www.dragsdahl.dk                                 Hjem

 

 

 

 


Tilbage til kort CV

Jørgen Dragsdahl - Udførligt CV indtil februar 2006

 
Jørgen Johannes Dalitz Dragsdahl, født 11. maj 1949. Gift, 4 børn.
Medlem Dansk Journalistforbund (siden 1977)
Nuværende beskæftigelse
Større artikler og bijob siden 2002
Tidligere beskæftigelse
Tidligere Bijob
Andre hverv mm.
Større publikationer før 2002
Større publikationer i udlandet 
Nuværende beskæftigelse:
Free lance for Danmarks Radio siden 1993 (Orientering). Fast sikkerhedspolitisk kommentator siden 1992 for CS-bladet fra Centralforeningen for Stampersonel og siden 1998 for Hjemmeværnsbladet. Kommentator dagbladet Information (siden november 2002).
Større artikler og bijob siden 2002:  Til top

"Denmark and Greenland: American Defenses and Domestic Agendas" i særnummer om missilforsvar i Contemporary Security Policy (26-3) fra Routledge Journals, 2006. Peace Research Institute i Frankfurt planlægger udgivelse af længere version i bogform. Dansk version til Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget (januar 2005).

”Bushs Amerika” sammen med Peter Kurrild-Klitgaard, Niels Bjerre-Poulsen og David Gress. Bidrag til bogen med fem kapitler om den amerikanske imperie-debat. Udgivet af nyhedsmagasinet Ræson i december  2005.

Kapitel om den amerikanske imperie-debat og Demokraternes mulige sikkerhedspolitik efter en eventuel sejr for John Kerry til bogen ”Atlantiske Afstande”, Akademisk Forlag (2004). Længere version på engelsk i Baltic Defense Review, juni 2004.

Andet free lance siden efteråret 2001, bl.a. Fagbladet (SID), Politiken, Berlingske Tidende, Berlin Informationcenter on Transatlantic Security (BITS), Center for European Security Studies (CESS, Holland), Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI), Sermitsiaq.

Bidrag til sikkerhedspolitiske konferencer i ind- og udland.
Teknisk konsulent (missilforsvar) for Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget (2002-2003). Udspørger på Hjemmestyrets konference om Missilskjold (Nuuk, april 2003).
Undervisningsmateriale om Polen for forlaget Samtid.
Gæsteredaktør på Kontakt nr. 2/2003 ”Truslen- og Vestens svar”.
Nyhedsinterviews i Deadline, TV2, Radioavisen.

Undervisning 2002-04 i medie, militær, demokrati samt USA's strategidebat på Baltic Defence College (Tartu, Estland). Censor på Baltic Defence College.

Forelæsning ang. USA’s udenrigspolitik set fra Europa New Haven University, juni 2004

Tidligere beskæftigelse:  Til top
Free lance 1969-77 ved bl.a. Politisk Revy, Information, Danmarks Radio, Højskolebladet, Ekstrabladet, Aktuelt, Politiken.

Udenrigs- og sikkerhedspolitisk medarbejder ved Information 1977-95 med også redigerende funktioner

Udstationeret for Information i USA 1976-77, 1980-81, 1986 samt mange kortere ophold. Reportager fra Sovjetunionen i perioden 1978-1991. Rejser i adskillige lande i Europa og Asien.

Korrespondent i Polen 1993-2000 med rejser i Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Letland, Estland for først Information og derefter Weekendavisen (fra 1995 til 2000). Desuden talrige bidrag i hele perioden til Orientering og Markedspladsen (Danmarks Radio).

Udenrigs- og sikkerhedspolitisk medarbejder ved Aktuelt 2000-2001.

Udenrigs- og sikkerhedspolitisk medarbejder ved Weekend-nu 2001.

Tidligere Bijob:  Til top

Ugentlige klumme i det norske ugeblad Ny Tid 1982-86.

Korrespondent for Pacific News Service (USA) 1982-93.

Artikler til publikationer fra Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, bl.a. "SALT-forhandlingerne om begrænsninger af strategiske våben" og "Hvordan ligger det med de kemiske kampstoffer" i Forsvaret i Dag, april 1982.

Redaktør af tidsskriftet Krig & Fred fra Center for Freds- og Konfliktforskning, Københavns Universitet, 1984-87.

"Contributing Editor" ved magasinet Nuclear Times, USA, 1988-89.

Fast kommentator ved Fagligt Forsvar fra Hærens Konstabel og Korporalforening 1989-92.

Rapporter for British American Security Information Council (BASIC) 1996-2001.

Andre hverv mm.  Til top

Medlem af regeringens Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg (SNU) 1981-83.

Modtager af Fredsrosen fra Aldrig Mere krig 1980. Grønlands Fredspris 1987. Pris 2003 sammen med Jørgen Steen Nielsen fra Scharnbergs Uofficielle Fond (For tillægget: Fredens Missiler?, Information april 2003)

Indstillet til Cavling-prisen tre gange.

Diplom i International Politik fra Danmarks Journalisthøjskole 1993.

Forelæser og censor ved Forsvarsakademiet 1992-96.

Censor ved Hærens Officersskole.

Medlem af rådgivende redaktionsudvalg for Security Dialogue fra International Peace Research Institute, Oslo, 1992-97.

Efteruddannelse i "Fremtidens krige". Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI). Foråret 2002

Forskningsprojekter finansieret af Dagspressens Fond (USA‘s offentlighedslov), Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg samt Danida ((To gange: 1) Samspillet udvikling-oprustning, 2) "Dual use technology" (hvordan civil teknologi giver nye militære muligheder)).

Mange hundrede forelæsninger, foredrag og debatmøder ved universiteter, militære læreanstalter og skoler. Desuden udspørger samt ekspertvidne ved høringer afholdt af Folketinget.

Underviser (2001-2002) ved seminarer i Makedonien, Albanien og Jugoslavien for Balkan-politikere i fremskaffelse af informationer om sikkerhedspolitik samt demokratisk kontrol med de væbnede styrker for det hollandske Centre for European Security Studies (CESS).

Større publikationer før 2002:  Til top

"USA en atomslyngel?". Bush-administrationens nyvurdering af kernevåbens rolle. Fokus nr. 2002/1. Dansk Udenrigspolitisk Institut.

"En dinosaur i rutsjebanen" i Fyret, Aschehoug 2001. Kapitel om oplevelsen af arbejdsløshed i forbindelse med nedlæggelsen af Aktuelt.

"Efter Kosovo", nyt europa 2000. Medforfatter til analyse af læren fra Kosovo og Europas fremtidige sikkerhedsstruktur.

"Folkestyre med folkets deltagelse". Kapitel om det civile samfunds udvikling i Fra Varde til Warszawa, Dansk Ungdoms Fællesråd 1994.

"Gensyn med Den Kolde Krig", Eirene 1992. Artikelsamling fra årene 1977-90.

"Pressens Slagmark", SNU 1991. Nyhedsmedierne og Golf-krigen.

Bidrag om rustningkontrol (1981) og kemiske våben (1983) i SNU‘s årbøger.

"Nøytronbomben – atomkrig uten tårer" i antologien Atomvåpen og usikkerhetspolitikk, Tiden Norsk Forlag 1980

"NATOs fikenblad – rustningskontroll for kjernevåpen i Europa" i antologien Før det blir for sent, Tiden Norsk Forlag 1982

"Andet Fremtidsbillede". Scenarie for atomangreb på Danmark i antologien Krig eller Fred, red. Ole Thyssen, Gyldendal 1981.

"Watergate og USA’s krise", Borgens forlag 1976.

"Reaktionens flodbølge", Høst & Søn’s forlag 1973

"Det Sorte Panterparti", forlaget Røde Hane 1970

Desuden oversættelse af samt mindre bidrag til adskillige andre bøger.

Større publikationer i udlandet:  Til top

"An Empire Unveiled". Baltic Defense Review No. 11 Volume 1/2004

"The Internationals on the Balkans – Lessons for Macedonia". En konferencerapport om erfaringerne fra ti års Balkan-indsats. December 2001. Berlin Information-Center for Transatlantic Security.

"The Danish Dilemma". Bulletin of the Atomic Scientist. September-oktober 2001. Cover-story om raketskjoldsdebatten i Grønland og Danmark.

"NATO Resists Pressure to Militarize Central Europe". BASIC paper 28, 1998. Rapport om omstillingen af de væbnede styrker i Østeuropa og NATOs rolle.

"The Gulf War: New Challenges for Journalism". Bulletin of Peace Proposals, Vol. 23 (2), 1992. Kritisk opgør med pressens jammerkor efter påstået censur under Golf-krigen.

"How Peace Research Has Reshaped the European Arms Dialogue". Annual Review of Peace Activism. Winston Foundation for World Peace, 1989. Artiklen ser på den europæiske forskning i ikke-offensivt forsvar og disse overvejelsers betydning for sovjetisk sikkerhedspolitisk nytænkning samt NATOs forhandlingsudspil.

"NATOs fikenblad – rustningskontroll for kjernevåpen i Europa". I antologien Før det blir for sent, red. Thorbjørn Jagland. Tiden Norsk Forlag, Oslo 1982.

"Nøytronbomben – atomkrig uten tårer?". I antologien Atomvåpen og usikkerhetspolitikk, red. Thorbjørn Jagland. Tiden Norsk Forlag, Oslo 1980.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk - E-mail: jorgendr@hotmail.com Ballerup. Danmark