www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Information 10. december 2003

Ny dansk forsvarspolitik smuldrer

Hård kritik fra officerer og Venstre-politikere af regeringens forsvarspolitik får nu opbakning fra usædvanligt hold – nemlig topfolk i USA’s forsvarsministerium.

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Mens regeringen har lagt op til en vidtgående ændring af Forsvaret, så det fremover skal satse på kamptropper, peger amerikanske eksperter nu i den modsatte retning, nemlig at fremtidens behov er for fredsbevarende styrker.

I en rapport fra National Defense University, som er USA’s højeste militære læreanstalt, fremhæves, at fremtidens konflikter vil foregå i en ’farezone’ med over to milliarder indbyggere. Området er kendetegnet ved svage stater og militær, som kun udgør en ringe udfordring for amerikansk slagkraft. Men hvis USA efter et indgreb skal sikre stabil fred, så bliver en omfattende indsættelse af fredsbevarende styrker nødvendig, konstaterer forskerne.

De anbefaler derfor, at USA opretter to divisioner – knapt 40.000 mand – med ’stabilitets- og genopbygningstropper’. Desuden anbefales, at NATO opretter lignende styrker. Man lægger også op til, at USA vil lede, uddanne og udruste en international styrke med bidrag fra lande, som ikke selv kan klare opgaven.

Danske udspil

Danske embedsmænd er gået i stik modsat retning. De har i en rapport konkluderet, at USA vil vurdere sine allierede ud fra, hvorvidt de kan deltage i krige på amerikanske styrkers højteknologiske niveau. Forsvarschef Jens Helsøe har udarbejdet en skitse, som skal tilvejebringe den efterlyste slagkraft.

Men disse oplæg har rejst skarp kritik fra både officerer og militært sagkyndige i partiet Venstre. Hidtil har deres bestræbelser ikke vakt større opmærksomhed.

En af oprørerne er oberstløjtnant Poul Dahl, som har været chef for Jægerkorpset og er medlem af Venstre. Til Information siger han, at »det er som om, at både de ansvarlige politikere og forsvarets ledelse bevidst vil undgå en åben og folkelig debat om dette emne«.

Overvejelserne om Forsvarets fremtid foregår, tilføjer han, »for lukkede døre og i dybeste hemmelighed, og man satser åbenbart på, at sagen vil drukne i banale lokale skænderier om kasernelukninger og længden af værnepligten«.

Oprør i Venstre

Sammen med en kreds af officerer og andre militært sagkyndige i Venstre har han udarbejdet en 16 siders kritik af regeringens udspil. Deres synspunkter ligner meget indholdet i den amerikanske rapport, som de dog ikke har kendt til. Kritikken vil blive behandlet på torsdag under et møde med forsvarsminister Svend Aage Jensby.

Venstre-politikerne Søren Gade og Troels Lund Poulsen har i en lille bog, som er udgivet før de officielle udspil, beskrevet en forsvarspolitik, som ligger på linje med kritikernes, idet de fremhæver betydningen af fredsbevarende styrker.

Der rejses også skarp kritik i publikationer, som udgives af Forsvarets organisationer. Senest har to premierløjtnanter i bladet Danske Officerer angrebet Forsvarets ledelse, fordi det træffer beslutninger »uden sammenhæng med brugernes virkelighed«. Konkret kritiseres bl.a. sammensætninger af styrker, som skal sendes til Irak. De er »utilstrækkeligt uddannede« og prisen bliver »svækket sikkerhed for den enkelte soldat i missionsområdet,« skriver premierløjtnanterne N.B. Olsen og P.N. Knudsen.

De amerikanske forslag fremsættes i en 122 sider rapport, der er skrevet af fremtrædende eksperter. De har opbakning fra Arthur K. Cebrowski, som i Pentagon er direktør for det kontor, som har ansvaret for omstilling af USA’s væbnede styrker, Office of Force Transformation.

Forsvarsminister Rumsfeld har luftet sin interesse for projektet og militære planlæggere i Pentagon arbejder med konkrete retningslinjer for udvikling af de nye styrker.

Det er et gennemgående tema i den amerikanske rapport, at stabilitets- og genopbygnings opgaverne er så vigtige, at de kun kan løses effektivt af styrker, som har speciel uddannelse og udrustning. Forskerne beskriver detaljeret, hvordan styrkerne skal sammensættes. Politifolk og eksperter med ekspertise på en række civile områder bør indgå.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk