www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 22. februar 1982

 

 

Advarsel imod march i Østeuropa for fred

 

Må ikke arrangeres uden om de nye uofficielle bevægelser, siger ledende hollandske aktivister

 

Af  JØRGEN DRAGSDAHL

 

En fredsmarch gennem Østeuropa arrangeret uden om de nye uafhængige fredsbevægelser vil skade den vestlige bevægelse alvorligt.

Denne advarsel modtog organisationen Nej til Atomvåben i weekenden fra to ledende repræsentanter for den hollandske fredsbevægelse.

Kilder i Nej til Atomvåben siger, at advarslen nok betyder, at man ikke vil deltage i fredsmarchen. I den kommende weekend skal danske aktivister fra bl.a. Nej til Atomvåben og den kommunistisk dominerede Samarbejdskomite for Fred og Sikkerhed mødes med repræsentanter for de officielle fredsråd i Østtyskland og Tjekkoslovakiet. Dette mødes udfald bliver afgørende for projektets fremtid, men det sandsynligste er, at Nej til Atomvåbens krav ikke vil blive imødekommet i tilstrækkeligt omfang.

Stor vægt

Advarslen fra de hollandske aktivister har stor vægt, idet de repræsenterer organisationen IKV, der er den kirkelige samarbejdsorganisation, som er hovedkraften bag Europas stærkeste fredsbevægelse. IKV er også kendt for sine fine forbindelser til den østtyske kirke og de ledende bag f.eks. den nylige fredsdemonstration i Dresden samt den spirende pacifistiske bevægelse rettet imod værnepligt.

IKVs daglige leder, Mient-Jan Faber, siger til Information, at de officielle fredsorganisationer har så ringe opbakning i Østlandenes befolkninger, at folk ikke vil forstå, hvis vestlige bevægelser lader disse organisationer være arrangører. "Der vil være stor afstand mellem en sådan fredsmarch og befolkningerne", siger Faber.

Særligt grotesk vil samarbejdet være, fordi "undertrykkelsen af den uafhængige bevægelse er blevet forstærket", siger Faber videre. Eksempelvis bliver aktivister tilbageholdt i op til flere dage og unge med uautoriserede fredsemblemer generes af myndighederne.

IKV lægger stor vægt på, at kampen for fred bliver sammenkædet med bestræbelser for beskyttelse af elementære frihedsrettigheder. Derfor siger Faber også, at deltagelse af nordiske og vesttyske organisationer i en march vil "splitte den vestlige fredsbevægelse". Han fortsætter: "Vi vil finde det vanskeligt at samarbejde med sådanne grupper fremover".

Trods afstandtagen fra de officielle fredsorganisationer i Øst finder Faber det "absolut nødvendigt", at en dialog med dem opretholdes. Det gør IKV gennem delegationsbesøg, hvor man samtidigt på egen hånd opsøger de uafhængige bevægelser. Men en march gennem disse lande er et så opsigtsvækkende projekt, at arrangørerne må være end naturlige modpart i de pågældende lande – dvs. helt uafhængige grupper, som har kritiseret oprustningen i både Øst og Vest.

Det er Fabers opfattelse, at en af de vigtigste opgaver fremover er etablering af kontakter mellem uafhængige bevægelser i både Øst og Vest. Bevægelserne skal med henvisning til Helsinki-slutaktens bestemmelser lægge pres på regeringerne så dette samarbejde bliver muligt. Kontakterne kan også knyttes privat, f.eks. gennem feriebesøg: "DDR er i dag et åbent land, så jeg ser intet i vejen for, at man på egen hånd rejser dertil og etablerer den dialog, som nogen ønsker, at fredsmarchen skal skabe".

Faber besøgte København i anledning af et koordinationsmøde med de nordiske fredsbevægelser. I efteråret indledtes et samarbejde mellem "ligesindede" grupper fra Vesteuropa under et møde i København. Siden er deltagelsen svulmet op i den såkaldte København-gruppes møder. Repræsentanter for bevægelser i 15 lande deltager i et kommende møde.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk