www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Sendt af Danmarks Radio, Orientering 5. april 2006

Muhammed tegninger hjalp Al Qaeda

Jyllands-Postens karikaturtegninger af profeten Muhammed var til stor gavn for terror-bevægelsen Al Qaeda. Det mener den amerikanske forsvarsekspert Seth Jones, som mens affæren blussede op befandt sig i små afghanske landsbyer. Her oplevede han direkte, hvordan Al Qaeda og andre ekstremister anvendte tegningerne til rekruttering. Reaktionen på tegningerne har også påvirket USA’s planlægning af en krig mod Iran, siger andre eksperter.

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Hvordan vil verdens over 1 milliard muslimer reagere, hvis Iran bliver angrebet af Israel eller USA? Det er et spørgsmål, som optager sikkerhedspolitiske eksperter en del. Og en hovedårsag til, at spørgsmålet rejses, er muslimernes reaktion på karikaturtegningerne af profeten Muhammed, som blev bragt i Jyllands-Posten.

Eksperterne har endog taget et par nye begreber i brug. Under en stor konference om Iran, som i sidste uge fandt sted i Berlin, talte deltagerne om "the cartoon scenario" og "a cartoon effect" – altså risikoen for, at et angreb på Iran vil fremkalde en voldsom folkelig reaktion, som ligner eller overgår, hvad vi lige har oplevet.

En amerikansk oberst, Sam Gardiner, sagde, at reaktionen på Muhammed-tegningerne viser, at regeringerne i Mellemøsten – som næppe vil være inderligt imod et angreb på Iran – ikke længere kan kontrollere deres egne befolkninger:


Lydklip med Sam Gardiner

"The situation in the Middle East is something beyond the traditional political control of things in broad senses. That it could erupt like a volcano. I have actually heard people who have been sobered by the cartoons"


Der er risiko for, sagde oberst Gardiner, at Mellemøsten eksploderer som en vulkan. Og det er en udsigt, som har lagt en dæmper på nogle af de folk, der går ind for krig.

Gardiner har lang tids erfaring med planlægning af krige og underviser i emnet på militære læreanstalter. Derfor har han også nærkontakt med nogle af dem, der skal lægge en krigsplan mod Iran. Ifølge Gardiner har "tegning-affæren" medført, at USA ikke vil lade Israel angribe. Man er bange for, at et israelsk angreb vil fremprovokere stærkere reaktioner, end hvis USA står for angrebet.

Hans analyse fik støtte af en anden amerikansk ekspert - Seth Jones fra det store forskningscenter RAND, som arbejder for USA’s forsvarsministerium. Seth Jones talte ud fra personlige erfaringer. Da tegning-affæren blussede op befandt han sig i Afghanistan. Gennem flere uger besøgte han små landbyer langs grænseområdet op til Pakistan, hvor blandt andet Al Qaeda og Taliban bevægelserne anvendte Jyllands-Postens tegninger. Det er hans opfattelse, at især Al Qaeda fik rekrutteret flere terrorister end tidligere – netop på grund af tegningerne.


Jones klip 1 (26 sek)

"It was used as almost a perfect opportunity to recruit disenfranchised and unhappy muslim youth in the case of Afghanistan into the Taliban, into the Hizbuth Islami and into the sort of foreign contingency of terrorist organisations"


Tegningerne var, fortæller Seth Jones, næsten det perfekte redskab til rekruttering af unge rodløse og utilfredse muslimer. Oprørerne gjorde tegningerne til et eksempel på, hvordan islam er under angreb. De kunne bevise, at europæere og amerikanere har indledt et korstog mod Islam, og at det ikke er sandt, når det fra europæisk og amerikansk side siges, at man støtter islam. I oprørernes propaganda var tegningerne en direkte krænkelse af profeten, og dermed et argument for en mere omfattende hellig krig.


Lydklip med Seth Jones

"This was an example of an attack against Islam more broadly. It showed the insensitivity towards Islam. It showed that the West, in particular the United States and European countries, did not support Islam. That it in fact was a direct affront against the prophet and this was an opportunity then for the recruitment of a wider and larger jihad".


Det må understreges, at Seth Jones ikke har beviser for, at Al Qaedas nye rekrutter vil blive sendt på terror-opgaver i Danmark. Unge fra landsbyer i Afghanistan egner sig næppe til aktioner i vestlige lande. Hans pointe er en anden. Nemlig, at tegningerne har skadet Vesten på den slagmark, hvor en kamp mellem ideer udkæmpes.

Krigen mod terrorister er en meget speciel krig. Måske er den vigtigste del kampen mellem ideer. Den opfattelse er udbredt mellem amerikanske krigsteoretikere, og den står centralt i USA’s nye nationale strategi, som blev fremlagt i midten af marts. I dette dokument står: "Lige fra starten har krigen mod terror været både en kamp mellem våben og en kamp mellem idéer – en kamp mod terrorister og imod deres morderiske ideologi". Strategi-dokumentet erklærer videre: "På langt sigt er sejr i krigen mod terror ensbetydende med, at kampen mellem ideer skal vindes, for det er ideer, der kan gøre de utilfredse til mordere, som vil dræbe uskyldige".

Hvis vi skal vinde på ideernes slagmark, er det nødvendigt, at vi rykker meget forsigtigt frem, siger Seth Jones.


Lydklip med Seth Jones

"We have to recognize in both Europe and America that we are in the midst of a battle for ideas. And in particular a battle against a very militant – and very small percentage of the Moslem fundamentalists, but one that has grown in size over the last decade. So I think it is contingent upon us to understand we are in a battle like this and to proceed very carefully along this front. This was a very good example in my view how it might have been useful to express some restraint".


Vi må i både Europa og Amerika erkende, at vi er midt i en kamp mellem ideer, siger Seth Jones. Vi er især i kamp mod meget militante folk. De udgør en meget lille procentdel af muslimske fundamentalister, men det er en gruppe, som er vokset i det seneste årti. Derfor må vi gå meget forsigtigt frem langs denne front, og karikaturtegningerne er efter min mening et meget godt eksempel på, at det kan være nyttigt med en vis tilbageholdenhed.

Al Qaeda’s stærkeste kort er, at bevægelsen hævder, at den forsvarer Islam mod overgreb, forklarer Seth Jones. Derfor må Vesten fremhæve, at vi ikke er imod Islam. Vi skal isolere Al Qaeda, så de ikke kan vinde nye tilhængere i fundamentalistiske kredse. Tegningerne var i den sammenhæng et tilbageslag. Reaktionen var helt sikkert forudsigelig. Det var en reel og direkte krænkelse af profeten Muhammed og det var sandsynligt, at vi ville få dette svar.


Lydklip med Seth Jones

"This was certainly foreseeable. Something along these lines were certainly foreseeable. This was an affront. A real and direct affront to the prophet Muhammed and we were likely to see this sort of response".


Seth Jones og andre eksperter, som under konferencen kritiserede det danske initiativ i den internationale kulturkamp, afviser helt argumenterne, som forsvarer tegningerne.

De er imod, at staten skal gribe ind med censur på ideernes kampplads, og de er tilhængere af ytringsfrihed. Men forsvar af ytringsfriheden er ikke et argument, som kan bruges i afghanske landsbyer mod Al Qaeda. De kan heller ikke se, at pressefriheden vil lide skade, hvis nyhedsmedier udøver lidt selvcensur. Amerikanske nyhedsmedier har eksempelvis – efter henstilling fra regeringen – stærkt begrænset gengivelse af erklæringer fra Al Qaeda.

Set med disse eksperters øjne er vilkårene for den daglige kamp, som amerikanske og europæiske soldater står midt i, helt afgørende, og det siges meget direkte, at det danske militære engagement nok er så lille, at opinionen i Danmark ikke helt har forstået, at tegningernes offentliggørelse havde en pris. Flere af dem spurgte direkte: Hvorfor har I gjort dette mod os? Og Seth Jones pegede på, at Europa også er en kampplads. Ekstremister er, siger han, aktive i selv Danmark, så man bør passe på med ikke at give dem mulighed for rekruttering af terrorister.


Lydklip med Seth Jones

"Lets face it. With the attacks in Madrid, in London and with a variety of extremist activities throughout Europe, in Denmark, in Germany – I mean, this is the location where a number of the September 11 hijackers came from and did plotting – in an environment like that, I think we have to be very careful about not creating a window of opportunity for these extremists to recruit more members".


Den store udfordring nu er den lære, som opinionen i Danmark og andre vestlige lande drager af Muhammed-affæren, siger en anden amerikansk ekspert, Jon Wolfsthal fra Center for Strategic and International Studies i Washington.

Det store spørgsmål er ikke, hvorvidt en dansk avis havde ret til offentliggørelse af tegningerne. Det vigtige er, hvordan opinionen tolker muslimernes reaktion. Hvis man blot forsvarer sig med: Åh, de er muslimer og derfor irrationelle og vi kan gøre lige hvad der passer os – ja, så har man intet lært, siger Wolfsthal. Hvis man derimod erkender, at der er behov for dialog, så kan noget godt komme ud af affæren, og dermed bekræftes, at der er fordele ved et åbent samfund og avisers ret til offentliggørelse af alt, som de selv vil.


Lydklip med Seth Jones

"The question I have is not whether the Danish newspaper was right in publishing this, but: How

did the public interpret the reaction? If it was a knee jerk defense: Oh, they are islamic, and therefore irrational, and we can do whatever we want! – then we have not learned anything.

If there is a recognition, this sort of event can spark a dialogue, then some good can come out of it, and that reinforces the benefit of having an open society and the rights of newspapers and others, the media publishing whatever it wants".


Manuskriptet kan afvige fra det faktisk sagte og sendte

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk