www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 14. februar 1983

Fredsgruppe støtter Sakharov

 

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Femten ledende medlemmer af organisationen Kvinder for Fred har sendt et brev til den sovjetiske partisekretær Andropov, hvori de beder ham give fysikeren Andrej Sakharov og hans hustru "den absolutte frihed" samt tilbagegivelse af deres øvrige rettigheder.

Brevet kommer samtidigt med, at en anden dansk fredsorganisation, Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, i et oplæg til sit landsmøde advarer fredsbevægelsen imod den slags støtteerklæringer.

Sakharov er blevet forvist til byen Gorkij for sine systemkritiske udtalelser, og han chikaneres regelmæssigt af myndighederne.

Kvinder for Fred har besluttet, at ingen kan tale på hele organisationens vegne og derfor står brevet for underskrivernes egen regning. Mellem dem er Janne Haumann og Bodil Graae, der begge har spillet en fremtrædende rolle i Kvinder for Fred. Mellem underskriverne findes også socialdemokraten Gertrud Hoffmann og den radikale Meta Ditzel. Sidstnævnte er også aktiv i Samarbejdskomiteen.

Lille bøn

Brevet lyder. "Aktive og engagerede KVINDER FOR FRED fra DANMARK tillader sig hermed at rette en indtrængende appel til lederen af det fredselskende sovjetiske folk. Vores lille bøn i arbejdet for freden er, at De øjeblikkelig foretager omfattende foranstaltninger, der medfører den absolutte frihed og anerkendelse af de borgerlige rettigheder for modtageren af fredsnobelprisen hr. Andrej Sacharov og hans kone".

"Hvor troværdigt er engagementet for freden, når autonome mennesker både her og der udsættes for repressalier, der i mange tilfælde har alvorlige psykiske og fysiske skader til følge? Vi håber, at vores lille bøn for de to mennesker bliver hørt".

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk