www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 1. september 1983

De professionelle soldater kritiserer raket-tilhængere

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Socialdemokratiske tilhængere af dansk støtte til NATO’s raketprojekt kritiseres skarpt på lederplads i Fagligt Forsvar, der er medlemsblad for Hærens Konstabel- og Korporalforening (HHKF).

Folketingsmand Robert Pedersen er ifølge bladet "gået imod demokratiets grundidé om, at uenighed og debat giver styrke".

Robert Pedersen har sammen med bl.a. professor Bjarne Nørretranders og fhv. udenrigsminister K.B. Andersen startet en protestannonce rettet imod partiledelsens kritik af NATO’s raketprojekt. Det er deres opfattelse, at Danmark skal være solidarisk med NATO.

Initiativet har ført til en protestannonce, som skal indrykkes i nogle aviser op til weekendens kongres i Socialdemokratiet.

Dobbeltholdning

I lederen hedder det, at der "beklageligvis" er en afgørende forskel i debatform og åbenhed, når man i Danmark diskuterer internationale spørgsmål.

"Der skal ikke være tvivl om, at HHKF’s medlemmer mener, at det generelt er en styrke og et sundhedstegn, at vi kan udvikle samfundet og samarbejdet i kraft af en åben og grundig debat, hvorunder uenigheder er blevet fremført og analyseret. Det giver debatten bredde og dybde, og det er sædvanligvis vor garanti for afbalancerede og holdbare løsninger", står der videre i lederen, som fortsætter: "Disse metoder er da også almindeligt anerkendt og benyttet, når det drejer sig om det internationale samarbejde i FN, EF og Norden, hvor det endda ikke gøres til noget odiøst at nedlægge veto og udsætte afgørelser, indtil debatten kan afsluttes".

"Men hvis det er et spørgsmål i forhold til NATO-samarbejdet, Danmark ønsker at diskutere, så er ’Fanden løs i Bruxelles’".

"Der er således kredse også i Danmark, der finder, at uenighed skader samarbejdet i NATO. Og senest er en af demokratiets, højskolernes og sammenholdets tidligere forkæmpere Robert Pedersen gået imod demokratiets grundidé om, at uenighed og debat giver styrke. Det gøres i stedet til noget negativt og skadeligt. At han har fået følgeskab af enkelte andre, som også tidligere har ført sig frem som demokrater, gør ikke spørgsmålet om disse NATO-tilhængeres manglende evne og lyst til at føre en åben debat bedre".

Undergraver Forsvaret

I den ledende artikel får man også leveret et kraftigt spark til de officerer og politikere, som beviser den vestlige alliances påståede underlegenhed ved hjælp af statistiske styrkesammenligninger:

"Paradoksalt nok er der også i visse kredse i NATO og Danmark en tendens til at undergrave vor sikkerhedspolitik ved at udarbejde sammenlignende statistikker over de to militære magtblokkes formåen. Oversigter, som også har til følge at svække afskrækkelseseffekten ved NATO og Danmarks forsvar. Hvis der er andre formål, er det i det mindste udtryk for en meget kortsigtet politik med stor samfundsskadelig og sikkerhedspolitisk nedbrydende virkning".

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk