www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Artikler 2008 - 2006 Artikler 2005 - 2000 Artikler 1976 - 1999            

 

 

 

Tilbage til artikler 2008 - 2006

Artikler 2005 - 2000

Til artikler 1976 - 1999 Artikler 2008-2006   2005   2004   2003   2002   2001  2000  Artikler 1976-1999  

 

2005 Top 

18.12.05 | USA - Efter Bush kommer (måske) kaos og mørke
Amerikanerne har vendt sig mod præsidenten og vil ikke kun ud af Irak – de er også trætte af verden. (Trykt i Hjemmeværnsbladet 18. december 2005)

16.12.05 | TERRORISME - Rice vildledte kun de villige
USA anvender ikke tortur, erklærer den amerikanske udenrigsminister. Men samtidigt slår avisen Washington Post på lederplads fast, at hvis man tror hende, så bliver man vildledt. Bag denne uenighed ligger et frygteligt juristeri, som skal beskytte USA mod anklager. (Artikel i Information)

14.12.05 | IRAK -  USA på vej ud af Irak
Bush har tabt slaget om opinionen, så tilbagetrækning af soldater skal redde republikanerne fra nederlag ved Midtvejsvalget i november 2006. Den politiske og psykologiske tilbagetrækning er allerede indledt - længe før, at vurdering af den irakiske regerings evne til fortsættelse af kampen mod oprørererne er mulig. (Artikel i CS-bladet)

01.12.05 | DEN KOLDE KRIG - Dansk udenrigspolitiks hulemand er ikke væk
Udredningen fra DIIS om Den Kolde Krig var en trussel mod Anders Fogh Rasmussens magt, og derfor angriber han den. (Artikel i Information 1. december 2006)

20.11.05 | SIKKERHEDSPOLITIK - Krig er u-landshjælp
Rapporter finansieret af Forsvarsministeriet og udgivet af det danske institut for sikkerhedspolitiske studier (DIIS) peger på uløste problemer i forbindelse med militære indgreb. Hvis man skal vinde freden, skal stabilitets- og genopbygningsoperationer blive et kerneområde for danske styrker. Men målet er også eksport af en vestlig samfundsmodel, og det kan vække modstand. (Artikel i CS-bladet)

03.11.05 | TERRORISME - CIA-fængsler i Østeuropa sætter vore værdier på prøve
En amerikansk avis har afsløret, at formodede terrorister af CIA holdes indespærret i Østeuropa og udsættes for tortur. Sagen vil blive en prøvesten for europæiske værdier. Kan EU og Europa-rådet acceptere, at medlemmer i samarbejde med USA overtræder bl.a. egne love og den europæiske menneskerettighedskonvention. (Artikel i Information)

01.11.05 | TERRORISME - Selvmords-terrorisme er meget mere end mord
Hvad er årsagen til, at ofte helt unge mennesker gennemfører terror-aktioner, som indebærer selvmord? Nogle peger på islams indflydelse, men den amerikanske forsker Robert Pape fremhæver, at selvmordsaktioner til fælles har konkrete og verdslige mål. (Artikel i Information)

17.10.05 | TERRORISME - Goliat og David
Al Qaeda og andre oprørere udkæmper i dag den mest moderne form for krig, hævder militære teoretikere. Udfordringen mod vestlige interesser kommer fra anvendelse af det globale samfunds "netværk" - politiske, økonomiske, sociale og militære - til påvirkning af en modstanders beslutningstagere. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

15.10.05 | POLEN - Polsk enegang i en krudttønde
Mere nationalistiske ledere er kommet til magten i Polen. De har store ambitioner. Man ønsker en stormagtsrolle regionalt, som skal bygge på inddragelse af flere østeuropæiske lande i den vestlige blok, men når Polen samtidigt lægger afstand til EU, blive ambitionerne svækket af for få ressourcer. (Analyse i Information)

21.09.05 | ATOMVÅBEN - Iran står til sejr
Indsatsen mod spredning af atomvåben er rystet, fordi den brede internationale enighed bag er smuldret. To løfter var grundlæggende i traktaten mod spredning. For det første ville atommagterne forhandle oprigtigt om total atomafrustning. For det andet skulle alle verdens lande have ret og bistand til fredelig udnyttelse af atomenergien. (Artikel i CS-bladet)

20.09.05 | DEN KOLDE KRIG - Amerikanske duer overses i kold-krigs debatten
DIIS skulle undersøge, hvordan Danmarks fjender havde påvirket den sikkerhedspolitiske debat. Dette fokus har fordrejet analysen, fordi man ikke i detalje fik udforsket, hvordan amerikanske eksperter og europæiske socialdemokrater har hovedansvaret for datidens debat. Fundamentale spørgsmål om forbindelsen mellem demokrati og udenrigspolitik er derfor ikke blevet besvaret. (Artikel i Information)

08.09.05 | DEN KOLDE KRIG - Penge er der skam også i Den Kolde Krig
Næsten ingen forskere har forsvaret DIIS-rapporten om Den Kolde krig mod talrige angreb. Mellem de mulige forklaringer er, at hvis redegørelsen bringes i miskredit, så har regeringen lovet Dansk Folkeparti, at der vil blive afsat nye midler til forskning i perioden. (Artikel i Information 8. september 2005)

15.07.05 | DEN KOLDE KRIG - Gensyn med Den Kolde krig
Redegørelsen fra DIIS om Den Kolde Krig bør lægge låg på den politiske debat, som har huseret i 90’erne i en slags forsinket opgør med den såkaldte fodnotepolitik. Den udgør et fint oplæg til debat mellem historikere. Især et spørgsmål trænger sig på: Fortalte magthaverne os i 80’erne ærligt, hvad de vidste og hvad de gjorde i vort navn? (Trykt i Berlingske Tidende 15. juli 2005)

22.06.05 | SIKKERHEDSPOLITIK - Oprustning til informationskrig
Staten skal "besætte" formidlingen af informationer foreslår dansk officer i to rapporter, som er udgivet af instituttet for sikkerhedspolitiske studier, DIIS. Der skal oprettes en kommandocentral, som, i krig og fred, kan håndtere informationsoperationer - mod fjender, venner og opinionen herhjemme. (Artikel i CS-bladet)

21.06.05 | SIKKERHEDSPOLITIK - Rasmus Modsat er helt uundværlig
Amerikanske efterretningstjenesters fejl op til Irak-krigen udgør et lærestykke for alle, som arbejder med informationer. Ud fra gamle erfaringer havde tjenesterne udviklet nogle "sandheder", som man søgte bekræftet. Kommission nedsat af præsident Bush fremhæver, at demokratiers effektivitet bygger på modsigelse, som kan efterprøve informationers sandhedsværdi. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

27.05.05 | NATO - Livstegn i NATO
Alliancen skal igen stå i centrum for USA's og Europas sikkerhedspolitik, siger politikere på begge sider af Atlanterhavet. Men hensigtserklæringer er ikke nok. Alliancens engagement i Afghanistan illustrerer, at kravene i praksis kan være større end den politiske vilje. (Artikel i CS-bladet)

23.05.05 | SIKKERHEDSPOLITIK - Nytænkning i USA
Er fremtidens hær på vildspor? Spørgsmålet vil blive rejst i en omfattende gennemgang af USA's væbnede styrker, The Quadrennial Defense Review. Rapport fra et ekspertpanel, som rådgiver Pentagon, fremhæver, at opgaven med stabilisering og genopbygning skal prioriteres på lige fod med kampoperationer. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

13.04.05 | USA - En ny Bush?
Efter den amerikanske præsidents rejse til Europa kort efter hans formelle genindtræden i embedet, er det transatlantiske forhold præget af optimisme. Tilsyneladende har Bush lært af de første fire års fejl. Men for amerikanske præsidenter udgør USA's enorme magt en konstant fristelse, som kan skabe nye konflikter med de allierede. (Artikel i CS-bladet)

11.03.05 | IRAK - Lys for enden af tunnellen
For knapt fire årtier siden havde den republikanske senator George Aitken et godt råd til præsident Johnson, da krigen i Vietnam virkede håbløs: Lad os erklære sejr, så vi derefter kan komme ud i en fart. Det er sandsynligt, at en lignende holdning ligger bag optimismen, som præsident Bush og Irak-koalitions andre ledere lufter i vurderingen af landets fremskridt. (Artikel i CS-bladet)

18.02.05 | SIKKERHEDSPOLITIK - Dansk balancegang i FN
Som medlem af Sikkerhedsrådet kan Danmarks støde ind i problem, som reformudvalg har fremhævet: De rige lande fokuserer på terrortruslen - og ignorerer trusler, som resten af verden er mere bekymrede over. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

'15.02.05 | SIKKERHEDSPOLITIK - Tyrkiet kan styrke EU
Amerikanske efterretningstjenester har set ud i fremtiden. Deres analyse viser, at hvis europæerne skal undgå isolation og forfald i et Fort Europa, så er optagelse af Tyrkiet i EU et vigtigt initiativ - ikke mindst for militærets fremtid. (Artikel i CS-bladet)

2004 Top 

10.12.04 | NATO - NATO's chance
Efter genvalget af præsident Bush giver amerikanske eksperter forbedring af det transatlantiske forhold en frist på 6-8 måneder. Med alliancens generalsekretær har Bush diskuteret, hvordan den igen kan få central politisk betydning. (Trykt i Hjemmeværnsbladet december 2004)

02.12.04 | PRESSEN - Liberalt knæfald for staten
Hvorfor har Venstres unge løver og andre ideologisk engagerede liberale ikke protesteret over dommen mod Frank Grevil fra Forsvarets Efterretningstjeneste? For ægte liberale burde en skarp reaktion være oplagt. Hvis statens sikkerhedsorganer ikke har modspil, bliver de til en trussel. I det amerikanske samfund hylder man embedsmænd, som lækker informationer. Deres personlige mod er nemlig en af de bedste garantier mod magtmisbrug. (Artikel i Information)

24.11.04 | NATO - Mere end et valgresultat er i spil
Set med østeuropæiske øjne er storpolitik skak, og deres område er brættet, hvor en fortsat Øst-Vest konflikt udkæmpes. Sejren for "Putins" kandidat i Ukraines valg medfører, at Rusland er rykket frem på brættet, og man mener også, at EU og NATO ikke forstår, hvad der er på spil. (Analyse i Information)

20.11.04 | IRAK - Porten til Helvede
Irak skulle være en demokratisk model, som kunne inspirere reformer i hele Mellemøsten. Men efter 19 måneders kampe er en afslutning ikke i sigte. Adskillige rapporter dokumenterer endog, at udviklingen går i modsat retning af den, som koalitionen ønsker. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

10.11.04 | USA - Fusk med Reagan-Bush sammenligning
Danske politikere har sammen med såkaldte eksperter varslet, at George Bush i sin anden embedsperiode vil ændre sikkerhedspolitik. Men påstanden bygger på en misforståelse af USA's historie, og amerikanske eksperter hævder, at man ikke skal vente de helt store ændringer. (Trykt i Information)

15.10.04 | SIKKERHEDSPOLITIK - Gamle Soldater er de bedste
Hvordan vil nederlaget i Irak påvirke omstilling af de væbnede styrker? Det amerikanske opgør med konceptet, som førte de væbnede styrker ud i et morads, peger på et behov for mandskabsmæssigt tunge styrker med modne soldater. (Artikel i CS-bladet)

18.09.04 | IRAK - Danmark mangler krigerisk højrefløj
Hvad vil Danmark gøre, så "vi" kan sejre i Irak? Det er spørgsmålet, som sjældent stilles i den danske debat, fordi man enten er imod engagementet eller tilfredse med indsatsen. Men udviklingen tyder på, at både USA's og Danmarks indsats er utilstrækkelig. (Trykt i Information)

07.09.04 | TERRORISME - Terrorister skal dræbes med respekt
Kend de fjende, som du kender dig selv! Det er gamle visdomsord, men i krigen mod terrorister er der næsten uoverstigelige hindringer, hvis man vil leve op til dem. En af CIA's veteraner fra kampen har dog gjort et forsøg i en ny bog. (Artikel i Information)

20.08.04 | SIKKERHEDSPOLITIK - Retfærdighed?
Retssagerne mod Saddam Hussein og Slobodan Milosevic er en advarsel til alle, som er aktive i statens tjeneste internationalt. Der er udviklet en international retsorden, så traditionelle henvisninger til statens suverænitet kan ikke længere sikkert beskytte soldater, ministre eller statsledere. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

15.08.04 | NATO - Kerry udfordrer Europa
Interview med den store, gamle statsmand bag Demokraternes præsidentkandidat - Zbigniew Brzezinski. John Kerry forventer, at han kan få større militær opbakning fra europæerne, end Bush har magtet. Men det er langt fra klart, at de allierede kan og vil yde tilstrækkeligt. (Artikel i CS-bladet)

01.06.04 | PRESSEN - Redaktører har vel også mistet tillid
Berlingske Tidende oplyser, at det borgerlige Danmark føler sig bedraget af USA. Men deltog danske medier mon ikke i dette bedrag? Og hvor er redaktørernes selvkritik? Den amerikanske avis The New York Times har beklaget, at den misinformerede læserne, så måske skulle man følge dens eksempel. (Trykt i Information)

01.06.04 | USA - An Empire Unveiled
An extensive review of the US debate on the empire building efforts of the Bush-administration. The alternative offered by the Democratic candidate John Kerry during the 2004 presidential election is presented. If a single truth can be distilled from the US debate on empire it must be: It makes a difference whether an empire is formal or informal – these forms of empire are then the outer, opposite, points on a sliding scale with the degree of dominion begin the decisive factor. (Article in Baltic Defence Review)

21.05.04 | TERRORISME - Bush blev frikendt på forhånd
Hvordan kan amerikanske ledere undgå straf for tortur og andre krigsforbrydelser? Spørgsmålet optog Bush-regeringen efter krigen i Afghanistan var indledt. I et memorandum til præsidenten i januar 2002 pegede hans rådgiver, den senere justitsminister Alberto Gonzales, på, at ophævelse af Geneve-konventionerne kunne fritage Bush for straf. (Artikel i Information)

20.05.04 | SIKKERHEDSPOLITIK - Staten er under angreb
Affæren med den danske efterretningsofficer Frank Grevil, som gik til pressen, viser, at liberalismens ideer har invaderet Europa. Det er amerikanske idealer, som undergraver embedsmænds traditionelle loyalitet, så de nu vil følge samvittighedens bud. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

15.05.04 | TERRORISME - Torturens glidebane
Danmarks er et foregangsland i kampen mod tortur. Vi har arbejdet for modtræk, som USA har modsat sig. Uafhængig kontrol og totalt forbud er nødvendigt, fordi gode mennesker kan begå krigsforbrydelser i det rette miljø. (Artikel i CS-bladet)

14.05.04 | IRAK - Farvel til Irak ikke verdens ende
Amerikanske eksperter ser på det kyniske regnestykke: Hvordan vil det påvirke USA's langsigtede interesser, hvis man trækker sig ud af Irak? Svaret er, at nok vil omkostningerne være store, men de opvejes rigeligt af prisen ved et fortsat engagement i en tabt krig. (Artikel i Information)

29.04.04 | PRESSEN - Pressen svigtede demokratiet
Nyhedsmedierne kritiserer Bush-regeringens propaganda mod Irak, men hvad gjorde pressen selv? Et opgør med pressedækningen er indledt i USA, men fordi dansk presse i voldsomt omfang genbruger informationer fra amerikanske nyhedsmedier, blev vi måske også smittet af misinformation. (Trykt i Information)

19.04.04 | TERRORISME - Førende strateg slår alarm i USA
Demokraternes mest fremtrædende strateg, Zbigniew Bzezinski, fremlægger et alternativ til Bush-regeringens globale strategi. Analyse og udvælgelse af væsentlige trusler spiller en vigtig rolle i strategi, fordi trusler udgør hindringer, som skal overvindes på vej imod målet. Terrorismen har, mener Brzezinski, fået en alt for central og styrende rolle i Bush-regeringens strategi. Bush har gjort den til fjenden, men terrorisme er ikke en fjende. Det er en teknik, som enkeltpersoner, grupper eller stater anvender. (Artikel i Information)

16.04.04 | PRESSEN - Vaneforbrydere, forener eder!
To journalister fra Berlingske Tidende er blevet sigtet af politiet efter de videregav fortrolige oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Men selve meningen med, at pressen kaldes den fjerde magt, er, at vi skal afsløre statens hemmeligheder. (Trykt i Information)

15.04.04 | IRAK - Oprøret
Den amerikanske besættelsesmagts egne rådgivere på US Army War College har præcist forudsagt, at et folkeligt oprør ville komme i Irak. Men de civile rådgivere i Pentagon forkastede inden invasionen advarslerne. Med Shia-muslimers opstand i foråret 2004 voksede udsigten til, at koalitionen kan komme i krig med den irakiske befolkning. (Artikel i CS-bladet)

18.03.04 | SIKKERHEDSPOLITIK - Danske soldater mangler fiskegrej
Det er langt fra klart, at regeringen i sit oplæg til nyt forsvarsforlig har gjort sig klart, hvilken typer internationale opgaver vi vil deltage i og hvilke vi vil fravælge. Men hvis vi fremover skal bekæmpe oprør, altsaa counterinsurgency, saa viser faglitteraturen, at styrkerne skal sammensættes ganske anderledes, end der nu lægges op til. (Artikel i Information)

02.03.04 | PRESSEN - Straf skal lukke munden på journalister og kilder
Straffeloven skal skærpes, foreslår et udvalg, så videregivelse og offentliggørelse af militære hemmeligheder kan give op til livsvarigt fængsel. Men brugen af kilder til udlugning af fejl og rygter fra informationsstrømmen er et af journalisters vigtigste redskabet. Det bygger på gensidig tillid. Men hvis straffen for videregivelse af hemmeligheder bliver høj, så kan journalister ikke længere tro på kilders fortrolige dementier. I forvejen ser vi med skepsis på officielle dementier. Resultatet kan blive en vild rygtestrøm, som gengives i nyhedsmedierne. (Artikel i Information)

26.02.04 | MISSILFORSVAR/MISSILSKJOLD - Missilforsvar ansporer våbenkapløb
Stik imod den danske regerings forventninger besvarer Rusland nu USA's udvikling af et missilskjold med oprustning. Ruslands præsident og hans generaler praler af, at man har udviklet en ny raket, som kan gennemtrænge skjoldet. Mere ildevarslende er dog, at en russisk øvelse afslørede, at det russiske atomarsenal er i stærkt forfald. (Artikel i Information)

13.02.04 | ATOMVÅBEN - Imperiet slår til mod onde a-våben
USA vil blokere, at stater, som ikke allerede kan berige uran og oparbejde atombrændstof selv, får adgang til teknologien. Det er ellers en ret, som medlemmer af traktaten mod spredning af atomvåben har. Med ensidig ophævelse af denne ret, demonstrerer Bush forskellen mellem en international retsorden og et internationalt hierarki, hvor den stærkes ord er lov. (Artikel i Information)

11.02.04 | SIKKERHEDSPOLITIK - Danske soldater skal ikke i violette uniformer
Repræsentanter for toppen i det danske forsvar afviser fnysende, at militæret skal være en "væbnet humanitær organisation". Men vreden viser, at de ikke har forstået fremtidens udfordringer - og heller ikke har fulgt med i den amerikanske debat i lyset af Irak og Afghanistan. (Artikel i Information)

22.01.04 | TERRORISME - Bush i konflikt med Clausewitz' lære
I sin krig mod terror har præsident Bush bevæget sig væk fra et krigsvidenskabeligt fundament, påviser analyse fra Army War College. Appeller til moral og frygt, ideologi, tomme slagord, psykologiske kneb, misvisende ord - dominerer og skaber en kunstig virkelighed. Menneskene, som dør, og truslerne, som vokser, er imidlertid reelle nok. Det er kun evnen til modtræk, som svækkes, når man i en ideologisk tåge ikke forstår sine fjender, og den strategiske klarhed går tabt. (Artikel i Information)

2003 Top 

15.12.03 | SIKKERHEDSPOLITIK - Kulturrevolution
En rapport fra USA's højeste militære læreanstalt, National Defense University, gør op med den militære kultur, som også ligger bag oplægget til modernisering af det danske forsvar. Forskerne beskriver detaljeret, hvordan styrker, som fokuserer på stabilitets- og genopbygningsoperationer, skal udformes. (Artikel i CS-bladet)

10.12.03 | SIKKERHEDSPOLITIK - Ny dansk forsvarspolitik smuldrer
Oplægget til et nyt forsvarsforlig, hvor Danmark skal lægge vægt på udsendelse af kamptropper, udsættes for kritik fra officerer og Venstre-politikere, bl.a. Søren Gade. Deres kritik får indirekte opbakning fra en ny amerikansk rapport, hvor militære eksperter med støtte fra Pentagon peger på et voksende behov for styrker, som kan håndtere stabilitets- og genopbygningsopgaver. (Artikel i Information)

10.12.03 | IRAK -  Krigen mod pressen
Sammen med sine allierede har USA indledt en kampagne mod nyhedsmedierne, som angiveligt undertrykker de gode nyheder fra Irak. Siden Vietnam-krigen har nogle plejet en myte om, at pressen stod bag nederlaget. Men både i Vietnam og Irak er journalisternes kilder i soldaternes rækker, fordi de ser en anden virkelighed end politikerne vil anerkende. (Trykt i Hjemmeværnsbladet december 2003)

17.11.03 | IRAK - Foghs farlige optimisme
Statsministeren hævder, at situationen i Irak gradvist vil blive bedre. Som bevis anvender han tal fra en Gallup-undersøgelse i Bagdad. Men tal fra Gallup kan også berette, at irakernes forventninger er blevet skuffede, og at der er et solidt fundament for en guerilla rettet imod de udenlandske tropper. (Artikel i Information)

11.11.03 | DEN KOLDE KRIG - Nye dokumenter: Verden tæt på atomkrig i 1983
Historikere har i østtyske arkiver fundet dokumenter fra NATO, som bekræftede DDR's ledere i troen på, at NATO planlagde et angreb. Under en NATO-øvelse i 1983 var vi tættere på en atomkrig end siden Cuba-krisen i 1962, hævder en af historikerne. (Artikel i Information)

11.11.03 | DEN KOLDE KRIG - Farligt spil med Sovjet afsløret
Var krigsfrygten i 80'erne velbegrundet? Historikerne svarer fra deres bakspejl ja med henvisning til nye dokumenter. I Danmark er spørgsmålet af mere end akademisk interesse, fordi regeringen har gjort kritik af datidens anti-krigsbevægelse til en kølle med aktuel værdi. (Artikel i Information)

31.10.03 | IRAK - Gensyn med Magtens Arrogance
Irak er ikke Vietnam, men i USA huserer igen den Magtens Arrogance, som ledte nationen ud i Vietnams morads. Fænomenet blev dengang beskrevet indgående af senator William Fulbright. Store magter kan miste erkendelse af, hvad de rent faktisk kan magte, påpegede han. Årsagen er, at de sætter lighedstegn mellem egen magt og 'dyd'. (Artikel i Information)

15.10.03 | SIKKERHEDSPOLITIK - Først ind, først ud
Sagkyndigt udvalg har foreslået en modernisering af Danmarks forsvar, så det i sine internationale opgaver skal lægge vægt på kampoperationer. Men udvalget har misforstået læren fra USA's indsats i Afghanistan og Irak. Hvis vi alternativt bygger på den danske tradition for fredsbevarende operationer, får vi et forsvar, som svarer til fremtidens udfordringer. (Artikel i CS-bladet)

26.08.03 | IRAK - USA's største fejl i Irak
Opløsningen af den irakiske hær med et pennestrøg var formentlig USA's største fejl. Tusinder af våbenkyndige mænd blev kastet ud i arbejdsløshed. Samtidig blev mange tusinde embedsmænd fyret, fordi de havde en fortid i Baath-partiet. Dermed ignorerede man erfaringerne fra genrejsningen af Østeuropa efter kommunismens fald. Normale mennesker fik en ny chance, trods tidligere medlemskab af kommunistpartierne, så de kunne vise deres evner under normale forhold. (Artikel i Information)

20.08.03 | IRAK - Hængedynd
Planlægning af freden i Irak var præget af ideologisk forblændelse, og soldater samt irakiske civile betaler nu med deres liv, hævder amerikanske rapporter. (Trykt i Hjemmeværnsbladet august 2003)

15.08.03 | IRAK - Irak-krigens oversete skandale
Hvis genopbygning af Irak slår fejl, står vi med en tragedie for ikke blot Mellemøsten. Desværre er der udsigt til, at det vil gå galt, og skylden kan lægges solidt på Bush-regeringens skuldre. Hvad vidste regeringen Fogh om USA's konkrete planer for genopbygning, inden vi gik med i krigen? (Artikel i Information)

09.08.03 | IRAK - Neo-konservative kan blive syndebukke
Ideologisk engagerede folk er ofte ganske blinde for realiteter, hvis de strider mod deres inderste overbevisning. Så de neo-konservative afviste under planlægning af tiden efter sejren råd fra efterretningstjenester, diplomater og uafhængige eksperter. Nu står de med hovedansvaret for, at USA er havnet i hængedynd. (Artikel i Information)

11.07.03 | IRAK - Spioner forsvarer demokratiet
Inden Irak-krigen var det anonyme kilder i CIA og andre efterretningstjenester, som fortalte nyhedsmedierne, at præsident Bush overdrev anklagerne mod Saddam Hussein. Og det er igen efterretningsfolk, som nu beskylder Bush for bedrag. Hvad er deres motiver? (Artikel i Information)

17.06.03 | DEN KOLDE KRIG - Andre scener fra Den Kolde Krig
I Berlingske Tidendes kronik havde kulturminister Brian Mikkelsen beskrevet nogle af sine indtryk fra Den Kolde Krig. Mellem dem var en åbenbart traumatisk oplevelse på Ballerup Gymnasium, da Dragsdahl holdt et foredrag. I sit svar på kronikken gengiver Dragsdahl alternative indtryk - af Sovjetunionens umenneskelighed og sine amerikanske læremestre, veteraner fra CIA. (Trykt i Berlingske Tidende 17. juni 2003)

08.05.03 | DEN KOLDE KRIG - Intellektuel terror bag Foghs kup
Uden opgøret, som især Venstre med 15-20 års forsinkelse har gennemført mod det alternative flertals sikkerhedspolitik i 80’erne, ville dansk deltagelse i krigen mod Irak, og nu besættelsen, være utænkelig. Det er et våben, som sikrer, at kun få tør protestere, og endnu færre kan vinde gehør, når Fogh bryder med rodfæstede traditioner i dansk udenrigspolitik. Men de færreste kan vist huske, hvad indholdet i de danske 'fodnoter' var. (Artikel i Information)

25.04.03 | MISSILFORSVAR/MISSILSKJOLD - Russisk vrede ulmer
Ruslands elite anser USA's missilskjold for en genoplivning af Reagans stjernekrigsprojekt, mener et amerikansk forskningscenter - altså en primær strategisk trussel. Men der er i Rusland forskellige opfattelser af truslens alvor. Ruslands præsident vil gerne udvikle et godt forhold til USA, men der er også en militær fløj, som vil forsikre landet med oprustning. (Artikel i Information)

25.04.03 | MISSILFORSVAR - Beijing ser en livsfarlig udfordring
Det amerikanske missilskjold udgør en "fundamental udfordring" set med Kinas øjne. Det hævder fremtrædende amerikanske forskere, som ikke deler Danmarks officielle analyse, der fremhæver, at missilskjoldet ikke udgør en trussel mod Kina. (Artikel i Information)

25.04.03 | MISSILFORSVAR - Rumkrig via Thule
Den amerikanske base i Thule spillede en vigtig rolle under angrebet på Irak. Foruden det meget omtalte radar-anlæg er basen vært for en satellitstation, som udgør et knudepunkt i den militære kommunikation. Begge anlæg indgår i USA's planer for udvikling af en evne til krig i rummet. (Artikel i Information)

25.04.03 | MISSILFORSVAR/MISSILSKJOLD - Thule-fangere kræver USA's base nedlagt
Den enestående kultur, som fangerne i Thule-distriktet har udviklet gennem århundreder, er truet, fordi indtægterne fra det gamle erhverv ikke modsvarer indsatsen. Man har lokalt udviklet en plan, som skal redde samfundet - men den blokeres af Thule-basen og centrale myndigheders uvilje. (Artikel i Information)

20.04.03 | USA - FNs afløser
I den første tid efter invasionen af Irak jublede amerikanske høge. Richard Perle så frem til, at Saddam Hussein ville tage FN med sig i døden. I stedet vil koalitioner af villige under USA's ledelse håndhæve reglerne i en ny verdensorden, forudsagde han. (Trykt i Hjemmeværnsbladet)

01.04.03 | USA - Frygtens Imperium
Hvorfor er USA forhadt? Hvorfor ser amerikanerne med frygt på verden? Hvis man ser på værker, som analyser forholdet mellem kolonister og koloniserede, hober forklaringerne sig op. Som revolutionær supermagt ønsker USA absolut sikkerhed, og derfor lever alle andre i absolut usikkerhed. (Trykt i Kontakt)

01.04.03 | MISSILSKJOLD - Asien på vej ind i ny atomalder
Amerikanske trusler med atomvåben imod Kina i 1950'erne er blevet en storpolitisk boomerang, som i dag motiverer kinesisk frygt for USA's missilskjold. Der er risiko for, at USA's planer vil fremprovokere yderligere kinesisk oprustning og starte en nuklear kædereaktion i hele Asien (Artikel i Kontakt)

0.03.03 | ATOMVÅBEN - Hvorfor denne blinde danske accept?
Dansk sikkerhedspolitik er, skriver embedsmænd i officiel rapport, at formålet med et ikke-spredningsregime er at "binde staterne ind i et netværk af folkeretlige forpligtelser og kontrolforanstaltninger. Dette skaber gennemsigtighed og forudsigelighed om staternes kapaciteter. Dermed mindskes den usikkerhed om andre staters intentioner, som er en vigtig årsag til våbenkapløb". Som amerikanske kritikere påpeger, er denne politik i strid med, hvad Bush-regeringens enegang og planer for udvikling af mini-atomvåben.
(Artikel i Information)

07.03.03 | MISSILFORSVAR - Missilrapport misinformerer
Regeringens redegørelse om missilforsvaret og Thule oplyser, at det meste af Grønland vil være beskyttet. Men firmaet, som skal fremstille forsvarsraketterne, har sin egen redegørelse - og ifølge den kan Grønland ikke forsvares mod et angreb fra Nordkorea, Kina eller Rusland. (Trykt i Information)

06.03.03 | MISSILFORSVAR - Gensyn med George Orwell
Missil-rapporten fra regeringen leverer sandheden - hævder dens forfattere. Det er en påstand, som bringer produkter fra Sandhedsministeriet i "1984" i erindring. Når det gælder Kinas mulige svar, leverer rapporter konklusioner, som helt ignorerer amerikansk forskning. (Trykt i Information)

15.02.03 | IRAK - Jordskælv i andedammen
Op til Irak-krigen er der udsigt til et storpolitisk jordskælv. Selv efter en sejr over Saddam vil USA få brug for adskillige hundrede tusinde soldater til en besættelse. Forhåbentlig vil dansk deltagelse først blive besluttet efter mere grundige overvejelser, end vi hidtil har oplevet. (Artikel i CS-bladet)

13.02.03 | ATOMVÅBEN - Retfærdig krig med skyklapper
Krig mod Irak begrundes med, at USA vil stoppe landets mulige fremstilling af atomvåben. Men prisen vil blive, at atomtruslen fra Nordkorea vokser. USA’s indsats mod Irak styres ikke af en overordnet strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben. Andre faktorer spiller en større rolle. (Artikel i Information)

11.02.03 | MISSILFORSVAR - Missilskjold - mere end et fugleskræmsel
Kølig realpolitik taler for et dansk ja til USAs missilskjold - fordi prisen for et nej til Bush-regeringen er for høj. Så hvorfor overforsikrer nogle tilhængere sig med argumenter, som er mere salgbare end sandfærdige? (Trykt i Berlingske Tidende, kronikken 11. februar 2003)

01.02.03 | ATOMVÅBEN - Grønt lys for a-våben
Bush har underskrevet et dekret, som tillader brug af atomvåben mod lande, som kun har kemiske og biologiske våben. Det har reelt været både USA's og NATO's politik i årevis. Men nyheden kommer samtidigt med, at amerikanske aviser har afsløret, at USA planlægger brug af atomvåben mod Irak. (Artikel i Information)

25.01.03 | IRAK - Derfor vil USA i krig
Ændring af regimet i Irak er forudsætningen i amerikansk strategi, som skal forandre hele Mellemøsten. USA ønsker baser i landet, fordi processen vil blive blodig og kan kræve indgreb. Amerikansk forsker fremhæver, at Europa også vil blive ramt af amerikansk fiasko. (Artikel i Information)

11.01.03 | ATOMVÅBEN - Ulven er kommet
Nordkorea har igen opsagt sit medlemskab af traktaten mod spredning af atomvåben (NPT). Landet skubber dermed til en aftale, som allerede er skrøbelig. Der er flere, som har skyld i traktatens krise. Men det er verdens stærkeste magt, som har hovedansvaret for, at mange af de initiativer, som skulle styrke ikke-spredningsregimet, er kørt fast. (Artikel i Information)

04.01.03 | ATOMVÅBEN - Nordkorea bagvaskes
Forsvar af et stalinistisk diktatur er svært - og risikabelt. Men Nordkoreas atom-politik er ikke kun udtryk for galskab. Landet er gentagne gange blevet truet med atomvåben af USA, og Bush-regeringen har forladt en lovende forhandlingsstrategi, som præsident Clinton fulgte. (Artikel i Information)

2002 Top 

17.12.02 | NATO - USA's værktøjskasse
Den atlantiske alliance er blevet ændret fundamentalt, hævder amerikanske eksperter. NATO skal fremover være en slags værktøjskasse, hvorfra USA kan plukke enheder og våben, som passer til missioner, der er besluttet og anført af USA. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

15.12.02 | IRAK - Retfærdig krig
Fra mindst 1600 års overvejelser har vi arvet principper for vurdering af krig. De leverer ikke et spørgeskema, som kan give entydige svar. Men de bør danne ramme for analyse af en eventuel krig mod Irak. (Trykt i CS-bladet)

07.12.02 | DEN KOLDE KRIG - Debat i 2002 med Bent Jensen - om Sakharov og Tjetjenien
Påstande fremsat af Bent Jensen i en boganmeldelse udløste i november-december en debatrunde i Jyllands-Posten med Dragsdahl, som hævder, at Bent Jensen begår citat-fusk. Man kan opnå "horrible resultater", hvis den samme metode, endog med større præcision, anvendes på et tilsyneladende forsvar af krigen i Tjetjenien, som Bent Jensen har skrevet. (Debatindlæg fra Jyllands-Posten)

28.11.02 | TERRORISME - Tja, tja... Tjetjenien
Inden topmødet i NATO sagde Tjekkiets præsident Havel: "Jeg kan næsten ikke forestille mig, at nogen kan bekæmpe global terrorisme sammen med russerne uden at fremkomme med en mening om deres krig imod Tjetjeniens befolkning". Men topmødet forløb uden kritik af Rusland - USA's præsident omfavnede bagefter endog Putin. (Artikel i Information)

20.10.02 | IRAK - Frygten for Saddam
Beviserne mod Irak udgør en yderst broget samling. Officielle amerikanske påstande modsiges af anonyme kilder i CIA. Der er gode grunde til, at FN's inspektører får adgang til landet, men truslen fra Irak er næppe vokset markant, siden inspektørerne forlod landet i 1998. Det er USA's opfattelse af truslen, der er ændret. (Trykt i CS-bladet)

17.10.02 | IRAK - Kyllingehøge
Bag en kommende krig mod Irak står civile, som ikke har militær erfaring. Onde tunger kalder dem "kyllingehøge", fordi de for manges vedkommende undveg tjeneste i Vietnam. Deres rolle rejser spørgsmålet: Er civil kontrol med militæret altid et gode? Mange generaler og veteraner er imod en krig og fremhæver, at hvis den alligevel kommer, så er det afgørende, at man forbereder en indsats for genopbygning af landet. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

17.09.02 | USA - Forsvar via angreb
Bush-regeringen forbereder en ny national strategi, som vil lægge vægt på forebyggende krige. Men initiativet er i strid med sædvaneret og internationale aftaler. Desuden stiller strategien ekstreme krav til efterretningstjenesterne, fordi man skal have sikkerhed for, at et forebyggende angreb kan forklares overbevisende. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

07.09.02 | PRESSEN - Pressens forsvar i en krigstid
Pressens frihedsrettigheder vil komme under pres i den såkaldte krig mod terrorisme. Der er behov for retningslinjer for journalister, så behovet for en fri presse får befolkningens opbakning. Retningsklinjerne skal skabe sammenhæng mellem pligter og rettigheder. (Artikel i Politiken)

15.08.02 | NATO - Magtens Arrogance
Amerikanerne er fra Mars og europæerne er fra Venus, når det gælder magtanvendelse, hævder den amerikanske strateg Robert Kagan. Han peger dermed på, at vi i USA og Europa, trods hyldest til et værdifællesskab, rent faktisk har forskellige værdier. (Trykt i CS-bladet)

10.06.02 | TERRORISME - Danmark uden forsvar
Uden en opposition til højre, er der fare for, at Forsvaret bliver forsømt. Det er tilfældet i dag, fordi regeringen interesser sig mere for indenrigspolitiske manøvrer med Dansk Folkeparti end for befolkningens sikkerhed. I en kamp mod terroristers muligheder for rekruttering bør man sørge for, at deres appel til det muslimske mindretal svækkes, men regeringen gør det modsatte. (Kronik i Berlingske Tidende)

15.04.02 | ATOMVÅBEN - Terrorbalance
Bush-regeringen har fremlagt et nyt planlægningsprogram for atomvåben. Det er i strid med en række internationale aftaler. Det farligste ved den nye politik er, at den kan fremme terrorisme. Hvis staternes sættes skak-mat af USA, er det sandsynligt, at selvstændige terror-grupper vil føre krig mod Pax Amerikana - og f.eks. gengælde eventuelle atomangreb. (Trykt i CS-bladet)

2001 Top 

02.11.01 | TERRORISMEN - Ubegrænset krig
USA og NATO er ikke kun oppe imod et globalt netværk af terrorister. Den mest sandsynlige kampform mod ellers overlegne fjender er nemlig terrorisme, viser bl.a. et nyt værk af to kinesiske oberster. Professionelle hære er, skriver de, vor tids dinosaurer, som kan dræbes af "gnavere". (Trykt i CS-bladet)

12.10.01 | TERRORISME - Terroren smitter
Forskere har siden 70'erne fokuseret på terroristers handlinger - ikke deres motiver. Det var en pragmatisk løsning, fordi man ville samle FN's medlemmer på tværs af politiske skel. Men førende forskere siger nu, at motiverne skal med, og de peger på, at masse-terror i 90'erne blev et element i en ny type krige. (Trykt i Weekend-nu)

02.10.01 | TERRORISME - "Overraskelsen"
Hvorfor var angrebet på USA en stor overraskelse? Store ændringer bliver nødvendige inden en effektiv indsats med terrorismen er mulig. Det gælder også i forbindelse med den danske holdning til kritik af militærets beredskab og åbenhed. (Trykt i CS-bladet)

21.09.01 | TERRORISME - Læger er den nye tids soldater
Terror med biologiske kampstoffer udgør en nye fase i krigshistorien. Ansatte i sundhedssektoren har en rolle, som helt er på højde med militærets og efterretningstjenesterne. Det er et par af konklusionerne efter en øvelse, som er blevet gennemført i USA. (Artikel i Weekend-nu)

21.09.01 | RACISME - Og der er en ny front
Hvad er mere ægte dansk end beretningen om juledagene på Nøddebo præstegård? Forfatteren bag værket, teologen Henrik Scharling, har fået muslimer i sin familie - min søn og hans børn. Paul har i sin tro meget til fælles med sin tipoldefar, men i dag vil nogle dræbe livsnerven i den kultur, som engang blev anset for ægte dansk. (Artikel trykt i Weekend-nu)

14.09.01 | TERRORISME - Terrorismens nye ansigt
Længe før angrebet på USA den 11. september 2001 har især amerikanske eksperter råbt alarm. 90'erne har bragt en række ændringer i terroristers adfærdsmønster. Mellem dem er, at drab på det størst mulige antal er blevet et formål. I den forbindelse er frygt for brug af kemiske og bilogiske kampstoffer blusset op. (Artikel i Weekend-nu)

25.08.01 | MISSILFORSVAR - Europas raketskjold
Nogle danske politikere ønsker et missilskjold efter amerikansk forbillede - men hvis Europa skal forsvares mod fjendtlige raketter opstår en stribe praktiske problemer, påpeger en britisk rapport. Forskerne mener, at kun en europæisk superstat effektivt kan håndtere udfordringerne. (Artikel i CS-bladet)

03.08.01 | DEN KOLDE KRIG - Syg Debat
Kommunismens modsætning er ikke anti-kommunismen. Den ægte modsætning findes i en række værdier, som lægger vægt på tolerance, ærlig dialog og respekt for retssamfundet. Alt for ofte har kommunismens fjender overtaget dens metoder. Det er sket i en række kronikker bragt af Berlingske Tidende i opgøret med den såkaldte fodnotepolitik. Dragsdahl besvarer angreb på ham selv af bl.a. professor Bent Jensen og Ekstrablads journalisten Jakob Andersen. (Kronik i Berlingske Tidende - her uforkortet)

03.07.01 | MISSILFORSVAR - Raketskjold kan skabe atom-anarki
USA's allierede frygter en modreaktion, hvis Bush-regeringen gennemfører oprettelsen af et missilforsvar. Initiativet kan, mener kritikere, udløse et våbenkaløb eller gøre terror til et nyt våben for stater. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

12.06.01 | PRESSEN - En dinosaur i rutsjebanen
Personlig beretning fra lukningen af Aktuelt om en samfundsinstitution i krise.
Selv er jeg, skriver Dragsdahl, nok en dinosaur fra en svunden tid for pressen og demokratiet. Få ting kan inspirere mig mere end gamle amerikanske rapporter og kendelser fra USA's højesteret, hvori pressens rettigheder og pligter diskuteres. Man kan hævde, at pressen er leverandør til et "ideernes marked", hvor de bedste ideer er dem, som overlever kappestriden. Når leverandører bukker under er årsagen da, at markedet i sin store visdom har fravalgt de dårligste, og vi kan alle bare glæde os over fremskridtet. Men man kan sandelig også hævde, at det er et misvisende billedsprog, fordi pressen spiller en livsvigtig rolle for demokratiet. Pressen er i den amerikanske forfatning blevet begunstiget med særlige rettigheder, fremhævede højesteretsdommer William O. Douglas, "ikke så den kan lave penge eller gøre pressens folk til en særligt favoriseret gruppe, men så befolkningens ret til indsigt kan blive opfyldt". (Bogmanuskript til "Fyret", Aschehoug 2001)

01.06.01 | MISSILFORSVAR - Anti-raket systemerne
Gennemgang af de våbensystemer, som Bush-regeringen vil udvikle i forbindelse med oprettelsen af et missiilforsvar. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

01.06.01 | MISSILFORSVAR - Tro på raketskjold er ikke nok
Bush-regeringen står med store teknologiske udfordringer, hvis man vil oprette et effektivt skjold mod fjendtlige raketter. Mange amerikanske forskere tvivler på, at det er muligt. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

18.04.01 | MISSILFORSVAR - Raketskjoldet & Truslen
Udsigten til brug af Thule-basen i et amerikansk forsvar mod atomraketter stiller, ifølge professor Ole Wæver, Danmark foran den vigtigste sikkerhedspolitiske beslutning siden anden verdenkrig. I USA raser debatten mellem tilhængere og modstandere. Amerikanske regeringer har seks gange haft planer for udvikling af et forsvar, og de er hver gang blevet opgivet. Bag de seneste planer ligger en trusselsanalyse, hvor man ikke ser på hensigter men kun modstanderes muligheder for anskaffelse af atomraketter. (Dobbeltartikel. Første artikler en i serie over tre gange bragt af Hjemmeværnsbladet)

08.03.01 | PRESSEN - Truslen fra Kaliningrad
Med bistand fra en norsk avis fik nyhedsbureauet Ritzau skabt en alvorlig trussel mod Danmark: Angiveligt havde Rusland opstillet mellemdistanceraketter med atomvåben i Kaliningrad. Men hvis man følger kildernes spor, så smuldrer truslen - og blivet til et eksempel på, hvordan pressen kan gøre en lille fjer til fem farlige høns. (Artikel i Aktuelt)

06.03.01 | MISSILFORSVAR - Kejserens nye klæder
Forsvar mod langtrækkende raketter kan godt kaldes en god idé, siger den amerikanske forsker Lisbeth Gronlund. Men det er et problem, at forsvaret sandsynligvis ikke vil virke, fordi en angriber har mange modtræk til rådighed. (Artikel i Aktuelt)

02.03.01 | ATOMVÅBEN - Bomberne skal befries
Topfolk i Bush-regeringen har, inden de blev udnævnt, anbefalet et atomarsenal, som skal være mere brugbart. En officiel nyvurdering af arsenalet, som nu er indledt, vil formentlig følge topfolkenes råd. De vender sig også imod nedrustningsaftaler, idet de lægger for snævre bånd på USA's handlefrihed. (Artikel i Aktuelt)

01.03.01 | MISSILFORSVAR - Ulige byttehandel
I løbet af 90'erne har USA og Europa fået et meget forskelligt syn på sikkerhedspolitik. Denne forskel præger nu holdningen til eksempelvis missilforsvar og EU's militære forsvar. Et kompromis er på vej, hvor europæerne accepterer missilforsvar, mens USA til gengæld accepterer EU's ekspeditionskorps. (Trykt i CS-bladet)

13.02.01 | SIKKERHEDSPOLITIK - Verdens tilstand i 2015
Hvordan bliver fremtiden? Amerikanske efterretningstjenester udgav ved årsskiftet i 2000 deres fælles analyse af drivkræfterne bag de kommende års udvikling. Mellem konklusionerne var, at Europa vil stå i stampe, fordi man ikke vil kunne opveje tabet af arbejdskraft med indvandrere, og at den største trussel mod USA kommer fra asymmetrisk brug af magt, altså f.eks. terrorisme. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

19.01.01 | USA - Det gælder om at holde magten og balancen
USA's militære beredskab skal afskrække mulige konkurrenter, så de ikke stræber efter en større regional rolle. Det var målsætningen, da det amerikanske forsvarsministerium i 1992 udarbejde retningslinjer, og nu er denne strategis bagmænd dukket op på topposter i Bush-regeringen. Set med europæiske øjne er målsætningen igen, at USA's uindskrænkede verdensherredømme skal befæstes. (Artikel i Aktuelt)

19.01.01 | RACISME - Amerikanske spejlbilleder
Undertrykkelsen af 'nydanskerne' er et spejlbillede af den racisme, som sorte amerikanere udsættes for, argumenterer fotografen Jacob Holdt i en ny udgave af sit berømte billedshow. (Trykt i Aktuelt)

10.01.01 | ATOMVÅBEN - Nedrustning af atomvåben alvorligt truet
I en uformel aftale har USA og Rusland lovet, at vil sende næsten alle kortrækkende, taktiske atomvåben til ophugning. Men rapport fra amerikansk forskningsinstitut hævder, at denne aftale er skrøbelig og under pres fra begge atommagters nye behov. (Artikel i Aktuelt)

2000 Top 

20.12.00 | NATO - Klar til kamp
Danskernes nej til EU's euro-samarbejde, kan påvirke Forsvarets fremtid, fordi udsigterne til ophævelse af de danske forsvars-forbehold er blevet ringere. Hvis Forsvaret stadig skal virke relevant, kan en følge af Danmarks isolation i EU blive, at vi må deltage i krige, som vi ellers helst ville holde os fra. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

14.11.00 | NATO - Et ynkeligt kræ
EU vil opstille et ekspeditionskorps med 60.000 soldater. Men dansk generalmajor mener, at selv efter ti år vil styrken ikke komme på niveau med et NATO-korps, og afstanden til USA's militære slagkraft er enorm. (Artikel i Aktuelt)

10.11.00 | USA - Vores nye hersker
Valgkampen mellem George Bush og Al Gore har vist det groteske misforhold mellem USA's faktiske magt i verden og amerikanernes ligeglade holdning til USA's forpligtelser. Berøringsfladen mellem EU-landene og USA er enorm, den gensidige afhængighed overvældende - derfor udgør europæernes klager over USA et endeløst anklageskrift. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

11.10.00 | RACISME - Hvid dansk ø i farvet verdenshav
På konference i København med officiel amerikansk deltagelse var budskabet, at evnen til omstilling, så man hilser indvandring og flere kulturer velkommen, har afgørende betydning for indflydelse og sikkerhed i morgendagens verden. Det blev sagt med slet skjult adresse til de meget hvide danske tilhørere. (Trykt i Aktuelt)

11.09.00 | NATO / MISSILFORSVAR - Ny udvidelse af NATO kan udløse katastrofe
Ruslands tidligere udenrigsminister Primakov truer NATO med alvorlige følger, hvis de baltiske lande optages i NATO. Han rejser også trusler i forbindelse med en amerikansk opsigelse af ABM-traktaten, der forbyder et effektivt missilforsvar. (Artikel i Aktuelt)

11.09.09 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - USA risikerer atom-kaos
Skarp reaktion fra Ruslands tidligere premierminister Primakov på nyheden om, at USA kun vil forhandle yderligere nedskæring af atom-arsenalerne, hvis Rusland vil genforhandle ABM-traktaten, der forbyder et effektivt missilforsvar. (Artikel i Aktuelt)

09.09.00 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - Thule: Venter dansk nej til USA's raketskjold
Efter møde med udenrigsminister Niels Helveg Petersen sammenligner Ruslands tidligere premierminister Primakov i interview med Aktuelt inddragelse af Thule i USA's missilforsvar med 1950'ernes debat om stationering af atomvåben i Danmark. (Artikel i Aktuelt)

02.09.00 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - Raketskjold må vente
Clinton har udsat oprettelsen af et forsvar mod langtrækkende raketter. Beslutningen bygger på en række argumenter - blandt andet behovet for aftaler med Rusland og Kina, så projektet ikke får afstabliserende følger. Præsidenten får både ros og ris i flere kommentarer. (Artikel i Aktuelt)

23.08.00 | USA - Farvel til fælles sikkerhed?
Hvis George Bush vinder præsidentvalget er der udsigt til, at USA langt mere vil gå enegang i storpolitikken. Det har hidtil undret forskere, at USA's globale overherredømme ikke blev imødegået af andre magter i samlet flok. Forklaringen kan være, at USA's magtanvendelse blev anset for godartet. Det er ikke sikkert, at et USA med Bush i præsidentembedet vil blive opfattet på lignende vis. (Artikel i CS-bladet)

30.06.00 | ATOMVÅBEN - Atomvåben skal helt væk
Efter hårdt pres erklærede atommagterne i en sluterklæring på konferencen for deltagerne i ikke-spredningskonferencen, at de "utvetydigt" går ind for total atomafrustning. Men løftet er blevet mødt med skepsis. Mange eksperter beklagede før konferencen, at offentligheden ikke længere interesserer sig for atomafrustning, og denne beklagelse blev gentaget ofte under møderne af officielle talere. Det er, sagde de, en af årsagerne til, at atom-truslen vokser igen, og at politikerne ikke arbejder ihærdigt for nedrustning. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

24.06.00 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - Danmark truer faktisk Rusland
Rusland truer Danmark, fordi USA vil anvende Thule-basen i et missilforsvar. Men Danmark truer faktisk også Rusland, fordi vi overvejer et ja. Det er den uundgåelige konklusion, hvis man accepterer terrorbalancens logik - og det er stadig den, som styrer både USA's og Ruslands adfærd. (Kommentar i Aktuelt)

15.06.00 | DEN KOLDE KRIG - Skrøbelig borgfred
Udbredt dovenskab i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske elite bidrog i 70'erne til, at den blev overrumplet, da atom-debatten gik i gang. Der er flere tegn på, at den brede sikkerhedspolitiske enighed i 90'erne har født en lignende dovenskab. Frygt og forvrængning af historien er noget af fundamentet i denne enighed. (Artikel i CS-bladet)

22.05.00 | ATOMVÅBEN - NPT-traktaten: Fælles frygt for atomanarki
Konferencen mod spredning af atomvåben vedtog et handlingsprogram, som på flere punkter var mere vidtgående end atom-magterne ønskede. Det var dog samtidig et kompromis, der heller ikke fuldt imødekom lande og bevægelser, som ønskede mere forpligtende løfter. "Verdens atom-bevæbnede magter bevæger sig langsomt hen imod atom-afrustning - i vidt omfang drevet af frygten for, at de er ved at miste kontrol med bomben", lyder de indledende ord i en fælles-erklæring fra NGO'ere. (Artikel i Aktuelt)

17.05.00 | ATOMVÅBEN - Gensyn med atomtruslen
Konferencen mod spredning af atomvåben er præget af kritik rettet mod atom-magterne, fordi de ikke, som de er forpligtet til, nedruster. "Så længe disse våben eksisterer i nogles arsenaler, vil andre stræbe efter anskaffelse af dem", erklærede Sydafrikas repræsentant, Abdul Minty. (Artikel i Aktuelt)

15.05.00 | ATOMVÅBEN - USA eller KAOS
Traktaten mod spredning af atomvåben (NPT) skal til eftersyn på en international konference. Den tidligere amerikanske præsident Jimmy Carter hævder, at USA selv undergraver traktaten, og at vi er på vej ud i en atomkrise, fordi flere lande vil anskaffe atomvåben. Nogle forskere er enige. De mener også, at USA stræber efter et overherredømme, som bygger på magt - og ikke samarbejde. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

18.04.01 | MISSILFORSVAR - Raketskjoldet & Truslen
Udsigten til brug af Thule-basen i et amerikansk forsvar mod atomraketter stiller, ifølge professor Ole Wæver, Danmark foran den vigtigste sikkerhedspolitiske beslutning siden anden verdenkrig. I USA raser debatten mellem tilhængere og modstandere. Amerikanske regeringer har seks gange haft planer for udvikling af et forsvar, og de er hver gang blevet opgivet. Bag de seneste planer ligger en trusselsanalyse, hvor man ikke ser på hensigter men kun modstanderes muligheder for anskaffelse af atomraketter. (Dobbeltartikel. Første artikler en i serie over tre gange bragt af Hjemmeværnsbladet)

29.03.00 | ATOMVÅBEN - USA varmer op til atomstrid
Clinton-regeringen arbejder hårdt for, at andre end USA skal få skylden for, at NPT-traktaten mod spredning af atomvåben er i krise. Men alligevel hagler kritikken ned over USA. På en konference i Washington erklærede den svenske ambassadør og nedrustningsekspert Rolf Ekeus: "Der er bitterhed og vrede i lande, som oprindelig afstod fra anskaffelse af atomvåben. Atommagternes holdning er, at ’atomvåben er gode for os’, men samtidig siger de til resten af verden: Atomvåben er ikke gode for jer". (Artikel i Aktuelt)

23.03.00 | NATO - Ruslands høje pris
Trods Ruslands brutale fremfærd i Tjetjenien, har NATO genoprettet sit gode forhold til Putin. Krigen i Kosovo havde skabt en krise i samarbejdet. Det store spørgsmål er nu: Vil Vesten betale den pris for samarbejde, som Putin forventer? (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

17.03.00 | ATOMVÅBEN - Hemmeligt NATO-papir skærper atomkrise
I et direktiv fra NATO's øverste ledelse får atomvåben nye opgaver mod lande, der ikke selv har atomvåben. Afsløringen kommer kort før, at underskriverne af NPT-traktaten mod spredning af atomvåben skal mødes. Mellem NATO's kritikere er USA's tidligere præsident Jimmy Carter, som advarer imod en "atomkrise", fordi traktaten kan bryde sammen. (Artikel i Aktuelt)

07.01.00 | NATO - Eurasiens Balkan
USA beder ihærdigt EU åbne døren for Tyrkiet, fordi landet er Vestens brohoved i en magtkamp, hvor Centralasien er skueplads, og Rusland, Kina samt Iran leverer modspillet. Men for EU ligger Det Kaspiske Hav stadig langt væk. (Artikel i Weekendavisen)

Artikler 1976-1999

Top 


www.dragsdahl.dk - E-mail: jorgendr@hotmail.com Ballerup. Danmark