Global sikkerhedspolitik
Jørgen Dragsdahl skriver om sikkerhedspolitiske emner. Her bringes et udvalg af artikler, foredrag, mm. om emnerne USA, Irak, terrorisme, atomvåben, den kolde krig.
 
Hjem CV Kontakt Foredrag Artikler Bøger Radio
English
 

 


Atomvåben
Aktuelle kommentarer om atomvåben

Emner 2016   2011 2009  2006 2005  2004  2003  2002  2001   2000  1999   1997  1996  1995
Retssagernes dokumenter
USA
Irak / Iran
Sikkerhedspolitik
Terrorisme
NATO
Atomvåben
Den kolde krig
Missilforsvar / Missilskjold
Racisme
Polen
Pressen
Globalisering

Om ophavsret
27.03.2017 | ATOMVÅBEN - Danmark vender ryggen til forbud mod atomvåben
Mere end 70 år inde i atomalderen vil noget revolutionært snart ske. Et stort flertal vil i FN vedtage et forbud mod atomvåben. Men Danmark vil end ikke deltage i forhandlingerne op til forbuddet. Voksende vrede og frustration over udsigten til ny atomoprustning ligger bag initiativet, som har bred opbakning fra alliancefrie lande og græsrodsbevægelser. (Publiceret på POV Point of View International 27. marts 2017)

22.03.2017 | ATOMVÅBEN - Sådan kan Trump (måske) holdes væk fra atom-knappen
Frygter også du, at præsident Trump i et vanvittigt øjeblik vil starte en atomkrig? Så er du ikke helt alene; erfarne eksperter deler frygten. Ingen kan nemlig lovligt stoppe ham, hvis han vil affyre raketterne. Men måske vil Trump tøve, hvis han først skal begå et blodigt mord? Det er et af mange forslag, som måske kan mindske risikoen, og som nu har fået helt ny aktualitet.
(Publiceret på POV Point of View International 22. marts 2017)

10.03.2017 | ATOMVÅBEN - Rusland anklages for brud på atom-traktat

For et år siden blev den danske nedrustningsambassadør Susanne Hækkerup fyret. Synd! Nu rykker atomvåben nemlig tilbage i europæisk sikkerhedspolitik, og vores stærkt nedskårne udenrigsministerium står uden reel ekspertise, som i denne situation kan pege på andet end oprustning. Seneste nyhed i vores gensyn med atomvåben er, at Rusland tilsyneladende har brudt en vigtig atomtraktat, og nu presser amerikanske politikere på for et militært svar. (Publiceret på POV Point of View International 10. marts 2017)

2016 Top


12.09.2016   | ATOMVÅBEN  -  Obamas største fiasko
Atomafrustning stod højt på USA’s præsident, Barack Obamas, program, og det fik han Nobels fredspris for. Men han bliver nu præsidenten, som indleder det hidtil mest kostbare oprustningsprogram. Så atomvåben vil fortsat være den “hårde valuta” i det internationale magtspil. Derfor bør Obama aflevere sin Nobelpris i Oslo med en undskyldning, mener skribent Jørgen Dragsdahl. (Publiceret på POV. Point of View International 12. september 2016)

12.04.16 | ATOMVÅBEN - Ankers kamp mod atomvåben blev fortiet – men den nukleare trussel lever
Henry Kissinger advarede for nylig i kraftige vendinger mod risikoen for et nyt nukleart kapløb. Adskillige lande opruster og NATO er i gang med en modernisering af amerikanske atombomber i Europa.  Ved NATO-topmødet i juli skal alliancen diskutere et østeuropæisk ønske om at styrke NATOs atomafskrækkelse. Men den danske offentlighed aner intet, medierne synes uinteresserede og de danske politikere er tavse. De har lært, at atomvåben ikke skal forstyrre indbyggerne i verdens lykkeligste land. (Publiceret på POV. Point of View International 12. april 2016).

2011 Top 

Juli 2011 | ATOMVÅBEN - Obamas atomtrussel (DIIS Working Paper 2011:12)
En række lande vurderer, at atomvåben er et nødvendigt element i deres sikkerhedspolitik. Forudsætningen for at de indleder en afrustning af kernevåben vil være, at man kan enes om en trusselsanalyse, der overbevisende sandsynliggør, at fordelene ved kernevåben nu opvejes af farerne, og at våbnene derfor bør afskaffes. En vigtig målsætning for præsident Obama er, at atomvåben skal afskaffes helt, men har han en trusselsanalyse, som støtter denne målsætning? I et arbejdspapir for Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) analyserer Jørgen Dragsdahl Obamas trusselsbillede.


10.05.11
| ATOMVÅBEN - Obamas atomvision smuldrer
I april 2009 lovede præsident Obama, at han ville arbejde for en verden fri for atomvåben. To år efter hævder kritikere, at fremdriften bag hans vision er smuldret. Konkret påpeger de, at Obama-regeringen vil investere mere end 200 milliarder dollar over de næste ti år i en fornyelse af atomarsenalet. Link til DR's P1's Orientering
| Manuskript

2009 Top 

22.12.09 | ATOMVÅBEN - Atomvåben i Europa skal væk
Amerikanske atombomber i Europa skal trækkes hjem. Det foreslår et forskningscenter i Californien, som for Finland har set på mulighederne for nedskæring af USAs og Ruslands taktiske atomvåben. Ensidig tilbagetrækning skal ruske op i russerne, som er kørt fast i en forældet indstilling.   Link til DRs P1's Orientering | Manuskript

07.12.09 | ATOMVÅBEN - Vigtig nedrustningstraktat er død
Traktaten med grundlæggende regler for kontrol med USAs og Ruslands atomvåben, START I, udløb den 5. december. Noget forsinket er en afløser på vej - siger både USA og Rusland. Det mest bemærkelsesværdige ved den nye traktat er, at den markerer en genoptagelse af forhandlinger, som skal nedskære atomarsenaler under gensidig kontrol. Obamas forgænger var ikke interesseret i forhandlinger med denne målsætning. Aftalen skal også bane vej for mere effektiv indsats mod spredning af atomvåben.  Link til DRs, P1's Orientering | Manuskript

17.07.09 | ATOMVÅBEN - Hård kritik af Obamas atompolitik
Præsident Obama er en trussel imod USA's sikkerhed, og han har en russisk opfattelse af Den Kolde Krig. Det er kun et par af påstandene, som eksperter og politikere fra det yderste højre affyrer mod præsidentens nedrustningspolitik i forbindelse med topmødet i Moskva, hvor han underskrev en rammeaftale for atomnedrustning. Til grund for angrebene ligger en forskellig opfattelse af, hvordan atomvåben skal være brugbare. Link til DRs P1, Orientering. Manuskript.

09.07.09 | ATOMVÅBEN - Rustningskontrol er tilbage efter en pause under Bush
Topmødet i Moskva nåede frem til en rammeaftale, som lægger retningslinjer for en ny nedrustningstraktat mellem USA og Rusland. De planlagte nedskæringer kan både anses for beskedne og dramatiske. Det afhænger helt af, hvad man sammenligner med. Det vigtigste er, at Obama og Medvedev har genoprettet en proces med forhandlinger, som kan bane vej for total atomnedrustning. (Analyse i Information)

27.05.09 |ATOMVÅBEN - Obama skal slås for atomforbud
USA har ikke fuldt tiltrådt traktaten mod prøveeksplosion af atomvåben (CTBT). For ti år siden afviste Senatet ratifikation, men nu vil præsident Obama forsøge igen. Amerikansk deltagelse i forbuddet skal give øget troværdighed i fordømmelsen af Nordkorea og USA's indsats mod spredning af atomvåben. Link til DRs P1, Orientering. Manuskript.

27.05.09 | ATOMVÅBEN - Nordkoreas atombrag kan være overraskende teknisk triumf
Nordkorea bragte den 25. maj en atomsprængladning til eksplosion. Der er tegn er på, at "bomben" også denne gang var lille - og det kan tyde på, at landet hurtigere end ventet udvikler en bombe, som er så lille, at den kan anvendes i raketter. (Analyse i Information)

20.05.09 | ATOMVÅBEN - Obama forbedrer klimaet i atomforhandlinger
Siden Bush brød med nedrustningsprogram vedtaget i traktaten mod spredning af atomvåben, har deltagernes møder været uden resultater. Nu har et forberedende møde op til stor konference i 2010 været konstruktivt. Diplomater og uafhængige iagttagere giver præsident Obama en stor del af æren. Link til P1s Orientering. Manuskript.

19.05.09 | ATOMVÅBEN - Atomvåben banker på mediernes skodder
Nedrustningsforhandlingerne mellem USA og Rusland har udsigt til succes, fordi man har udskudt en række svære hindringer til en senere fase. Hvis de store atommagters arsenaler skal længere ned end ca 1.500 bomber i det aktive arsenal, ønsker begge parter de mindre atommagter inddraget. Også missilforsvaret og taktiske atomvåben skal håndteres senere. Desuden bliver langt større opmærksomhed fra pressens side nødvendig. (Analyse i Information)

06.05.09 | ATOMVÅBEN - Optimisme før atomforhandling
Forhandling af en ny nedrustningsaftale mellem USA og Rusland er nu indledt for alvor, og begge parter ser med optimisme på mulighederne. I første omgang gælder det en modernisering af START I traktaten, som udløber i december. Den har vigtige kontrolbestemmelser, som skal bevares. Men derudover stræber man efter en nedskæring af arsenalerne. Link til DR1's Orientering. Manuskript.

23.04.09 | ATOMVÅBEN - NATOs magiske atomvåben under nyt pres
Obama har brug for nedrustningspolitiske signaler, som kan bevise, at han ihærdigt stræber efter total atomnedrustning. Amerikanske atomvåben i Europa er velegnede. Deres militære værdi er tvivlsom, og de politiske argumenter for placeringen i Europa udgør en boomerang, idet ikke-atommagter kan anvende dem til argumentation for, at også de har brug for kernevåben. Tilbagetrækning af atomvåbnene op til ikke-sprednings konferencen næste år er en mulighed, men først skal NATOs atomafskrækkelse diskuteres i forbindelse med alliancens nye strategiske koncept. (Analyse i Information)

17.04.09 | ATOMVÅBEN - USA's troværdighed på spil i atomsag
Hvor mange atombomber er nødvendige, hvis USA vil afskrække brug af atomvåben mod amerikanske interesser? Præsident Obama har sagt, at han vil begrænse atomvåbens rolle i USA's strategi. Først er det nødvendigt, at arsenalet får færre opgaver, end det har i dag. Amerikansk forskningsrapport har beskrevet, hvordan atomberedskabet kan ændres, hvis USA vil bane vej for total atomafrustning. Link til DR's P1 Orientering. Manuskript.

08.04.09 | ATOMVÅBEN - Total atomafrustning nødvendigt mål for USA's strategi
I indsatsen mod spredning af atomvåben og for atomnedrustning har USA brug for et folkeligt engagement, som svarer til det, der for tyve år siden fik revet Muren ned og væltet kommunistiske regimer i Østeuropa. Det var en del af budskabet i præsident Obamas store tale i Prag, hvor en verden fri for atomvåben blev gjort til USA's strategiske mål. Bag hans forslag står mange års forberedelse fra eksperter i rustningskontrol, som udviklede alternativer til Bush-regeringens mislykkede indsats mod spredning. (Analyse i Information)

01.04.09 | ATOMVÅBEN - Total atomafrustning er på dagsorden for topmøde
Frygt for spredning af atomvåben til flere stater og terrorister er en drivkraft, som har sat total atomafrustning på dagsordenen for det første topmøde mellem USAs præsident Obama og Ruslands præsident Medvedev. Samme målsætning er taget op af ældre amerikanske statsmænd - bl.a. Henry Kissinger - og en stor koalition af tidligere ledere fra hele verden. I første omgang skal USA og Rusland sikre, at retninglinjer for kontrol med arsenalerne ikke forsvinder, når START I traktaten udløber i december 2009. (Analyse i Information)

2006 Top

30.05.06 | ATOMVÅBEN - Indsats mod Iran svækkes af NATO's dobbeltmoral
Atomvåben avler atomvåben, erklærer lederen af det internationale atomenergiagentur Mohamed ElBaradei i en kritik rettet mod atommagterne - og NATO's medlemmer. Talen er stort set blevet ignoreret af nyhedsmedierne. Advarslen er nemlig en "gammel nyhed" - men netop det afslører et medansvar for Iran-krisen. (Trykt i Information)

2005 Top 

11.11.05 | ATOMVÅBEN - Indien skal være USA's allierede mod Kina
Bush-regeringen har med en aftale, som åbner for eksport af atomteknologi til Indien, brudt med årtiers amerikanske ikke-spredningspolitik. Det er en logisk følge af USA's ændrede strategi på dette felt. Før var holdningen, at alle atomvåben er onde; nu er holdningen, at nogle regimer er onde. Radio: Link til DR P1's Orientering | Manuskript

21.09.05 | ATOMVÅBEN - Iran står til sejr
Indsatsen mod spredning af atomvåben er rystet, fordi den brede internationale enighed bag er smuldret. To løfter var grundlæggende i traktaten mod spredning. For det første ville atommagterne forhandle oprigtigt om total atomafrustning. For det andet skulle alle verdens lande have ret og bistand til fredelig udnyttelse af atomenergien. (Artikel i CS-bladet)

2004 Top 

30.08.04 | ATOMVÅBEN - Tyrkiet er potentiel atommagt
Amerikanske forskere har set på "kanariefuglene" - nogle af de lande, som kan fremstille atomvåben, men endnu ikke har gjort det. Hvis de udviser interesse for et atomarsenal, vil det varsle et sammenbrud for indsatsen mod spredning. Nej fra EU til optagelse af Tyrkiet kan medføre, at dette land anskaffer atomvåben. Radio: Link til DR P1's Orientering | Manuskript

23.08.04 | ATOMVÅBEN - Terroristers adgang til atomvåben
Under senator Kerry's valgkamp har Demokraterne rejst risikoen for, at terrorister får adgang til atomvåben. Nogle eksperter mener, at vi med sikkerhed kan forvente terrorisme med atomvåben. Som modtræk varsler man krig mod lande, som måske vil give terrorister atomvåben. Men eksperten Bruce Blair hævder, at det mest sandsynlige er, at terrorister kan stjæle atomvåben fra USA eller Rusland. Radio: Link til DR P1's Orientering | Manuskript

23.02.04 | ATOMVÅBEN - Russisk atomøvelse blev en fiasko
Rusland har lige tabt en atomkrig mod USA. Og nok var det en øvelse, men den illustrerer, at 15 år efter Den Kolde Krigs afslutning eksisterer atom-konfrontationen mellem de to lande stadig. Begge udvikler hele tiden deres arsenaler. Ruslands seneste argument for oprustning er USA's arbejde med et missilforsvar. Link: DR P1's Orientering | Manuskript

13.02.04 | ATOMVÅBEN - Imperiet slår til mod onde a-våben
USA vil blokere, at stater, som ikke allerede kan berige uran og oparbejde atombrændstof selv, får adgang til teknologien. Det er ellers en ret, som medlemmer af traktaten mod spredning af atomvåben har. Med ensidig ophævelse af denne ret, demonstrerer Bush forskellen mellem en international retsorden og et internationalt hierarki, hvor den stærkes ord er lov. (Artikel i Information)

2003 Top 

10.03.03 | ATOMVÅBEN - Hvorfor denne blinde danske accept?
Dansk sikkerhedspolitik er, skriver embedsmænd i officiel rapport, at formålet med et ikke-spredningsregime er at "binde staterne ind i et netværk af folkeretlige forpligtelser og kontrolforanstaltninger. Dette skaber gennemsigtighed og forudsigelighed om staternes kapaciteter. Dermed mindskes den usikkerhed om andre staters intentioner, som er en vigtig årsag til våbenkapløb". Som amerikanske kritikere påpeger, er denne politik i strid med, hvad Bush-regeringens enegang og planer for udvikling af mini-atomvåben. (Artikel i Information)

13.02.03 | ATOMVÅBEN - Retfærdig krig med skyklapper
Krig mod Irak begrundes med, at USA vil stoppe landets mulige fremstilling af atomvåben. Men prisen vil blive, at atomtruslen fra Nordkorea vokser. USA’s indsats mod Irak styres ikke af en overordnet strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben. Andre faktorer spiller en større rolle. (Artikel i Information)

01.02.03 | ATOMVÅBEN - Grønt lys for a-våben
Bush har underskrevet et dekret, som tillader brug af atomvåben mod lande, som kun har kemiske og biologiske våben. Det har reelt været både USA's og NATO's politik i årevis. Men nyheden kommer samtidigt med, at amerikanske aviser har afsløret, at USA planlægger brug af atomvåben mod Irak. (Artikel i Information)

11.01.03 | ATOMVÅBEN - Ulven er kommet
Nordkorea har igen opsagt sit medlemskab af traktaten mod spredning af atomvåben (NPT). Landet skubber dermed til en aftale, som allerede er skrøbelig. Der er flere, som har skyld i traktatens krise. Men det er verdens stærkeste magt, som har hovedansvaret for, at mange af de initiativer, som skulle styrke ikke-spredningsregimet, er kørt fast. (Artikel i Information)

04.01.03 | ATOMVÅBEN - Nordkorea bagvaskes
Forsvar af et stalinistisk diktatur er svært - og risikabelt. Men Nordkoreas atom-politik er ikke kun udtryk for galskab. Landet er gentagne gange blevet truet med atomvåben af USA, og Bush-regeringen har forladt en lovende forhandlingsstrategi, som præsident Clinton fulgte. (Artikel i Information)

2002 Top 

15.04.02 | ATOMVÅBEN - Terrorbalance
Bush-regeringen har fremlagt et nyt planlægningsprogram for atomvåben. Det er i strid med en række internationale aftaler. Det farligste ved den nye politik er, at den kan fremme terrorisme. Hvis staternes sættes skak-mat af USA, er det sandsynligt, at selvstændige terror-grupper vil føre krig mod Pax Amerikana - og f.eks. gengælde eventuelle atomangreb. (Trykt i CS-bladet)

2001 Top

02.03.01 | ATOMVÅBEN - Bomberne skal befries
Topfolk i Bush-regeringen har, inden de blev udnævnt, anbefalet et atomarsenal, som skal være mere brugbart. En officiel nyvurdering af arsenalet, som nu er indledt, vil formentlig følge topfolkenes råd. De vender sig også imod nedrustningsaftaler, idet de lægger for snævre bånd på USA's handlefrihed. (Artikel i Aktuelt)

10.01.01 | ATOMVÅBEN - Nedrustning af atomvåben alvorligt truet
I en uformel aftale har USA og Rusland lovet, at vil sende næsten alle kortrækkende, taktiske atomvåben til ophugning. Men rapport fra amerikansk forskningsinstitut hævder, at denne aftale er skrøbelig og under pres fra begge atommagters nye behov. (Artikel i Aktuelt)

2000 Top 

30.06.00 | ATOMVÅBEN - Atomvåben skal helt væk
Efter hårdt pres erklærede atommagterne i en sluterklæring på konferencen for deltagerne i ikke-spredningskonferencen, at de "utvetydigt" går ind for total atomafrustning. Men løftet er blevet mødt med skepsis. Mange eksperter beklagede før konferencen, at offentligheden ikke længere interesserer sig for atomafrustning, og denne beklagelse blev gentaget ofte under møderne af officielle talere. Det er, sagde de, en af årsagerne til, at atom-truslen vokser igen, og at politikerne ikke arbejder ihærdigt for nedrustning. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

22.05.00 | ATOMVÅBEN - NPT-traktaten: Fælles frygt for atomanarki
Konferencen mod spredning af atomvåben vedtog et handlingsprogram, som på flere punkter var mere vidtgående end atom-magterne ønskede. Det var dog samtidig et kompromis, der heller ikke fuldt imødekom lande og bevægelser, som ønskede mere forpligtende løfter. "Verdens atom-bevæbnede magter bevæger sig langsomt hen imod atom-afrustning - i vidt omfang drevet af frygten for, at de er ved at miste kontrol med bomben", lyder de indledende ord i en fælles-erklæring fra NGO'ere. (Artikel i Aktuelt)

17.05.00 | ATOMVÅBEN - Gensyn med atomtruslen
Konferencen mod spredning af atomvåben er præget af kritik rettet mod atom-magterne, fordi de ikke, som de er forpligtet til, nedruster. "Så længe disse våben eksisterer i nogles arsenaler, vil andre stræbe efter anskaffelse af dem", erklærede Sydafrikas repræsentant, Abdul Minty. (Artikel i Aktuelt)

15.05.00 | ATOMVÅBEN - USA eller KAOS
Traktaten mod spredning af atomvåben (NPT) skal til eftersyn på en international konference. Den tidligere amerikanske præsident Jimmy Carter hævder, at USA selv undergraver traktaten, og at vi er på vej ud i en atomkrise, fordi flere lande vil anskaffe atomvåben. Nogle forskere er enige. De mener også, at USA stræber efter et overherredømme, som bygger på magt - og ikke samarbejde. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

29.03.00 | ATOMVÅBEN - USA varmer op til atomstrid
Clinton-regeringen arbejder hårdt for, at andre end USA skal få skylden for, at NPT-traktaten mod spredning af atomvåben er i krise. Men alligevel hagler kritikken ned over USA. På en konference i Washington erklærede den svenske ambassadør og nedrustningsekspert Rolf Ekeus: "Der er bitterhed og vrede i lande, som oprindelig afstod fra anskaffelse af atomvåben. Atommagternes holdning er, at ’atomvåben er gode for os’, men samtidig siger de til resten af verden: Atomvåben er ikke gode for jer". (Artikel i Aktuelt)

17.03.00 | ATOMVÅBEN - Hemmeligt NATO-papir skærper atomkrise
I et direktiv fra NATO's øverste ledelse får atomvåben nye opgaver mod lande, der ikke selv har atomvåben. Afsløringen kommer kort før, at underskriverne af NPT-traktaten mod spredning af atomvåben skal mødes. Mellem NATO's kritikere er USA's tidligere præsident Jimmy Carter, som advarer imod en "atomkrise", fordi traktaten kan bryde sammen. (Artikel i Aktuelt)

1999 Top 

15.11.99 | ATOMVÅBEN - Gensyn med A-våben
Der er stadigt flere tegn på, at atomvåben kryber ud af historiens skraldespand, hvor de blev placeret i tiden efter Den Kolde Krigs afslutning. Amerikanske kritikere af denne udvikling hævder, at NATO ikke kan gennemføre en effektiv indsats mod spredning af atomvåben, så længe man selv anser dem for nødvendige. Hvis verdens stærkeste militære alliancen ikke kan klare sig uden, hvorfor skal så Rusland, Kina, Israel, Indien, Pakistan, Nordkorea, Syrien, Egypten, Saudi-Arabien, Irak, Iran eller Japan? (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

22.10.99 | ATOMVÅBEN - Hyklerne i NATO
USA's tidligere forsvarsminister Robert McNamara angriber i interview skarpt NATO's retningslinjer for første-brug af atomvåben. Alliancens holdning bidrager til spredning af atomvåben, mener han sammen med andre amerikanske eksperter. (Trykt i Weekendavisen)

08.10.99 | ATOMVÅBEN - Ude af kontrol
Det amerikanske Senat vil ikke godkende traktaten mod prøvesprængning af atomvåben. Gennem årtier er den blevet anset for et vigtigt redskab, som skal forhindre spredning af atomvåben. Senatets modstand bekræfter, at atomfaren igen vokser. (Artikel i Weekendavisen)

05.01.99 | ATOMVÅBEN - Tyskland atter frit
Den nye rød-grønne regering i Tyskland brød et tabu med et oplæg til debat af NATO's doktrin for brug af atomvåben. Nogle iagttagere anså udspillet for tegn på tysk nationalisme. Men det har opbakning fra amerikanske eksperter, og det afspejler tyskernes historiske erfaringer: Man er på vagt imod de ulykker, som militær planlægning uden offentlig debat og demokratisk kontrol kan medføre. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

1997 Top 

12.12.97 | ATOMVÅBEN - Atomvåbnenes nye forsvar
Afskrækkelse rettet mod brug af kemiske og bakteriologiske våben er blevet et argument for opretholdelse af en atomslagstyrke. I et direktiv har præsident Clinton formelt stadfæstet denne opgave. Men kritikere mener, at USA dermed bidrager til spredning af atomvåben, og Clintons initiativ undergraver troværdigheden af USA's nedrustningsløfter. (Trykt i Weekendavisen)

07.02.97 | ATOMVÅBEN - Farvel til atomvåbnene
En tidligere chef for USA's atomslagstyrke, general Lee Butler, har sat sig spidsen for en ny kampagne mod atomvåben. Han peger bl.a. på, at det fremmer spredning af atomvåben til flere lande, når de nuværende atommagter hævder, at de har brug for våbnene selv: "Mens vi går ind for afskrækkelse, som var det et ufejlbarligt universalmiddel, er der andre, som lytter, og som efter omvendelse til vor teologi bygger deres arsenaler op og står på spring for at genantænde det nukleare våbenkapløb - og genopvække atomkrigens uhyre". (Trykt i Weekendavisen)

1996 Top 

12.07.96 | ATOMVÅBEN - Atomvåben under anklage
Den internationale domstol i Haag har erklæret, at trusler med eller brug af atomvåben "generelt" er i strid med international lov. Kendelsen kommer på et tidspunkt, hvor der er flere tegn på, at dynamikken i atomnedrustning er svækket. (Trykt i Weekendavisen)

1995 Top 

01.06.95 | ATOMVÅBEN - NATO's a-våben skal også væk
Traktaten mod spredning af atomvåben (NPT) blev i 1995 på en konference i New York forlænget til evig tid. Under pres accepterede atom-magterne, at de mere ihærdigt skal arbejde med total udryddelse af deres egne atom-arsenaler. Konferencen viste, at en årsag til, at nogle stater ikke anser nedrustningsløftet for troværdigt, er NATO's atomvåben. (Artikel i CS-bladet)

 


www.dragsdahl.dk - E-mail: jorgendr@hotmail.com Ballerup. Danmark