www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 19. december 1984

Danmark skal militært støtte USA's indsats i Sydvest-Asien

NATO ønsker flere danske soldater til aflastning af amerikanske forstærkninger

 

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Udvidelse af den danske hær skal undersøges med henblik på aflastning af amerikanske forstærkninger, som USA i en krise- eller krigssituation vil sætte ind i f.eks. Sydvestasien.

Det er en af konklusionerne i en analyse af de vesteuropæiske NATO-landes muligheder for at erstatte amerikanske enheder, som indgår i det amerikanske ekspeditionskorps, Rapid Deployment Force. Undersøgelsen analyserer hvert eneste lands situation, hvis de påtænkte forstærkninger i stedet for sendes til Sydvest-Asien, og der peges på nationale kompensationsmuligheder.

Rapporten, som er hemmelig 1, har været under udarbejdelse gennem længere tid, og der har i kommuniqueer fra forsvarsministermøder i NATO været henvisninger til undersøgelsen. Rapporten, der er udarbejdet af militære eksperter under NATOs militærkomité, er blevet færdig for et par måneder siden, men den har endnu ikke fået offentlig omtale.

Højere styrkemål

Fra forsvarsministrenes møde i Bruxelles den 5. december er der imidlertid blevet udsendt et kommuniqué, som afspejler rapportens konklusion. I en omtale af alliancens muligheder for imødegåelse af trusler uden for NATOs traktatområde, hedder det, at på baggrund af de amerikanske planer med Rapid Deployment Force er ”styrkemål med henblik på kompensation blevet føjet til styrkemålspakken for 1985-90”.

Forsvarsminister Hans Engell bekræfter rapportens eksistens, men han vil ikke kommentere dens indhold eller give yderligere oplysninger, da analysen ”er hemmelig”.

På baggrund af kommuniquéet siger han, at ”i forbindelse med Rapid Deployment Force står vi stillet i en situation, hvor forstærkninger måske ikke når frem. Derfor skal man undersøge, hvilke muligheder der er for gennemførelse af forbedringer eller styrkeforøgelser”.

”Fra dansk side har vi peget på, at forsvarsforliget giver rammer for forsvarets omfang, og at der er en uændret dansk politik, når det gælder NATOs aktionsområde, der er klart defineret i traktaten, og den skal ikke omgås hverken direkte eller indirekte”, siger Hans Engell. Sydvest-Asien falder uden for NATOs traktatområde.

I den nyligt offentliggjorte danske sikkerhedspolitiske undersøgelse, Dyvig-rapporte, omtales, at NATOs nordregion har fået ”tildelt” en amerikansk marine-infanteristyrke på 40.000 mand med tilhørende fly. En del af denne styrke ”kan indsættes” i Danmark, hedder det i Dyvig-rapporten, som imidlertid slet ikke går ind på, hvor sikker denne forstærkningsmulighed er.

Så vidt Information erfarer fra velinformerede kilder i NATOs hovedkvarter stiller militærkomiteens rapport et stort spørgsmålstegn ved netop denne styrkes indsættelse i Danmark, da USA's marinekorps spiller en central rolle i ekspeditionskorpset, som skal indsættes uden for NATO-området.

Forsvarsminister Engell mener, at usikkerhed mht. til denne styrkes indsættelse i Danmark ikke er blevet større: ”Det vil dog være forkert, hvis vi lukker øjnene for, at problemet eksisterer. Hvis den situation opstår, at vi ikke kan få forstærkninger fra Marinekorpset, da er det en ny og alvorlig situation”.

Fra kilder i NATOs hovedkvarter oplyses til Information, at Danmark efter rapportens fremkomst har haft indvendinger imod dele af dens indhold. ”Nogle lande er meget bekymrede over ethvert skridt i retning af større engagement for alliancen uden for traktatområdet, og kompensation for amerikanske styrkers indsættelse er et skridt af denne art”, siger en kilde. De danske protester har imidlertid været mindre ihærdige end de sydeuropæiske landes, da de inddrages mere direkte i de amerikanske planer, bl.a. med basefaciliteter.

Hans Engell vil ikke oplyse, hvorvidt Danmark har rejst indvendinger, da diskussionen er foregået på lukkede møder.

___________________________

1. Rapporten, der var udarbejdet af NATOs internationale stab, havde titlen: Study on the Implications for NATO of the U.S. Strategic Concept for South-West Asia”. Den er omtalt i “Interim Report” fra North Atlantic Assembly, November 1984, p. 7. Hele emnet er senere analyseret af den amerikanske forsker Charles Kupchan i International Organization, 42,2  Spring 1988. Artiklens titel er: ”NATO and the Persian Gulf: examining intra-alliance behaviour”. Hans oplyser, at intet siden er sket, fordi de allierede var imod direkte kompensation.

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk