POV International


Om bogen

Bogen - Kold Krig i Højesteret - er en personlig fortælling af advokaten, der repræsenterede journalist Jørgen Dragsdahl i Højesteret i injuriesagen mod professor Bent Jensen.

Bogen giver indsigt i, hvad koldkrigs-sagen drejede sig om, men bogen giver samtidig et sjældent indblik i, hvordan advokater arbejder i Højesteret, og hvordan Højesteret er organiseret og fungerer i praksis. René Offersen gør også betragtninger om mediernes betydning for retssager af offentlig interesse. Hans betragtninger om proceduren i Højesteret og medierne underbygges af erfaringer fra andre retssager.

Den indeholder principielle juridiske betragtninger om indholdet af Højesterets dom og om nogle af tidens vigtige retspolitiske spørgsmål. Læseren kom rundt om borgernes utilfredsstillende retsstilling under retssager mod staten og refleksioner om den gunstige betydning af internationale konventioner, som det er blevet politisk god tone at ringeagte.Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk