www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 13.-14. februar 1982

 

FORSIDELEDER AF JØRGEN DRAGSDAHL

 

Fred og demokrati

 

POLENs indførelse af krigsretstilstand var et hårdt slag imod de vesteuropæiske fredsbevægelser, da de bygger deres aktiviteter på visioner om et nyt Europa, hvor problemer løses med fredelige midler.

Derfor reagerede de mest avancerede grupper øjeblikkeligt. Den britiske koordinationskomite European Nuclear Disarmament udsendte 14. december en erklæring, hvor man udtrykte sin solidaritet med det polske folks frihedskamp. "Fred og demokrati er udelelig", hed det blandt andet. "Vi må fjerne truslen om atomkrig og overvinde Europas opdeling i to fjendtlige blokke, så enhver nation frit kan følge sin egen uafhængige politiske udvikling. Vi må arbejde for demokrati i ethvert lands politiske og økonomiske liv, så de grundlæggende menneskerettigheder – ikke mindst freden – sikres alle mennesker". Noget senere nåede den danske organisation Nej til Atomvåben frem til en lignende erkendelse med en udtalelse om, at krigsretstilstanden vækker frygt og vrede, fordi "den undergraver den tillid mellem nationerne, som er en forudsætning for ethvert skridt mod ægte nedrustning".

Men én ting er erklæringer; noget ganske andet er handling. Derfor er det, at initiativet til en fredsmarch gennem en del af Østeuropa er af meget stor betydning for fredsbevægelsens fremtid – måske endog af afgørende betydning. Marchen kan give ny næring til håbet om, at en frugtbar dialog kan føres med Østlandene, og at et nyt Europa ikke er de naives utopi [i].

FORUDSÆTNINGEN er imidlertid, at den ikke bliver et supplement til disse landes traditionelle lidet troværdige fredspropaganda. Marchens deltagere skal have de elementære frihedsrettigheder, som fredsbevægelsen nyder godt af i Vesteuropa.

Det er et frygteligt vanskeligt farvand, som bevægelsens forhandlere skal navigere sig igennem. Utvivlsomt er der politiske grupperinger på venstrefløjen, som gerne ser marchen anvendt til et opgør med de såkaldt statskapitalistiske tyrannier, og forventninger om provokationer kan skabe genstridighed hos de østlige myndigheder. Der er også krav, som fra vestlig side virker meget uskyldige og rimelige, men som på grund af disse landes system er uhyre vidtgående.

Hvis deltagerne i overensstemmelse med Helsinki-aftalens bestemmelser sikres ret til talefrihed og ret til fri kontakt med disse landes borgere, vil der i sådan imødekommenhed imidlertid også være en kolossal propagandasejr for Østlandene, som skal være dem vel undt. Det vil betyde, at der fra marchen lyder ord, som normalt i disse lande anses for en undergravelse af beredskabet imod den "vestlige trussel". Men i Vest er hovedargumentet imod fredsbevægelsen jo netop, at den undergraver forsvarsviljen, og alligevel har den ganske frie kår. Det er uacceptabelt, hvis man under en march i Øst skal respektere den slags argumenter.

DET ER også indlysende, at en fredsmarch skal være i kontakt med alle væsentlige fredskræfter, selv om de ikke har myndighedernes blå stempel. Igen kan den politiske nødvendighed diktere begrænsninger, men f.eks. den østtyske protestantiske kirke er en uomgængelig samarbejdspartner.

Når man ser på de østtyske myndigheders reaktion på den spirende uafhængige fredsbevægelse i DDR, svinder ens forhåbninger til marchen selvsagt ind. Hvilken forbandet situation hvis "fredsmarchens" deltagere skal tænke på, at deres ligesindede bliver fængslet, indkaldt til lange forhør og får deres emblemer forbudt.! Og det er ifølge vestlige presserapporter netop, hvad der sker i denne tid. Reinar Eppelmann, som arrangerede Berlin-appellen, Information har omtalt i de seneste dage, har været tilbageholdt i to dage, og unge med kirkernes fredsmærke: plovjernet, som våbnene skal smedes om til, bliver udsat for grove trusler.

Fremkomsten af en uafhængig fredsbevægelse i Østlandene er et af de allermest opmuntrende tegn på, at et nybrud er undervejs i Europa. De officielle fredskomiteer i disse lande er ofte i dyb miskredit – i deres egne lande og i den effektive del af den vestlige bevægelse. Som vi for nylig på den mest usmagelige facon fik demonstreret, er den polske fredskomité en retrætepost for udrensede politikere a la Cyrankiewicz, som havde medansvar for massakrer på polske arbejdere i 1956 og 1970. Og hvad skete egentlig med de tjekkoslovakiske fredskræfter i 1968? Så vidt Information har fået oplyst, blev fredskomiteen opløst dengang og en ny med quislinge-styrets lakajer oprettet. Det vil skade fredsbevægelsen ubodeligt, hvis den slags samarbejdspartnere er de eneste, bevægelsen har i Øst.

ALTERNATIVE kontakter eksisterer imidlertid, og selv om enkelte af dem næppe kan inddrages i dette arrangement, så skal forbindelsen dyrkes. Eksempelvis har systemkritikerne i det tjekkoslovakiske Charta 77 forladt deres gamle hån over for fredsbevægelsen i Vest og sidste år udsendt en bemærkelsesværdig erklæring.

Det hedder heri, at menneskerettigheder og fred er indbyrdes forbundne: "Det er svært at tro på alvoren i de fredsinitiativer, der kommer fra regeringer i lande, hvor man forfølger dem, der kræver menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder respekteret. Ligeledes er det ikke troværdigt, at de, der optrapper våbenkapløbet og forøger krigsfaren, samtidigt kan være de sande forsvarere af disse rettigheder".

Disse kontakter er vigtige for bevægelsens troværdighed, men de er også en naturlig udvikling af bevægelsens analyse af oprustningens årsager. Vi trues ikke blot af arsenalernes størrelse men også af magtfilosofien bag dem. Fredsbevægelsen er en politisk bevægelse for større demokrati – nemlig bl.a. europæernes ret til selvbestemmelse i forhold til supermagterne, folkenes ret til kamp imod det endelige diktat: udslettelse fremkaldt af ganske få magthaveres uduelighed".

 JD

 

[i] Fredsmarchen blev aflyst, fordi arrangørerne ikke kunne få de nødvendige frihedsgarantier fra Østlandenes myndigheder.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk