www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 12. november 1980


Reagan-rådgivere ønsker flere a-våben i Vesteuropa

Neutron-sprænglegemer skal indpasses i adskillige våbensystemer, mener eksperter i USAs kongres

Af JØRGEN DRAGSDAHL
Informations korrespondent


WASHINGTON, 11. nov – NATOs raketplaner i Vesteuropa er ”fortvivlende utilstrækkelige” og derfor skal USA kræve adskillige tusinde nye raketsystemer bl.a. udrustet med neutronbomber placeret i Vesteuropa.

Dette råd har Reagan fået af en gruppe på omkring 30 eksperter fra begge partier i USA's Kongres. Gruppen har udarbejdet en analyse af de væbnede styrkers behov, der vil betyde ekstra udgifter på næsten 227 milliarder dollars i de næste fem års militærbudgetter ud over den cirka 1 billion dollar (1.000.000.000.000), som Carter har planlagt for den samme periode.

Gruppens analyse er af adskillige publikationer i de seneste måneder blevet kaldt grundlaget for en Reagan-administrations planlægning. Efter valget har talsmænd for Reagan offentligt accepteret mange af gruppens forslag, og ugebladet Aviation Week and Space Technology kalder i sin seneste udgave planen for et Reagan budgets ”blueprint” (rettesnor).

Analysen, A Program for Military Independence, er udgivet af The Institute of American Relations. Den indeholder en detaljeret gennemgang og kritik af Carter-administrationens budgetforslag. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at få bekræftet, hvorvidt også forslagene for atom oprustning af USAs styrker i Vesteuropa vil blive fulgt, da Reagans folk endnu ikke har udarbejdet deres endelige ændringsforslag.


Fremskyndet produktion

Men adskillige af Reagans nærmeste rådgivere, bl.a. NATOs fhv. øverstkommanderende, general Alexander Haig, har før erklæret, at planerne NATO nåede til enighed om i december sidste år er utilstrækkelige. Sikkerhedspolitiske eksperter i Washington siger til Information, at forslagene til udvidelse af projektet har store chancer, idet vesteuropæerne øjensynlig ikke vil opfylde de amerikanske krav til oprustning af de konventionelle styrker, og USA derfor vil lede efter en billigere og hurtigere sikring af det vesteuropæiske forsvar.

NATO vedtog i december anskaffelse af 18 meget præcise langtrækkende Pershing II ballistiske raketter og 464 jetdrevne krydserraketter (cruisemissiler).

Ekspertgruppen foreslår nu fremskyndelse af produktionen af begge våbensystemer. Det var oprindelig planen, at Pershing II raketter skulle afløse 108 Pershing I raketter i de amerikanske styrker i Vesteuropa, men ekspertgruppen ønsker, at de gamle raketter skal forblive. Antallet af Pershing II raketter sættes til 300, og det vil koste 900 millioner dollars indtil finansåret 1985.

Det minimale antal krydsraketter sættes til 1000, og de skal anskaffes inden 1985. Fremskyndet produktion af 500 krydsraketter vil koste 1,6 milliarder dollar indtil 1985. 500 raketter mere vil koste 1,5 milliarder dollars.

Ekspertgruppen ønsker, at disse raketter skal udrustes med den såkaldte neutronbombe.

Man ønsker også 500 ekstra raketter af den kortere rækkende Lance I type produceret. Der er allerede bestilt 340. Denne del af projektet skal straks indledes i det kommende finansår og vil koste 300 millioner. Dertil kommer 2000 Lance-raketter indtil finansåret 1985 til en samlet pris af 1,2 milliarder dollars. Raketterne skal udrustes med neutronbomber og en ny type nervegas, som Kongressen tidligere på året beordrede produktion af.

Det hedder i analysen: ”En fornyelse af Lance I programmet er måske den bedste og hurtigste metode for opbyggelse af Europas tillid til Amerikas afskrækkelsesstyrke og for at sende et signal til Rusland om, at USA's nye nationale militærprogram skal tages alvorligt”.


Præcise granater

Adskillige andre projekter er på ønskelisten.

Således ønskes en Lance II raket med udvidet rækkevidde og større præcision. Det vil koste 300 millioner dollar at fremstille 200 af denne type inden 1985.

Atomartilleriet skal straks udrustes med neutronsprænglegemer og produktionen skal øges med 50 procent. Man påpeger, at dette vil blive forholdsvis nemt at opnå, idet nye atomgranater allerede er planlagt med henblik på indførelse af de egenskaber, der skaber neutronstråling i eksplosionen. Sammenlagt skulle dette projekt koste 500 millioner dollars indtil 1985.

For sammenlagt 200 millioner dollars ønskes en række præcise og kortrækkende atomvåben udviklet til forbedring af hærens evne til atomkrig på den umiddelbare slagmark.

Derudover skal flådens atomvåben moderniseres til en sammenlagt pris på højst 3,5 milliarder dollars.

Et projekt for fremstilling af krydserraketter til u-både er allerede i gang. Almindelige u-både kan affyre dem gennem deres torpedorør. Indtil 1985 ønskes 700 produceret til en total pris af 1,5 milliarder dollar.

Det er forventeligt, at disse planer vil møde betydelig modstand fra nogle af de vesteuropæiske allierede. Under forberedelsen af NATOs december-beslutning arbejdede man oprindeligt med langt flere raketter end det antal, der endelig blev vedtaget. En amerikansk analyse af mål, der skulle dækkes, blev imidlertid undertrykt af politiske årsager. Det bliver således en stor opgave for Reagan-administrationen at løse de allieredes politiske indvendinger. Eksperter regner imidlertid med, at neutronsprænglegemerne hurtigt kan vedtages i NATO, da principiel enighed var opnået i alliancen, og kun Carters delvise udsættelse af projektet forhindrede deres øjeblikkelige indførelse.Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk