Global sikkerhedspolitik
Jørgen Dragsdahl skriver om sikkerhedspolitiske emner. Her bringes et udvalg af artikler, foredrag, mm. om emnerne USA, Irak, terrorisme, atomvåben, den kolde krig.
 
Hjem CV Kontakt Foredrag Artikler Bøger Radio
Søg på Dragsdahl.dk
English

 

 

 Bøger - oversigt
Et udvalg af Jørgen Dragsdahls bøger2011  2005   2004   2002   2001  2000   1992   1991 
Titler

Obamas atomtrussel (2011)
Bushs Amerika (2005)
Atlantiske Afstande (2004)
USA en atomslyngel? (2002)
Fyret – 10 beretninger om at miste sit arbejde (2001)
The Internationals on Balkan (2001)
Efter Kosovo (2000)
Gensyn med Den Kolde Krig (1992)
Pressens slagmark (1991)

Om ophavsret
Juli 2011 | ATOMVÅBEN - Obamas atomtrussel
(DIIS Working Paper 2011:12)
En række lande vurderer, at atomvåben er et nødvendigt element i deres sikkerhedspolitik. Forudsætningen for at de indleder en afrustning af kernevåben vil være, at man kan enes om en trusselsanalyse, der overbevisende sandsynliggør, at fordelene ved kernevåben nu opvejes af farerne, og at våbnene derfor bør afskaffes. En vigtig målsætning for præsident Obama er, at atomvåben skal afskaffes helt, men har han en trusselsanalyse, som støtter denne målsætning? I et arbejdspapir for Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) analyserer  Jørgen Dragsdahl Obamas trusselsbillede.


December 2005 |
USA - Bushs Amerika. 533 sider. (People’s Press / Nyhedsmagasinet Ræson)
Præsident George W. Bushs embedsperiode sættes ind i den store historiske sammenhæng til forståelse af perioden 2000-2005 . Indhold: Peter Kurrild-Klitgaard: Valg og vælgere. Niels Bjerre-Poulsen: Partierne og præsidenten. Jørgen Dragsdahl: Udenrigspolitikken. David Gress: Idéer og værdier. George W. Bush. Forord af Uffe Ellemann-Jensen og Svend Auken.


2004 | USA - Atlantiske afstande – samfund, sikkerhed og samarbejde i bevægelse. 315 sider (Akademisk Forlag)
Artikelsamling redigeret af Kenneth Møller Johansen og Terkel Kunding. En række danske specialister ser på USA og Europa – samt deres gensidige forhold. Jørgen Dragsdahl bidrager med: "Det amerikanske imperiums valg – Konfrontation eller kontrarevolution". Artiklen er skrevet, da der endnu var udsigt til sejr for Demokraternes kandidat i præsidentvalget, John Kerry. Konklusionen lyder: "Der tegner sig et klart alternativ til Bush-regeringens politik, fordi den demokratiske præsidentkandidat, John Kerry, må forventes at ville trække på den kollektive indsigt, som partiets politikere og eksperter har. Hvis Bush vinder, vil dette alternativ udgøre inspiration til et fortsat opgør med Bush-regeringens version af det amerikanske imperium".


2002 | USA en atomslyngel? Analyse af Bush-regeringens nye atompolitik. 23 sider (Udgivet af Dansk Udenrigspolitisk Institut)
I december 2001 lå en nyvurdering af kernevåbens rolle i USA's forsvar klar - og få måneder efter fik en amerikansk forsker fat i det tophemmelige dokument. Adskillige kritikere gav det hård medfart, og dagbladet New York Times hævdede, at hvis nogen anden stat havde lignende planer, så ville Bush-regeringen med rette kalde denne nation for en "farlig slyngelstat". Analysen gennemgår det nye planlægningsdokument og kritikken.


2001 | PRESSEN - En dinosaur i rutsjebanen
Personlig beretning fra lukningen af Aktuelt om en samfundsinstitution i krise.
Selv er jeg, skriver Dragsdahl, nok en dinosaur fra en svunden tid for pressen og demokratiet. Få ting kan inspirere mig mere end gamle amerikanske rapporter og kendelser fra USA's højesteret, hvori pressens rettigheder og pligter diskuteres. Man kan hævde, at pressen er leverandør til et "ideernes marked", hvor de bedste ideer er dem, som overlever kappestriden. Når leverandører bukker under er årsagen da, at markedet i sin store visdom har fravalgt de dårligste, og vi kan alle bare glæde os over fremskridtet. Men man kan sandelig også hævde, at det er et misvisende billedsprog, fordi pressen spiller en livsvigtig rolle for demokratiet. Pressen er i den amerikanske forfatning blevet begunstiget med særlige rettigheder, fremhævede højesteretsdommer William O. Douglas, "ikke så den kan lave penge eller gøre pressens folk til en særligt favoriseret gruppe, men så befolkningens ret til indsigt kan blive opfyldt".
 

2001 | NATO - The internationals on the Balkans - Lessons for Macedonia 24 pages
Report for BITS - Berlin Information-Center for Trasnatlantic Security. Conference report on an expert-workshop in december 2001 focused on lessons learned - or not learned - from ten years of involvement by the EU, UN and NATO in the Balkans. 40 people with extensive experience as participants during the interventions reconsidered with a "selv-critical view of the past" the accomplishments. One conclusion: The internationals have attempted crisis-management with some positive results, but have failed miserably in making a transition to conflict-resolution. Crisis-management is about putting out fires, while conflict resolution is about eliminating the reasons for fires. 


2000 | SIKKERHEDSPOLITIK - Efter Kosovo - om Europas fremtidige sikkerhedsarkitektur - udkommet 2000. 110 sider (Udgivet af "nyt europa")
En analyse af Kosovo-krigen og et udspil til sikkerhedspolitiske reformer forfattet af Vibeke Sperling, Ole Wæver, Jørgen Dragsdahl, Anders Andersen. Søren Keldorff og Søren Riishøj. Bogen vender sig imod den officielle "lære" af konflikten, der drages på det militære felt. Det er, mener forfatterne, en fundamentalt forkert konklusion. Bogen vender sig ikke principielt mod militære indgreb. Men den går imod tendensen til større beredvillighed til at finansiere krig end til at forebygge gennem civil fredsindsats.

 
1992 |
DEN KOLDE KRIG - Gensyn med Den kolde Krig. 141 sider (Forlaget Eirene)
Dansk sikkerhedsdebat fra Ronald Reagan og indsatsen mod atomoprustning til kommunismens sammenbrud og KGB’s fallit. Belyst gennem 32 artikler af Jørgen Dragsdahl fra perioden 1977-1990 redigeret og med indledning af David Jens Adler og Troels Toftkær.

1991 | PRESSEN - Pressens Slagmark. Om nyhedsmedierne, Golf-krigen og informationskrig. 68 sider. Udg. af Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg
Af Jørgen Dragsdahl. Indhold: 1.Slagmarken – debat i USA – global rækkevidde – amerikanske værdier? – forbruget; 2. Teknologien – teknikkens slaver – teledemokrati – telediplomati – mediestyring; 3. Demokratiet – vendepunkt – pressens rolle – kritik og opbakning – økonomisk trængt; 4. Nederlag? – optakt overset – første offer – kritisk fase – krigen; 5.´Pressens forsvar – retfærdig krig – begrænset krig – global etik

 


www.dragsdahl.dk - E-mail: jorgendr@hotmail.com Ballerup. Danmark