www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Sendt af Danmarks Radio, Orientering 14. november 2006

NATO’s fremtid på spil i Afghanistan

NATO’s ledere vil, ifølge flere kilder, fra det kommende topmøde i Riga udsende en erklæring, som fremhæver behovet for en solidarisk indsats i Afghanistan. Men det er ikke nok, siger en af USA’s førende forsvarseksperter. Hans Binnendijk fra National Defense University kritiserer, at NATO ikke har udviklet militære styrker, som kan håndtere genopbygning. Han roser et dansk forslag, men peger også på dets mangler.

Af JØRGEN DRAGSDAHL 

Hvad vil et nederlag for NATO i Afghanistan betyde for alliancens fremtid? Da spørgsmålet blev rejst under en nylig NATO-konference i København svarede en fremtrædende dansk forsker fra Forsvarsakademiet, at et nederlag slet ikke vil påvirke alliancen, fordi den blot vil give sig i kast med andre opgaver. Men reaktionen fra især amerikanske eksperter var meget skarp.

Det er bekymrende, at nogle europæiske allierede ikke forstår, at NATO er på spil i Afghanistan, sagde eksempelvis Hans Binnendijk, som leder et forskningsinstitut på USA’s højeste militære læreanstalt, National Defense University. Binnendijk er en meget erfaren sikkerhedspolitisk aktør, som tidligere har arbejdet i både udenrigsministeriet og Det Hvide Hus. I et interview med Orientering uddybede han bagefter sin bekymring:

----

(Lydklip Hans Binnendijk)

"The outcome in Afghanistan is critical for the future of NATO. We have to remember that this really does flow from the events of September 11th 2001. The following day there was a declaration of article V and this response to go after the Taliban in Afghanistan is a direct follow on from that article V commitment".

-----

Hvad der sker i Afghanistan har afgørende betydning for NATO’s fremtid, siger Hans Binnendijk. Vi bør huske, at engagementet mod Taliban stammer fra terrorangrebet på USA den 11. september 2001. Dagen efter blev NATO-pagtens artikel 5, som lægger op til solidarisk svar på angreb mod et medlem, taget i brug.

Men der er mange tegn på, at alliancens medlemmer ikke optræder solidarisk. I Afghanistans sydlige provinser er blandt andet Canada, Storbritannien og Danmark udsat for en langt større risiko, end andre medlemmer er. Alligevel kan NATO-kommandoen ikke skaffe forstærkninger til de hårdt trængte medlemmer. Absolutte flertal i både Canada og Storbritannien er efter svære tab imod deltagelse i krigen, og det kan, mener Hans Binnendijk, påvirke kampviljen. Hvis NATO trækker sig ud af Afghanistan vil det være en "katastrofe" for alliancens troværdighed, så derfor håber han på en meget stærk erklæring fra det kommende topmøde, der skal fremhæve de fælles forpligtelser.

Problemerne i Afghanistan stikker imidlertid dybere. Binnendijk påpeger, at hverken NATO eller USA var forberedt til opgaven med stabilisering og genopbygning:

----

(Lydklip Hans Binnendijk)

"So this is not just a NATO problem. It was also a US problem – both in Afghanistan and Iraq. One of the things about the United States is that we do learn our lessons – especially on the military side. So the United States has undergone a very significant effort, still underway, to make changes both in its military side but also in its civilian side".

----

Noget af det særlige ved USA er, siger Binnendijk, at vi lærer af vores erfaringer. Det gælder især for militæret. Både det militære og civile beredskab undergår stor forandring, så man kan foretage genopbygning.

Det var netop Hans Binnendijk, som i efteråret 2003 satte denne omstilling i gang med en stor rapport, der efterlyste militære styrker, som under og efter en krig kan imødekomme den civile befolkning behov. Hvis man ikke har denne type beredskab er der, sagde han, stor fare for, at USA kan tabe freden. Udviklingen i både Irak og Afghanistan har bekræftet advarslen.

Binnendijk har siden foreslået, at også NATO udvikler styrker, som er specialiserede i genopbygning. Man kan ikke, som NATO har forsøgt, anvende kamptropper til denne opgave. De mangler en lang række færdigheder – hævder han. Ingeniør-tropper kan bygge forsvarsstillinger, men de er ikke gode til genoprettelse af f.eks. elektricitets- og vandforsyning. Militæret har enheder, som kan hjælpe sårede soldater, men de kan ikke bekæmpe smitsomme sygdomme og genoprette hospitaler".

----

(Lydklip Hans Binnendijk)

"I don’t see it on the NATO side. There is not the military effort within NATO to focus on this kind of mission. It is sort of doing it in Kosovo, but actually focusing in advance and doing the forward planning - that is not happening".

----

Der er, siger Binnendijk, i NATO ikke en militær indsats, som fokuserer på genopbygning. Man gør lidt af det i Kosovo, men det afgørende er, at genopbygning indgår i planlægningen af nye missioner, og det sker ikke.

Danmark har op til topmødet i Riga faktisk foreslået, at en evne til genopbygning skal indgå i planlægningen, og Binnendijk roser forslaget. Det er, siger han, et meget vigtigt bidrag til overvejelserne i NATO. Men der er udsigt til, at Frankrig vil blokere en beslutning, fordi man i Paris vil overlade denne type opgaver til EU. Desuden er det danske forslag utilstrækkeligt. Kernen i det er samtænkning af en militær og en civil indsats. Man forestiller sig, at civile organisationer med bistand fra soldater skal håndtere genopbygning. I både Afghanistan og Irak har det imidlertid vist sig, at civile ofte hverken kan eller vil deltage.

----

(Lydklip Hans Binnendijk)

"The problem is that often the security situation does not allow the civilians to be there, when the military would like them there. That means the military has got to be prepared under many circumstances to do the early reconstruction mission".

----

Problemet er, fremhæver Binnendijk, at sikkerheden ofte ikke tillader, at civile er til stede, når militæret har brug for dem. Det betyder, at militæret i mange situationer skal være klar til at håndtere genopbygning.

Det er imidlertid en opgave, som er i strid med militærets traditionelle kultur. Herhjemme har forsvarsministeren flere gange erklæret, at Forsvaret ikke skal være, hvad han kalder en "armeret nødhjælpsbrigade". De amerikanske værnschefer har i kontrast hertil i et direktiv slået fast, at kamp og genopbygning er ligeværdige opgaver for soldaterne.

Jeg tror ikke, siger Hans Binnendijk, at nogen har foreslået, at militæret skal overtage den langsigtede udviklingsbistand. Men der er en række ting, som man skal gøre, hvis man befinder sig på steder som Afghanistan og Irak. Når en militær enhed kommer ind i en by og den hverken har elektricitet eller vand og folk er sultne. Så er der nogle grundlæggende ting, som man skal gøre, så den by kan komme i gang. Og hvis man ikke klarer disse grundlæggende opgaver, så vil byen ikke lade én glemme det. Den bliver din fjende. Derfor skal man være beredt, siger Binnendijk

(Lydklip Hans Binnendijk)

"And if you are not, that town or city will not let you forget it. It becomes your enemy. So you have got to be prepared".

Manuskriptet kan afvige fra det faktisk sagte og sendte.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk