www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Sendt af Danmarks Radio, Orientering 2. oktober 2006

Amerikanske generaler kræver forsvarsminister Rumsfelds afgang

Under en høring i den amerikanske Kongres har tre fremtrædende amerikanske officerer, populært sagt, krævet forsvarsminister Rumsfelds hoved på et fad. De gør ham ansvarlig for amerikanske soldaters, som de siger, "unødvendige" død i Irak. De vil dog ikke trække USA’s soldater ud af Irak. De vil tværtimod sætte USA i krigsberedskab, så de nødvendige ressourcer til en sejr kan mobiliseres.

Af JØRGEN DRAGSDAHL 

Hvis demokraterne ved valget i november vinder flertallet i blot et af Kongressens to kamre, er der udsigt til, at Bush-regeringens sikkerhedspolitik vil blive kulegravet under høringer, som bliver yderst ubehagelige for regeringen. Den gennemgående anklage vil være, at især forsvarsminister Rumsfeld har svigtet USA’s væbnede styrker og undergravet nationens sikkerhed. Men anklagen vil uundgåeligt også ramme præsidenten, hans toprådgivere og ledende officerer.

Det fremgik af en uformel høring, som demokratiske senatorer afholdt i sidste uge. Alle udvalg i Kongressen afholder konstant høringer med vidner, som kan give den lovgivende magt informationer, der belyser den udøvende magts adfærd. Men det republikanske flertal i Kongressen har i meget vidt omfang afvist indkaldelse af vidner med kritiske synspunkter. Demokraterne har også ønsket indkaldelse af officerer, som gør tjeneste i Irak og som under vidneansvar så skulle berette, hvordan man "ude i felten" ser på topledernes håndtering af konflikten, men også det er blevet afvist. Demokraterne har luftet utilfredshed, men det er først nu, at de har fundet et modtræk, nemlig alternative høringer.

Senatorerne henviste til, at Kongressen altid har afholdt høringer, når nationen var i krig. Kampen mod terror er meget vanskelig, sagde senator Charles Schumer, men man lærer ikke af sine fejltagelser, hvis man ikke tør stille spørgsmål, hvis man ikke har åben debat og hvis man lukker af for alle, som har andre ideer, end man selv har.

Demokraterne havde da heller ikke inviteret vidner, som blot afspejlede deres egne synspunkter. De indkaldte tre officerer, som er modstandere af partiets forslag til, hvordan krigen kan afsluttes. De tre officerer havde dog samtidig en mere negativ holdning til Bush-regeringens håndtering af krigen end de fleste ledende Demokrater tør lufte offentligt. Det er sandsynligt, at de tre officerer er meget repræsentative for den fremherskende holdning i hærens officerskorps.

Stjernen i vidnepanelet var generalmajor John Batiste, der, oplyste han, hele sit liv har været Republikaner. Indtil sidste år var han kommandant for en infanteri-division i Irak og stod til forfremmelse. Men så tog han sin afsked i protest. I sit vidnesbyrd gav han utvetydigt forsvarsminister Rumsfeld skylden for Irak-krigens katastrofale forløb:

(Lydklip med generalmajor Batiste ca. 25 sek.)

"Forsvarsminister Rumsfelds elendige strategiske beslutninger medførte", sagde generalmajoren, "unødvendig død for amerikanske soldater, vore allierede og den irakiske befolkning. Han har ansvaret for, at Amerika sammen med sine allierede gik i krig med den forkerte plan og en strategi, der ikke beskæftigede sig med virkeligheden i forbindelse med bekæmpelse af et oprør. Han dannede sit lederhold gennem systematisk udelukkelse af uenighed. Han lyttede ikke til sine generaler. Han skar styrkerne, som skulle indsættes, ned til et uacceptabelt niveau, blandede sig i detaljer og bandt vore kommandanters hænder, mens vores soldater var i kontakt med fjenden. Og mens dette stod på, var Kongres-udvalgene, som skulle holde opsyn, stort set tavse og stillede ikke de skarpe spørgsmål, som ellers rutinemæssigt blev stillet under begge verdenskrige, Korea og Vietnam".

(Lydklip med generalmajor Batiste ca. 10 sek)

Selv i den amerikanske Irak-debat, som kan være ret ophidset, er det uhørt, at en general direkte giver forsvarets øverste leder skylden for amerikanske soldaters død. Men generalmajor Batiste gik videre. Han gav ledende officerer, som har accepteret forsvarsministerens ordrer, et medansvar, og han hævdede, at det er USA, som har fremprovokeret det irakiske oprør. Batiste tilføjede, at det er regler, som Rumsfeld har godkendt, der er skyld i, hvad han kaldte gode amerikanske soldaters "samvittighedsløse" mishandling af fanger.

Høringens andet vidne var generalmajor Paul Eaton, som fik ansvaret for oprettelsen af både en ny irakisk hær og politikorpset. Rumsfeld gav angiveligt begge dele meget lav prioritet. Som forklaring pegede Eaton på, at Rumsfeld helt fokuserede på sine egne planer for modernisering af det amerikanske militær – men det var planer, der slet ikke havde rod i aktuelle udfordringer.

(Lydklip med generalmajor Eaton)

"Rumsfeld ville ændre det amerikanske militær", sagde generalmajor Eaton. "Han ville gøre hæren til en mindre tung, mere dødbringende styrke. Reelt forestillede Rumsfeld sig en styrke, som kunne imødegå en Warszawa-pagt lignende styrke mere effektivt. Men vi bekæmper ikke Warszawa-pagten. Vi bekæmper et oprør – en decentraliseret krig på lavt teknologisk niveau, som stiller høje krav til færdigheder og rejser behov for store landstyrker, ikke færre, Rumsfeld vil ikke erkende den kendsgerning. Og han har ikke tilpasset sig de aktuelle udfordringer. Han har forsøgt at udkæmpe denne krig billigt – og det forsøger han stadig".

Generalmajor Eaton gav flere eksempler på, hvordan hans udvikling af irakiske sikkerhedsstyrker blev undergravet. Den planlagte stab, som skulle stå for projekter, blev kun halvt bemandet. Der var ikke penge, så de nye styrker kunne udrustes. Eaton fremhævede især, at irakiske enheder burde have amerikanske rådgivere med, når de blev indsat, men behovet for rådgivere var seks gange større end Rumsfeld og den militære topledelse ville acceptere.

Men hvad skal man nu gøre, så krigen kan blive afsluttet? Demokraterne er indbyrdes uenige. Nogle ønsker øjeblikkelig tilbagetrækning. Andre, at USA fastlægger en dato for tilbagetrækning cirka et år ude i fremtiden. Andre igen ser en løsning i tre-deling af Irak, så kurdere, sunnier og shiiter får hver deres land.

De tre officerer forkastede demokraternes forslag. De fremhævede, at USA skal sejre, og derfor ønsker de en mobilisering af alle USA’s ressourcer. Til fælles havde de vrede over, at, som de sagde, kun 1 procent af amerikanerne kan mærke, at USA er i krig. Øverst på deres liste over krav står, at forsvarsminister Rumsfeld og hele hans inderkreds skal fyres. De forlanger også, at flere soldater sendes til Irak, og at hæren udvides. Strategien i Irak skal ændres, så man lægger vægt på de klassiske principper i bekæmpelse af oprør. Fordi man ikke kan kontrollere hele Irak, bør man fokusere indsatsen på enkelte områder, hvor stort opbud af soldater skal sørge for stabilisering samtidigt med effektiv genopbygning.

Det er ikke sandsynligt, at demokraterne vil sætte USA i højt krigsberedskab. Befolkningen er krigstræt. Så der er også udsigt til, at demokraterne efter en magtovertagelse vil få problemer med et officerskorps, der føler sig forrådt.

Manuskriptet kan afvige fra det faktisk sagte og sendte.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk