www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 12. juli 1982

 

 

FORSIDELEDER AF JØRGEN DRAGSDAHL

 

Fiasko for FN?

 

I DET GAMLE HELLAS sagde man, at dem, som guderne vil udslette, driver de først til vanvid. Når man ser tilbage på forløbet af FNs II Nedrustningssamling, får man anelse om, at hellenerne havde ret.

Der var en skræmmende kontrast mellem talernes advarsler og den proces, som foregik under forhandlingerne i en række udvalg, hvor man diskuterede retningslinjerne for nedrustning og vurderede udviklingen i de seneste år. Først konstaterede en stribe fremtrædende statsledere og topdiplomater, at våbenkapløbet truer selve menneskehedens eksistens. Derefter fortsatte nogle af verdens bedste hjerner et spil, hvor man "brugte megen tid til diskussion af småproblemer på bekostning af menneskehedens vitale problemer", som den danske delegation udtrykte det i et afsluttende indlæg. Alle var skyldige.

DE VESTLIGE LANDE argumenterede eksempelvis ihærdigt, at man skal forebygge enhver krig, og derved gav de lav prioritet til den nukleare trussel. De sagde, at Vestens atomvåben og konventionelle våben kun vil blive anvendt i selvforsvar, og at man har ret til brug af ethvert våben, hvis man bliver angrebet. Derfor er der intet behov for, at NATO opgiver sin atomstrategi, der bygger på første-gangs anvendelse af atomvåben.

Men problemet er jo, at krigens oprindelse ofte er alt andet end krystalklar – begge parter har tit sagt, at de handlede i selvforsvar. Enhver type krig skal forebygges, men hvis en krig alligevel bryder ud, så er det afgørende for klodens eksistens fremover, at atomvåben ikke bliver taget i anvendelse. Derfor er enhver foranstaltning, som mindsker risikoen for brug af atomvåben vigtig. De vestlige lande blokerede sådanne initiativer fra Nedrustningssamlingen. NATO klynger sig til teorien om, at atomvåben har krigsafskrækkende virkning. Det er nok muligt, men de er ingen garanti imod krig, og argumentet svarer til optimismen hos manden, der er faldet ud fra 20. etage og ved 5. konstaterer, at foreløbig går alt jo ganske godt.

Østblokken er i denne sammenhæng skyldig, fordi den med kolossal selvretfærdighed afviser, at den på nogen måde har bidraget til, at krig mellem Øst og Vest virker stadigt mere sandsynlig. I praksis og i ord viser disse lande, at de stadig tror på, at militær magtanvendelse er et vigtigt redskab til løsning af problemer. Og de såkaldt alliancefrie lande påpeger konstant atommagternes ansvar for oprustningen, men deres egne krige og våbenanskaffelser vender de et blindt øje til. Det er rigtigt, at deres andel i våbenkapløbet er meget lille, men den militaristiske drivkraft bag deres deltagelse svarer helt til de mere velhavende landes. Trods deres retorik imod oprustning sidder man bagefter med mistanke om, at de endnu kun mangler midlerne.

LASSE BUDTZ har inderligt ret i, at der er noget galt med selve metoden, som staterne anvender i forhandlingerne. Der mangler politisk vilje til kompromis’er, og fagdiplomaternes arbejde gør dermed FN til et "utroligt ligegyldigt omsvøbsdepartement". Emnerne forsvinder i en sovs af uspiselige forkortelser, ordkløveri og kortsigtet selvhævdelse.

Danmark deltager også i dette spil. Loyalitet over for vore allierede atommagter hindrer f.eks. dansk støtte til fastfrysning af atomarsenalerne og afkald på første-gangs brug af atomvåben. Vi lovede ikke et bidrag til verdenskampagnen for nedrustning, hvad der ellers kunne have gjort projektet mere meningsfyldt. Danmark holder en meget lav profil, der muligvis er begrundet i, at vi vil forene de stridende parter, men er denne type indsats virkelig effektiv? Lidet tyder på det.

Men fiaskoen er ikke FNs. Organisationen er en afspejling af medlemsstaternes holdninger, så fiaskoen er primært statsledernes. FN er også en institution, hvor lande, der ellers sjældent udveksler sikkerhedspolitiske synspunkter, kommer i nær kontakt med hinanden. Der sker en gensidig "uddannelse" og der er noget positivt ved det. Nedrustningssamlingen kan derfor godt på længere sigt bidrage til en fælles forståelse, som i fremtiden gør enighed mulig.

SVERIGES nedrustningsminister Inga Thorsson påpegede i sit afsluttende indlæg, at samlingen har været en katalysator for en af de mest imponerende manifestationer af det folkelige nedrustningskrav, som man nogensinde har set. Demonstrationen den 12. juni var en skelsættende begivenhed, fordi den placerede den amerikanske fredsbevægelse solidt i verdensopinionens bevidsthed. Man kan tilføje, at samlingen inspirerede til seriøs overvejelse af nedrustningsproblemerne i forskningsinstitutioner og talrige folkelige organisationer.

Samlingen afslørede også, hvor utilstrækkelig fredsbevægelsernes indsats er. Demonstranter og organisationer kan kræve fred så ofte de vil, men førend de går videre end brede udflydende krav er de næsten betydningsløse. Alle ønsker fred, men hvis bevægelserne skal gøre deres indflydelse gældende, er det nødvendigt, at de konkretiserer deres krav, prioriterer dem og påpeger en vej til nedrustning, som staterne kan kræves til ansvar overfor. Fredskravet er for vagt, og det gør bevægelserne til ofre for omklamring.

Der er behov for observatører, som forstår de indviklede problemstillinger i den diplomatiske proces, så bevægelsernes pres kan mærkes direkte, hvor der end foregår nedrustningsforhandlinger. Der er behov for, at bevægelserne finder frem til sanktioner over for de statsledere, som forsvarer en kurs med katastrofalt perspektiv – hvad de endog selv erkender.

Det bliver ikke nemt. Men Nedrustningssamlingen har demonstreret, at vi må slås for vore liv, for fremtidige generationers ret til liv. Det er, hvad der står på spil, og indsatsen skal være i overensstemmelse dermed. Hvis det nu erkendes af flere, så er meget blevet nået. JD

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk