www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 2. april 1982

 

 

Systemkritikere advarer imod fredsmarch i Øst

 

Åbent brev fra den tjekkoslovakiske gruppe Charta 77 til fredsbevægelsen

 

Af  JØRGEN DRAGSDAHL

 

Den tjekkoslovakiske systemkritiske gruppe Charta 77 advarer i et åbent brev til den vestlige fredsbevægelse imod samarbejde med officielle fredsorganisationer i Øst.

Men samtidig siger en repræsentant for den udenlandske del af Charta 77, at man ikke principielt er imod de fredsmarcher, som søges gennemført til Østlande.

"Det afgørende er, hvad marchens deltagere siger, og det er ekstremt vigtigt, at de kontakter både de officielle og de uofficielle grupper såsom Charta 77", siger professor Frantisek Janouch, der er formand i Charta 77 Foundation, som indsamler penge til gruppens aktiviteter.

"Så kan I selv finde ud af, hvorvidt vi er fascister", tilføjer han med henvisning til det interview, som Information bragte den 17. marts med Stanislava Hybnerova, der er repræsentant for den tjekkoslovakiske kvindeunion. Hun sagde, at der ingen uofficielle fredsorganisationer eksisterer i Tjekkoslovakiet, og hvis der alligevel skulle være sådanne, da "består de udelukkende af fascister".

Advarsel

Det åbne brev fra Charta 77 er bl.a. en reaktion på et åbent brev, som de hollandske kirkers fredsråd har sendt til den tjekkoslovakiske gruppe.

Charta 77 skriver i deres brev, at "vi vil gerne igen understrege, at vi forstår alvoren i den internationale situation, og at vi værdsætter betydningen af almindelige menneskers indsats for fred".

Gruppen er opkaldt efter en erklæring, som opfordrede de tjekkoslovakiske myndigheder til at respektere menneskerettighederne, og man skriver i brevet, at "vi er opmærksomme på, at uden den fredelige sameksistens så trues en af de mest fundamentale menneskerettigheder – retten til liv".

Brevet igennem argumenterer man for, at "fred er udelelig". Opretholdelsen af fred er ikke blot fravær af vold imod nationer men også fravær af vold indenfor nationer, herunder overgreb på menneskerettighederne, hedder det.

"Eftersom truslen imod fred i Europa og andre steder er meget nærværende, og eftersom de officielle politiske strukturer i forbindelse med fredsaktiviteter er under mistanke, fordi de for nært er knyttet til visse procedurer indenfor de politiske magtkonstellationer, er det vores opfattelse, at problemerne overalt skal tages op af private borgeres initiativer", skriver Charta 77 videre. Det er især denne sætning, som er en advarsel imod planerne for fredsmarcher, siger professor Janouch til Information.

Inden han forlod Tjekkoslovakiet og rejste til Sverige, hvor han arbejder ved instituttet for atomfysik i Stockholm, var han aktiv i sit lands officielle fredsbevægelse. "Ingen deltagere har ret til at udtrykke deres tvivl angående Warszawa-pagtens fredelige hensigter", siger han. "Enhver erklæring skal først godkendes af en særlig afdeling i partiets centralkomite".

Han ønsker, at folk, som deltager i marcher, skal være opmærksomme på denne begrænsning, samt at de klart giver udtryk for, at freden trues af både Øst og Vest.

Charta 77 skriver, at der er værdier, som man kan ofre sit liv for, og som liv ofte er blevet ofret for. "Vi mener ikke, at man kan stole på oprigtigheden i fredsbestræbelser, hvor fundamentale menneskerettigheder samtidig overtrædes, eller hvor man forholder sig tavse eller endog godkender sådanne overgreb".

I den forbindelse minder Charta 77 om, at der er blevet begået og stadig begås ugerninger i fredens navn, f.eks. Chamberlains overgivelse af Tjekkoslovakiet til Hitler i 1938 i München.

Dette er, siger professor Janouch, en kritik af nogle tendenser i den vestlige fredsbevægelse. Den gentages klarere i en sætning, hvor man erklærer, at kun når fred sættes i forbindelse med menneskerettigheder "er den mere end en strategi for magthavere og et naivt ønske hos dem, der vil bevare liv for enhver pris uden at være opmærksomme på det menneskelige ansvar overfor værdier, som står højere end livet".

I brevet omtales det fællesskab, man ser med dem i den vestlige fredsbevægelse, som forstår sammenhængen mellem respekt for menneskerettigheder og bevarelse af fred. Man ser frem til en videre meningsudveksling og man udtrykker håb om møder i fremtiden.

Den internationale sekretær for de hollandske kirkers fredsråd, Wim Bartels, siger, at man er glade for et svar, men at man ikke kan kommentere brevet, førend fredsrådet har modtaget dets tekst.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk