www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Aktuelt 2. september 2000 - se også forsideartikel samme dag

Raketskjold må vente

Anti-raketter er ikke nok. USA's præsident fremhæver, at trusler også skal bekæmpes med internationalt samarbejde og rustningskontrol.

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Så en række ubesvarede spørgsmål i forbindelse med oprettelse af et anti-raket system kan blive afklaret, har USA's præsident Clinton besluttet, at han vil overlade raketskjoldets skæbne til sin efterfølger.

Under en tale i går henviste præsidenten især til behovet for samarbejde med Rusland og USA's allierede mod truslen fra terrorister og uansvarlige stater, som kan anskaffe langtrækkende raketter. Clinton fremhævede også, at afprøvning af anti-raket-systemets elementer endnu ikke har bevist, at de kan opfylde rent teknologiske krav. "Ud fra de informationer, vi har i dag, kan jeg ganske enkelt ikke konkludere, at vi har tilstrækkelig tillid til teknologien", sagde Clinton.

Udviklingen af raketskjoldet fortsættes, understregede præsidenten. Desuden vil USA stadig forsøge at overtale Rusland, Kina og de allierede til accept af projektet. Clinton-regeringen har arbejdet med en tidsplan, som indebar oprettelse af et anti-raket-system i 2005. Men præsidenten oplyste, at forsinkelser har medført, at det først kan stå klar i 2006-2007, selv om han nu havde givet grønt lys.

Under tidspres

Hans egen udsættelse af en beslutning vil derfor ikke medføre forsinkelser i forhold til den nye tidsplan, hvis den kommende præsident godkender projektet næste år.

Clinton var under tidsmæssigt pres, fordi et radar-anlæg på en ø i nærheden af Alaska skulle opføres fra næste forår. Forsvarsministeriet Pentagon havde bedt entreprenører indgive tilbud før 7. september, så en kontrakt kunne være klar inden december.

Der var imidlertid udsigt til, at Rusland ville anse byggeriets start for et brud på ABM-traktaten, som blandt andet forbyder denne type radar. Forhandlinger med Rusland angående en ændring af ABM-traktaten, så den tillader et begrænset anti-raket system, kunne dermed støde på nye vanskeligheder.

Clinton sagde ikke i talen, at oprettelsen af dette radar-anlæg vil blive udsat. Men flere af hans embedsmænd fortalte telegrambureauer, at præsidentens beslutning også betyder, at denne del af projektet vil blive blokeret foreløbigt.

Den republikanske præsidentkandidat George Bush erklærede inden talen, at han vil gå videre med et mere omfattende anti-raket-system, hvis han bliver valgt. Demokraternes kandidat, vicepræsident Al Gore, støtter generelt Clinton-regeringens projekt. Men hans rådgivere har i offentlige udtalelser udtalt sig forbeholdent, og på demokraternes nylige partikonvent blev partiprogrammets opbakning til et anti-raket-system udvandet noget.

Strategi for fred

Talen var udformet, så den fremhævede Clinton-regeringens indsats for nedrustning og forebyggelse af terror. Disse bestræbelser bygger i vidt omfang på samarbejde med Rusland, Kina og de allierede.

"Et nationalt raketforsvar bør, hvis det oprettes, være led i en større strategi for at bevare og forbedre den fred, styrke og sikkerhed, som vi nu nyder godt af, samt skabe en endnu mere sikker verden", sagde Clinton. "Jeg har søgt at gøre den næste præsidents muligheder for at følge denne strategi størst mulige".

Clinton fremhævede betydningen af ABM-traktaten for denne strategi. Han berørte også, at den kinesiske reaktion på USA's raketskjold kan starte en kædereaktion med oprustning i Asien.

Anti-raketprojektet har været plaget af talrige tekniske og politiske problemer. I de seneste måneder har politikere fra begge partier og talrige eksperter bedt præsidenten udsætte beslutningen om projektets fremtid til efterfølgeren. I en rapport 11. august fremhævede Pentagons øverste ansvarlige for nye våbens afprøvning, at systemet ikke kan stå klar til kamp i år 2005. Phil Coyle sagde, at et mere ihærdigt forsøgsprogram er nødvendigt.

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk