Global sikkerhedspolitik
Jørgen Dragsdahl skriver om sikkerhedspolitiske emner. Her bringes et udvalg af artikler, foredrag, mm. om emnerne USA, Irak, terrorisme, atomvåben, den kolde krig.
 
Hjem CV Kontakt Foredrag Artikler Bøger Radio
English

 

 

 


Terrorisme
Artikler m.m. om Terrorisme, historisk og aktuelt

Emner 2008   2007   2006  2005   2004   2002   2001   1998 
Retssagernes dokumenter
USA
Irak / Iran
Sikkerhedspolitik
Terrorisme
NATO
Atomvåben
Den kolde krig
Missilforsvar
Racisme
Polen
Pressen

Om ophavsret

 


19.07.16 | TERRORISME - Hvid vold har sået hadets frø 
Terror mod civile i Europa er gengældelse for kolonisters terror – og deres børns gentagelse af fædrenes synder med ny vold, ydmygelser, bortforklaringer, ligegladhed og det blinde øjes politik. (Publiceret på POV. Point of View International 19. juli 2016).30.11.2012 | TERRORISME   - Voldens uvæsen
Når den antifascistiske bevægelse åbner for brug af vold, nedbrydes samtidig en barriere, som beskytter imod nogle af menneskets værste impulser, skriver Jørgen Dragsdahl.
(Publiceret på Modkraft 30. november 2012)

2008  Til top

19.07.08 | TERRORISME - Smuthul for tortur kan bestå efter USA's valg
Vil USA efter præsidentvalget søge optagelse i Den Internationale Straffedomstol ICC? For fire år siden mente strategen Zbigniew Brzezinski, at det ville være et initiativ, som kunne genoprettet USA's internationale prestige hurtigt. Han er i dag rådgiver for Barack Obama. Men foreløbig er det republikaneren John McCain, som har omtalt ICC i de mest positive vendinger. (Aanalyse i Information).

12.04.08 | TERRORISME - Topfolk i USA kan være krigsforbrydere
Ledende medlemmer af Bush-regeringen har et direkte ansvar for tortur, hævder det amerikanske tv-selskab ABC. Den tidligere udenrigsminister Powell, vicepræsident Cheney og den nuværende udenrigsminister Condoleezza Rice har angiveligt i forbindelse med CIA's forhør af mistænkte terrorister detaljeret godkendt de anvendte metoder, som bl.a. omfattede vandtortur. Sagen rejser fundamentale problemer i forbindelse med, hvordan de skyldige kan blive stillet for domstole. Alle lande, deriblandt Danmark, har nemlig pligt til at få dem straffet. (Analyse i Information)

09.02.08 | TERRORISME - En bøddel og hans håndlangere
Bush har godkendt tortur. Det er konklusionen i amerikanske medier efter CIAs direktør har erkendt, at tjenesten i tre tilfælde har anvendt simuleret drukning mod Al Qaeda fanger. Mange kilder har i årevis hævdet det samme, men statsminister Anders Fogh Rasmussen og hans udenrigsminister Per Stig Møller vendte konsekvent det blinde øje til - Fog angreb endog meget aggressivt i Folketinget en spørger, som ville kende regeringens holdning. (Analyse i Information)

04.01.08 | TERRORISME - CIA skal undersøges for lovbrud
Video fra forhør, hvor CIA anvendte tortur, er blevet slettet. Denne mulige forbrydelse skal nu undersøges af en anklager, som USA's justitsminister har udnævnt. Men der er ikke udsigt til, at selve torturen vil medføre anklager. Justitsministeriet og præsidentens juridiske rådgiver sørgede i januar 2002 for, at Bush og hans embedsmænd på forhånd blev frikendt for krigsforbrydelser. (Analyse i Information)

2007  Til top

05.10.07 | TERRORISME - USA anser stadig tortur for lovlig
Det amerikanske justitsministerium har godkendt hårde forhørsmetoder, som normalt anses for tortur. Men godkendelsen, som gælder for CIA, er sket ved, at man anvender en meget snæver definition på tortur. Ministeriet har desuden fastslået, at en ny amerikansk lov, som forbyder tortur, ikke forbyder de hårde metoder. (Analyse i Information)

17.09.07 | TERRORISME - Farvede briller forvrænger terror-truslen
Terroristerne er blot myg, som vi frygtsomt slår ud efter, mens vi vandrer stadigt længere ud i en sikkerhedspolitisk sump med mange ellers ganske iøjnefaldende trusler. Måske er det vores egne forudsætninger , som blokerer for en effektiv indsats. (Analyse i Information)

14.01.07 | TERRORISME / DEN KOLDE KRIG - Briller fra Den Kolde Krig
Farvede briller fra Den Kolde krigs tid forstyrrer synet, når vi i dag ser på truslen fra "terrorister". Det er særligt åbenbart i Bush-regeringens indsats, og det har ført amerikansk sikkerhedspolitik i uføre. Men det er et så udbredt fænomen, at man må konstatere: Aldrig har så mange skrevet så meget om noget, de har så ringe kendskab til. Den kinesiske strateg Sun Tzu fremhæver, at man skal kende sin fjende som sig selv - men amerikanske forskere påpeger, at vi har forsømt analyse af os selv og derfor forstår vi hverken årsagen til egne fejl eller fjenden. (Bidrag til terror-antologi)

08.01.07 | TERRORISME - Fogh kan vente nye overraskelser i fangesag
Den danske regerings jurister har tilsyneladende overset et omfattende materiale, som undergraver dens påstand om, at USA under krigen i Afghanistan følte sig forpligtet til overholdelse af folkeretten. Dokumenter fra Bush-regeringens interne overvejelser viser, at man accepterede tortur. (Artikel i Information)

2006  Til top 

12.10.06 | TERRORISME - Taberkurs
Adskillige efterretningstjenester - også 16 amerikanske - mener, at Irak-krigen har forværret truslen fra terrorister. Og adskillige politiske ledere - også præsident Bush og statsminister Fogh Rasmussen - afviser, at der er en sådan sammenhæng. (Artikel i CS-bladet)

21.09.06 | TERRORISME - Lærestreger fra Hizbollah
Israel mødte hård modstand fra Hizbollah-bevaegelsen under invasionen af Libanon. Konflikten gav indblik i, hvordan en asymmetrisk krig kan forløbe, hvis en guerilla udrustes med relativt moderne våben. Politisk blev konflikten et alvorligt tilbageslag for USA. Al Qaeda har udnyttet Hizbollah's triumf til at række hånden ud til forsoning mellem shia og sunni muslimer. (Trykt i CS-bladet)

01.05.06 TERRORISME - Iran vil afskrække USA med terror
Irans leder truer USA med, at terror overalt i verden vil gengælde et angreb. Tilsyneladende vil Iran oprette en ny terror-balance - allerede inden landet har atomvåben. Den gamle terror-balance fra Den Kolde Krigs tid er blevet kaldt fredsbevarende. Vil den nye også være det? Radio: Link til DR P1s Orientering | Manuskript

27.04.06 | TERRORISME - Osama bin Laden ligner selv en hykler
Lederen af Al Qaeda kaldes af nogle en terrorist - men han er mest en polemiker, som fører ideologisk krig. I sit udfald mod et vestligt engagement i Darfur viser han, at Vesten ikke har monopol på tilsidesættelse af menneskers rettigheder og groft hykleri. (Artikel i Information)

25.04.06 | TERRORISME - Fyring i CIA sætter EU i skammekrogen
EU mangler beviser for, at CIA oprettede hemmelige fængsler i Østeuropa. Årsagen er, at europæiske embedsmænd ikke lever op til idealer, som i USA er så levende, at selv CIA's folk går til pressen, når USA begår forbrydelser.

10.02.06 | TERRORISME - Frihedskamp med terror
Hvad er forskellen mellem frihedskamp og terror? I praksis har der ofte ikke været nogen forskel. Set med mange muslimers øjne er Osama Bin Laden en frihedskæmper, som forsvarer islam. En veteran fra CIAs kamp mod terror fremhæver, at det netop er Al Qaeda bevægelsens "forsvar" af islam, som giver den styrke og folkelig opbakning. (Artikel trykt i Hjemmeværnsbladet)

25.01.06 | TERRORISME - Tortur
Popkulturen dyrker, at hårdt fysisk pres på formodede terrorister giver resultater. Nogle anti-terror eksperter og fremtrædende amerikanske jurister har samme opfattelse. Men i USA har militære forhørsledere og CIA-folk ført an i opgøret med brug af tortur. Det er ineffektivt og umoralsk, siger de.

2005  Til top 

16.12.05 | TERRORISME - Rice vildledte kun de villige
USA anvender ikke tortur, erklærer den amerikanske udenrigsminister. Men samtidigt slår avisen Washington Post på lederplads fast, at hvis man tror hende, så bliver man vildledt. Bag denne uenighed ligger et frygteligt juristeri, som skal beskytte USA mod anklager. (Artikel i Information)

03.11.05 | TERRORISME - CIA-fængsler i Østeuropa sætter vore værdier på prøve
En amerikansk avis har afsløret, at formodede terrorister af CIA holdes indespærret i Østeuropa og udsættes for tortur. Sagen vil blive en prøvesten for europæiske værdier. Kan EU og Europa-rådet acceptere, at medlemmer i samarbejde med USA overtræder bl.a. egne love og den europæiske menneskerettighedskonvention. (Artikel i Information)

01.11.05 | TERRORISME - Selvmords-terrorisme er meget mere end mord
Hvad er årsagen til, at ofte helt unge mennesker gennemfører terror-aktioner, som indebærer selvmord? Nogle peger på islams indflydelse, men den amerikanske forsker Robert Pape fremhæver, at selvmordsaktioner til fælles har konkrete og verdslige mål. (Artikel i Information)

17.10.05 | TERRORISME - Goliat og David
Al Qaeda og andre oprørere udkæmper i dag den mest moderne form for krig, hævder militære teoretikere. Udfordringen mod vestlige interesser kommer fra anvendelse af det globale samfunds "netværk" - politiske, økonomiske, sociale og militære - til påvirkning af en modstanders beslutningstagere. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

2004  Til top 

07.09.04 | TERRORISME - Terrorister skal dræbes med respekt
Kend de fjende, som du kender dig selv! Det er gamle visdomsord, men i krigen mod terrorister er der næsten uoverstigelige hindringer, hvis man vil leve op til dem. En af CIA's veteraner fra kampen har dog gjort et forsøg i en ny bog. (Artikel i Information)

21.05.04 | TERRORISME - Bush blev frikendt på forhånd
Hvordan kan amerikanske ledere undgå straf for tortur og andre krigsforbrydelser? Spørgsmålet optog Bush-regeringen efter krigen i Afghanistan var indledt. I et memorandum til præsidenten i januar 2002 pegede hans rådgiver, den senere justitsminister Alberto Gonzales, på, at ophævelse af Geneve-konventionerne kunne fritage Bush for straf. (Artikel i Information)

15.05.04 | TERRORISME - Torturens glidebane
Danmarks er et foregangsland i kampen mod tortur. Vi har arbejdet for modtræk, som USA har modsat sig. Uafhængig kontrol og totalt forbud er nødvendigt, fordi gode mennesker kan begå krigsforbrydelser i det rette miljø. (Artikel i CS-bladet)

19.04.04 | TERRORISME - Førende strateg slår alarm i USA
Demokraternes mest fremtrædende strateg, Zbigniew Bzezinski, fremlægger et alternativ til Bush-regeringens globale strategi. Analyse og udvælgelse af væsentlige trusler spiller en vigtig rolle i strategi, fordi trusler udgør hindringer, som skal overvindes på vej imod målet. Terrorismen har, mener Brzezinski, fået en alt for central og styrende rolle i Bush-regeringens strategi. Bush har gjort den til fjenden, men terrorisme er ikke en fjende. Det er en teknik, som enkeltpersoner, grupper eller stater anvender. (Artikel i Information)

22.01.04 | TERRORISME - Bush i konflikt med Clausewitz' lære
I sin krig mod terror har præsident Bush bevæget sig væk fra et krigsvidenskabeligt fundament, påviser analyse fra Army War College. Appeller til moral og frygt, ideologi, tomme slagord, psykologiske kneb, misvisende ord - dominerer og skaber en kunstig virkelighed. Menneskene, som dør, og truslerne, som vokser, er imidlertid reelle nok. Det er kun evnen til modtræk, som svækkes, når man i en ideologisk tåge ikke forstår sine fjender, og den strategiske klarhed går tabt. (Artikel i Information)

2002  Til top

28.11.02 | TERRORISME - Tja, tja... Tjetjenien
Inden topmødet i NATO sagde Tjekkiets præsident Havel: "Jeg kan næsten ikke forestille mig, at nogen kan bekæmpe global terrorisme sammen med russerne uden at fremkomme med en mening om deres krig imod Tjetjeniens befolkning". Men topmødet forløb uden kritik af Rusland - USA's præsident omfavnede bagefter endog Putin. (Artikel i Information)

10.06.02 | TERRORISME - Danmark uden forsvar
Uden en opposition til højre, er der fare for, at Forsvaret bliver forsømt. Det er tilfældet i dag, fordi regeringen interesser sig mere for indenrigspolitiske manøvrer med Dansk Folkeparti end for befolkningens sikkerhed. I en kamp mod terroristers muligheder for rekruttering bør man sørge for, at deres appel til det muslimske mindretal svækkes, men regeringen gør det modsatte. (Kronik i Berlingske Tidende)

2001  Til top 

02.11.01 | TERRORISMEN - Ubegrænset krig
USA og NATO er ikke kun oppe imod et globalt netværk af terrorister. Den mest sandsynlige kampform mod ellers overlegne fjender er nemlig terrorisme, viser bl.a. et nyt værk af to kinesiske oberster. Professionelle hære er, skriver de, vor tids dinosaurer, som kan dræbes af "gnavere". (Trykt i CS-bladet)

12.10.01 | TERRORISME - Terroren smitter
Forskere har siden 70'erne fokuseret på terroristers handlinger - ikke deres motiver. Det var en pragmatisk løsning, fordi man ville samle FN's medlemmer på tværs af politiske skel. Men førende forskere siger nu, at motiverne skal med, og de peger på, at masse-terror i 90'erne blev et element i en ny type krige. (Trykt i Weekend-nu)

02.10.01 | TERRORISME - "Overraskelsen"
Hvorfor var angrebet på USA en stor overraskelse? Store ændringer bliver nødvendige inden en effektiv indsats med terrorismen er mulig. Det gælder også i forbindelse med den danske holdning til kritik af militærets beredskab og åbenhed. (Trykt i CS-bladet)

21.09.01 | TERRORISME - Læger er den nye tids soldater
Terror med biologiske kampstoffer udgør en nye fase i krigshistorien. Ansatte i sundhedssektoren har en rolle, som helt er på højde med militærets og efterretningstjenesterne. Det er et par af konklusionerne efter en øvelse, som er blevet gennemført i USA. (Artikel i Weekend-nu)

14.09.01 | TERRORISME - Terrorismens nye ansigt
Længe før angrebet på USA den 11. september 2001 har især amerikanske eksperter råbt alarm. 90'erne har bragt en række ændringer i terroristers adfærdsmønster. Mellem dem er, at drab på det størst mulige antal er blevet et formål. I den forbindelse er frygt for brug af kemiske og bilogiske kampstoffer blusset op. (Artikel i Weekend-nu)

1998  Til top 

16.12.98 | TERRORISME - Slyngler i sigtekornet
Hvem er den nye fjende? Efter Den Kolde Krigs afslutning fokuserede USA på såkaldte slyngelstater, og i slutningen af 90'erne nåede dette trusselsbillede også frem til Danmarks forsvar. Men da havde fremsynede amerikanske forsvarseksperter fået øje på en ny og mindre konkret fjende. De fleste fremtidige konflikter vil opstå på tværs af religiøse og kulturelle skel - ikke statslige grænser, erklærede de. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

10.02.98 | TERRORISME - Hjemlandets værn skal styrkes
Det amerikanske hjemmeværn, Nationalgarden, kan få nye opgaver, fordi truslen mod selve USA fra terrorister og slyngelstater tilsyneladende vokser. Det er især risikoen for brug af biologiske våben, der bekymrer. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

06.02.98 | TERRORISME - Gullivers mareridt
Hvis USA angriber Irak, vil Saddam Hussein måske svare med biologiske våben. Terroristers brug af masseødelæggelsesvåben er den nye trussel, som kan afbalancere USA's enorme militære slagkraft. (Trykt i Weekendavisen)

 


www.dragsdahl.dk - E-mail: jorgendr@hotmail.com Ballerup. Danmark