www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 20. februar 1988

Amerikansk krigshelt roser Folketinget for politik imod a-våben

Tidligere kommandant i Europa afviser, at Warszawa-pagtens konventionelle styrker er NATO’s overlegne.

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Det er rosværdigt, at Folketinget i en række dagsordener har taget afstand fra atom-oprustning i NATO, erklærede den højt dekorerede amerikanske admiral Eugene Carroll fredag.

"I står midt i problemerne, og det er jeres pligt, at I så også udtaler jer om, hvordan de skal løses", sagde Carroll. "Jeg er helt enig i den dagsorden, som blev vedtaget torsdag, fordi moderniseringen af taktiske atomvåben i Europa blot vil gøre dem mere anvendelige til kamp, og det er ikke en positiv udvikling. Folketinget skylder det danske folk og alliancen, at jeres stemme bliver hørt".

Højt dekoreret

Carroll var i slutningen af 70’erne leder af USA’s militære operationer i Europa og Mellemøsten. Han har gennem en lang militær karriere med krigstjeneste i Korea og Vietnam modtaget nogle af USA’s fornemste udmærkelser, blandt andet Defense Superior Service Medal og Legion of Merit med tre guldstjerner.

I dag er han vicedirektør ved forskningsinstituttet Center for Defense Information i Washington DC. Han besøger Danmark efter invitation fra Greenpeace som led i organisationens kampagne mod atomvåben til havs.

Fredag talte han under et møde på Christiansborg for Folketingets medlemmer – det var dog kun socialdemokrater og SF’ere, som var mødt op. Han antydede kraftigt, at amerikanske krigsskibe medbringer atomvåben, når de besøger danske havne. Carroll havde også et møde i Udenrigsministeriet.

I et interview med Information afviste han, at den danske atompolitik undergraver NATO:

"Det er en alliance af ligestillede, som er knyttet sammen af fælles mål, fælles værdier, historie, økonomi og så videre. Det er ikke ensbetydende med, at et stort medlem af alliancen skal bestemme politikken. Når man arbejder sig hen imod en fælles holdning, så bør alle udtale sig. Det styrker bare alliancen".

Han tager dog afstand fra, at Danmark ikke ville betale til opstillingen af amerikanske raketter i Europa, selv om han selv var imod denne beslutning: "Når en beslutning er taget, så bør alle følge den. Jeg finder det danske nej problematisk. Hvis alle lande, efter at man i fællesskab har besluttet noget, senere går sine egne veje, da har man ikke længere en effektiv alliance. Man der kan også være ekstreme situationer, hvor der sker en udvikling, som ikke afspejler enigheden – det har måske været jeres opfattelse".

Fodnoter

Carroll ønsker heller ikke, at brug af fodnoter skal blive en "epidemi", fordi "så ophører fællesskabet". Man samtidigt mener han, at hvis et land har stærke politiske synspunkter, så bør alliancen "indpasse dem".

"Jeg kritiserer selv stærkt, at NATO er blevet over-militariseret", fortsætter Carroll. "Man ser ikke på sikkerhed bredt forstået. Og vi har i dag fået en påtvunget solidaritet i alliancen. Enighed får man kun gennem åben debat. Det er NATO’s styrke sammenlignet med Warszawa-pagten, som har et påtvunget sovjetisk overherredømme".

Carroll går ind for en nordisk atomvåbenfri zone, fjernelse af atomvåben fra alle krigsskibe og stop for atomprøvesprængninger. I sidstnævnte forbindelse går han ind for en procedure for udvidelse af traktaten om begrænset prøvestop, så den bliver til et totalt forbud mod prøvesprængninger – et initiativ, som Folketinget har støttet. Endvidere er han en ihærdig kritiker af den amerikanske flåde-strategi i de nordlige farvande. Under mødet på Christiansborg roste han også dagsordenen i sidstnævnte forbindelse, som blev vedtaget i december.

Under Folketings-debatten torsdag hævdede den konservative ordfører Per Stig Møller, at Sovjetunionen har oprustet i Europa på de kortrækkende atomvåbens område, medens NATO har nedrustet. Carroll afviser påstanden: "Sovjetunionen har været meget tilbageholdende, når det gælder placering af taktiske atomvåben i Europa. Det var i mange år vores vurdering, at de slet ingen havde i Østeuropa, og det ændrede sig først efter NATO’s raketbeslutning i 1979, hvorefter der blev opstillet nogle hundrede raketter. Jeg har ikke set noget, som tyder på, at Sovjetunionen har foretaget en oprustning på de taktiske våbens område i Europa".

"Man kan ikke slutte, at blot fordi de får flere våbensystemer, som kan anvende atomvåben, så er der også flere af dem. Det er en teknologisk udvikling. Vi har også oprustet kraftigt, når det gælder våbensystemer, som har dobbelt evne. Der er næsten ingen af vore nye våben, som ikke har det".

Carroll kaldte det en "omhyggeligt udspredt myte", at Sovjetunionen har overlegenhed på de konventionelle våbens område: "Det er ikke sandt. Warszawa-pagten har fordele på nogle punkter, men de er ikke overvældende store og slet ikke, hvis vi også ser på NATO’s fordele. Der er ingen grund til at tro, at NATO ikke kan forsvare sig med konventionelle våben".

Information bragte samme dag et længere interview med admiral Carroll: "Dansk atompolitik sikrer ikke a-frihed under krigsskibes besøg".

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk