www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Sendt af Danmarks Radio, Orientering 23. august 2004

Ny atomtrussel i USA’s valgkamp

Demokraternes præsidentkandidat John Kerry har i valgkampen fremhævet, at terrorister bevæbnet med atomvåben udgør en alvorlig trussel. Han hævder, at Bush-regeringen ikke gør nok imod denne trussel, og flere uafhængige forskere giver ham ret. De fokuserer på risikoen for, at terrorister får adgang til beriget uran og derefter fremstiller en primitiv bombe. Men en førende ekspert hævder, at alle overser, at den fortsatte konfrontation fra den kolde krigs tid mellem USA’s og Ruslands atomarsenaler giver terrorister mulighed for brug af de mest moderne atomvåben.

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Det er uundgåeligt, at terrorister vil angribe med atomvåben, hvis USA ikke mere effektivt bekæmper denne fare. Advarslen kommer fra professor Graham Allison, som på Harvard Universitet leder et center, der studerer terrorisme. På en nylig konference i Washington konkluderede han endog, at det er mere sandsynligt end usandsynligt, at terrorangrebet den 11. september 2001 vil blive gentaget i løbet af det næste årti, og denne gang med atomvåben.

(Lydklip med Graham Allison)

"My conclusion: On the current course, a nuclear terrorist attack is inevitable. On my betting table, if the US government and others just keep doing what they are doing today, a nuclear 9/11 is more likely than not in the decade ahead".

Graham Allison er ikke kun en højt anset forsker. Han er også tidligere vice-forsvarsminister i Clinton-regeringen og kandidat til en ledende stilling, hvis John Kerry vinder præsidentvalget. Så hans tale var også et politisk indlæg i kampagnen mod Bush-regeringen. Kerry har sagt, at den største trussel mod USA er muligheden for, at Al Qaeda eller andre terrorister får fat i atomvåben, og at hans vigtigste sikkerhedspolitiske målsætning er, at denne mulighed skal blokeres.

For demokraterne er der udsigt til politisk gevinst i at fremhæve den nye atomtrussel. Præsident Bush bygger en del af sin valgkamp på truslen fra terrorister. Men til Orientering siger kilder i Kerry-kampagnen, at det er et spil, som man kan være to til. En atomtrussel fra terrorister er langt mere skrækindjagende end andre trusler, og Demokraterne kan hævde, at Bush ikke har gjort nok imod den trussel. Endnu en fordel er, at Demokraterne ved hjælp af atomtruslen kan fremhæve, at de ikke vil være blødsødne i kampen mod USA’s fjender. Ja, de kan nærmest optræde mere krigerisk end Bush. Kerry har sagt, at det vil være "uacceptabelt", at Iran anskaffer atomvåben, og flere af hans rådgivere siger åbent, at hvis Iran eller Nordkorea vil hjælpe terrorister, så de får atomvåben, vil de anbefale krig.

Årsag til krig

En af disse rådgivere er Robert Gallucci, som var Clinton-regeringens hovedforhandler med Nordkorea under konfrontationen i begyndelsen af 90’erne. Han siger, at USA er sårbar, når det gælder terroristers brug af atomvåben. Man kan ikke afskrække terrorister med truslen om gengældelse, som man bruger til afskrækkelse af stater. USA kan heller ikke forsvare sig imod et atomvåben, som smugles ind i landet. Derfor må man sikre, at terrorister ikke får adgang til atomvåben eller højt beriget uran, så de selv kan fremstille atombomber. Hvis en stat samarbejder med USA, kan man ikke gøre ret meget, hvis terrorister alligevel får fat i våben eller uran fra denne stats lagre. Men hvis et land bevidst giver terrorister adgang til våben, vil det, siger Gallucci, være en krigshandling, der giver USA ret til at bruge våbenmagt og fjerne regimet i det pågældende land:

(Lydklip med Robert Galluci)

"But, if a country purposefully transferred it, if North Korea were to sell it, I think they should bear the responsibility for that, and as far as I am concerned that is certainly the basis for use of force against that country and the overthrow of that regime".

Den nye atomtrussel kan bruges politisk, men uafhængige forskere er i vidt omfang enige med Demokraterne. Selv to danske forskere har i en rapport fra Institut for Internationale Studier konkluderet, at truslen er reel og at de hidtidige modtræk er utilstrækkelige. Efter to års studier har et forskerhold ved Center for Nonproliferation Studies i Monterey, Californien i en netop udsendt rapport fremhævet, at sandsynligheden for brug af atomvåben er større nu end i de seneste tre årtier.

Atom-terrorismens fire ansigter

Rapporten analyserer, hvad man kalder atom-terrorismens fire ansigter. For det første kan terrorister stjæle en atombombe. For det andet kan de stjæle eller købe højt beriget uran, og derefter selv fremstille en primitiv bombe. Den tredje mulighed for atomterror ligger i sabotage rettet mod for eksempel et atomkraftværk, så store mængder radioaktive stoffer slippes løs. Fjerde mulighed er, at terrorister får fat i radioaktive stoffer, som derefter gøres til en såkaldt "beskidt bombe", altså spredes ved hjælp af almindeligt sprængstof.

Det er fire meget forskellige trusler, som også kræver forskellige modtræk. Det er bredt anerkendt, at terroristers mulige adgang til højt beriget uran udgør en særligt stor udfordring. Mange lande har lagre, og bevogtningen af dem kan være ringe. Rusland har eksempelvis beriget uran nok til omkring 20.000 primitive bomber. Siden begyndelsen af 90’erne har USA hjulpet Rusland med sikring af lagrene, men det går langsomt. Bush-regeringen bruger knapt 1 milliard dollar årligt på programmet. Kerry-rådgiveren Graham Allison mener, at det fem-dobbelte beløb er nødvendigt.

Større trussel

Der er eksperter, som mener, at denne trussel har overskygget risikoen for, at terrorister anvender atomvåben, som allerede er klar til brug. En af dem er Bruce Blair, som leder Center for Defense Information i Washington. Han har indgående kendskab til både USA’s og Ruslands atomarsenaler. I 70’erne var han officer i det amerikanske luftvåben, hvor han skulle affyre raketter mod Sovjet, og han har skrevet adskillige bøger om arsenalerne. Blair hævder, at man i den amerikanske debat overser, hvordan atomberedskabet, som USA og Rusland har arvet fra den kolde krig, undergraver bestræbelserne for større atom-sikkerhed:

(Lydklip med Bruce Blair)

"People are not thinking about how our cold war legacy is undermining the real serious agenda for nuclear weapons security"

Siden den kolde krigs afslutning er atomarsenalerne blevet mindre, og begge de gamle atommagter har indført foranstaltninger, som skal begrænse risikoen for atomkrig. Men Bruce Blair fremhæver, at begge parters atom-arsenaler stadig er i højt beredskab. Hvis ordren til affyring kommer, kan raketter være undervejs mod deres mål i løbet af tre minutter. Disse kampklare våben har en samlet slagkraft på over mere end 100.000 gange den bombe, som udslettede Hiroshima.

(Lydklip med Bruce Blair)

"That’s the current state of play in this confrontation. It’s obviously an anachronism, but it exists and its serious because these are dangerous weapons. We used to talk a lot about their inadvertent use, launching on false warning. But we now have to think about the possibility that they could be somehow exploited by terrorists, this hair-trigger posture of weapons that are armed, that are fueled, they are targeted, they are waiting for nothing more than a short computer signal"

Denne konfrontation er et levn fra fortiden, siger Bruce Blair. Men den eksisterer, og det er et alvorligt problem, fordi det er farlige våben. Tidligere diskuterede eksperter risikoen for, at raketterne blev affyret utilsigtet – for eksempel, hvis varslingsanlæg ved en fejl rapporterede, at modparten havde affyret sine raketter. Men nu bør man overveje muligheden for, at raketternes alarmberedskab kan udnyttes af terrorister.

Farlig transport

Raketter kan affyres efter signal fra en computer. Blair anser det for muligt, at terrorister kan få sendt falske signaler til mandskabet, som trykker på knappen. En anden mulighed er, at terrorister erobrer en russisk raket. Amerikanske efterretningstjenester har oplyst, at Al Qaeda har diskuteret det. Begge de store supermagter beskytter deres raketter med en række sikkerheds-foranstaltninger, men Bruce Blair mener ikke, at den perfekte beskyttelse er opfundet. Alle foranstaltninger bygger på en vurdering af mulige trusler, og ingen kan udelukke, at terrorister er mere opfindsomme end forsvarerne.

Blair mener selv, at den største risiko opstår i forbindelse med transport af russiske bomber fra raketbaser til fabrikker, hvor de regelmæssigt vedligeholdes. Som et forsvar mod USA’s overlegne styrker har russerne spredt deres raketbaser over et stort geografisk område, og det betyder, at adskillige hundrede bomber hver eneste dag befinder sig et sted i dette transportsystem, hvor de er særligt sårbare.

Truslen, som Bruce Blair beskriver, er hidtil ikke blevet rejst i præsidentvalget af hverken George Bush eller John Kerry. Det er ikke ensbetydende med, at deres eksperter helt overser problemet. Men, som en kilde i Kerry-kampagnen siger til Orientering, så kan man under en valgkamp umuligt foreslå, at arsenalets beredskab ændres, så raketter ikke står klar til affyring med et øjebliks varsel. Det ville nemlig sende et uheldigt signal til vælgerne om, at man vil svække USA’s forsvar.

Manuskriptet kan afvige fra det faktisk sagt og sendte.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk