"> Fiasko for FNs anden nedrustningssamling - (DEN KOLDE KRIG) - Trykt i Information 9. juli 1982             www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 9. juli 1982

 

 

Fiasko for FNs anden nedrustningssamling

 

Sveriges nedrustningsminister betvivler nytten af samlinger med særskilt emne

 

Af  JØRGEN DRAGSDAHL
Informations udsendte medarbejder

 

NEW YORK, 8. juli – Lederen af udvalgsarbejdet ved FNs anden nedrustningssamling, ambassadør Olu Adeniji fra Nigeria, måtte sent onsdag aften konstatere, at samlingens hovedopgaver ikke vil blive løst.

Det var planen, at et program med retningslinjer for fremtidige nedrustningsbestræbelser skulle vedtages enstemmigt, men delegationernes forskellige synspunkter var uforenelige. Et andet punkt på dagsordenen var gennemgang af udviklingen siden FNs første nedrustningssamling i 1978 og revision af en lang hensigtserklæring, som blev vedtaget ved den lejlighed. Men også på dette felt var uenigheden for stor.

Beslutninger på nedrustningssamlinger tages efter det såkaldte consensus princip, som betyder, at der skal være alment samtykke og afstemninger undgås. Tanken bagved er, at fremskridt kun kan ske, hvis alle er enige, men stadigt flere iagttagere påpeger, at man slet ingen resultater får på den måde. Disse kritikere siger, at hvis man havde afstemninger, så ville det i det mindste være klarere, hvem det er, der blokerer fremskridt.

Nedrustningssamlingen blev indledt den 7. juni og sluttede officielt i weekenden. Især den sidste uge har været præget af langvarige møder, og mange deltagere giver udtryk for dyb frustration over samlingens forløb.

Dårligere end ventet

Resultatet af de snart fem ugers bestræbelser ”er helt givet dårligere end ventet”, siger en kilde i den danske delegation. Men man understreger, at forventningerne nok var for høje. Nedrustningsprogrammet er blevet diskuteret i 3 år i FNs nedrustningskomité i Geneve, og når de 40 lande, som er medlemmer der, ikke kunne nå til enighed, var det for ambitiøs en opgave for 157 lande i løbet af fem uger, siger den danske embedsmand.

Socialdemokratiets udenrigspolitiske ordfører Lasse Budtz kalder forløbet ”utroligt skuffende”. Nedrustningssamlingen var ”en fiasko, derom er der ingen tvivl”, siger han.

Årsagerne er noget selvmodsigende, fortsætter Budtz. Klimaet var dårligt på grund af Øst-Vest modsætningerne udenfor, men samtidig blev fremskridt under konferencen blokeret af supermagterne, der i ”vidt omfang” repræsenterer samme interesser i et modsætningsforhold til de alliancefri lande. Man så derfor en Nord-Syd strid indenfor FNs mure.

Sveriges nedrustningsminister Inge Thorsson siger til Information, at hun personlige betvivler nytten af FNs særsamlinger med konkrete emner. Nedrustningssamlingens opgaver kunne behandles i en roligere atmosfære under FNs ordinære generalforsamlinger, mener hun.

Inga Thorsson vil ikke kalde udfaldet en fiasko, idet deltagerne har ”lært problemerne bedre at kende – løsninger er sværere end mange troede” Hun siger, at samlingen er gået værre end forventet. Det var hendes håb, at man i det mindste havde opnået enighed i vurderingen af udviklingen siden vedtagelse af slutdokumentet ved samingen i 1978. Også hun kalder nedrustningsprogrammet en for ambitiøs opgave.

Inga Thorsson vakte betydeligt opsigt, da hun under en debat tirsdag, hvor man første gang aflagde rapport fra arbejdsgrupperne, truede med, at Sverige ville blokere revision af slutdokumentet, som betød et tilbageskridt i forhold til versionen fra 1978. Hun var bl.a. bekymret over, at et totalt stop for atomprøvesprængninger skulle få lavere prioritet. USA og Storbritannien har argumenteret for, at et stop ikke skal være et indledende skridt i en nedrustningsproces. Danmark og en række mindre vestlige lande er ikke enige i denne argumentation.

Fastfrysning

Der foreligger en række resolutionsforslag, men disse dokumenter bliver heller ikke vedtaget, idet den fornødne enighed ikke eksisterer. Mellem dem var et svensk-mexikansk forslag, hvor supermagterne opfordres til fastfrysning af deres atomarsenaler på nuværende niveau, indtil en nedskæring finder sted. Inga Thorsson siger, at Danmark ikke var medforslagsstiller på grund af NATO-medlemsskabet.

Bulgarien har på Østblokkens vegne foreslået en tekst angående forebyggelse af atomkrig. Vestlige delegationer anser initiativet for rent propagandistisk, da det ”blot” skal opreklamere den erklærede sovjetiske afståen fra første-gangs brug af atomvåben. De østlige delegationer siger, at når man ikke kan skabe enighed omkring det store nedrustningsprogram, så bør der i det mindste udsendes en kort principiel tekst angående den vigtigste trussel – atomvåben.

Det er endnu uklart, hvorvidt samlingen får udarbejdet retningslinjer for en verdensomspændende nedrustningskampagne. På samlingens første dag ”startede” mødernes præsident kampagnen officielt, men omkring dens indhold og organisatoriske struktur hersker endnu stor uenighed.

Kampagnen er en af de få chancer, som nedrustningssamlingen har, hvis dens totale fiasko ikke skal udbasuneres. Både de alliancefrie lande og FNs generalsekretariat arbejder videre med forslag til en afsluttende tekst, som kan redde samlingens ansigt.Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk