www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Bog, udkommet 2004

Atlantiske afstande

 

Artikelsamling redigeret af Kenneth Møller Johansen og Terkel Kunding: "Atlantiske afstande – samfund, sikkerhed og samarbejde i bevægelse". Akademisk Forlag. 315 sider. ISBN 87-500-3788-9

Bestil den på forlaget eller lån den på biblioteket

En række danske specialister ser på USA og Europa – samt deres gensidige forhold. Mellem bidragyderne er Lars Erslev Andersen, Jeppe Kofod, Bjarke Møller, Carsten Due-Nielsen, Vibeke Schou Pedersen, Troels Lund Poulsen, Mikkel Vedby Rasmussen og Ole Wæver.

Jørgen Dragsdahl bidrager med: "Det amerikanske imperiums valg – Konfrontation eller kontrarevolution" (side 116 til 136). Artiklen er skrevet, da der endnu var udsigt til sejr for Demokraternes kandidat i præsidentvalget, John Kerry. Efter Bush-årenes revolution i amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, som har lagt vægt på amerikansk dominans i imperiet, lægger Kerry op til en kontrarevolution. Konklusionen lyder: "Der tegner sig et klart alternativ til Bush-regeringens politik, fordi den demokratiske præsidentkandidat, John Kerry, må forventes at ville trække på den kollektive indsigt, som partiets politikere og eksperter har. Hvis Bush vinder, vil dette alternativ udgøre inspiration til et fortsat opgør med Bush-regeringens version af det amerikanske imperium".

Carl Pedersen fra Center for amerikansk politik ved Syddansk Universitet skriver på bogens bagside: "Styrken ved ATLANTISKE AFSTANDE er, at bogen bibringer os et nuanceret billede af det transatlantiske forhold ved at anlægge et verdenspolitisk perspektiv. Resultatet er en debatbog, der er solidt forankret i den nyeste forskning og skrevet af fremtrædende kapaciteter på området, og som kan læses af et bredt publikum".

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk