Global sikkerhedspolitik
Jørgen Dragsdahl skriver om sikkerhedspolitiske emner. Her bringes et udvalg af artikler, foredrag, mm. om emnerne USA, Irak, terrorisme, atomvåben, den kolde krig.
 
Hjem CV Kontakt Foredrag Artikler Bøger Radio
English

 

 

 


Artikler mm. om Irak / Iran

Emner 2006   2005   2004   2003   2002   1990  
Retssagernes dokumenter
USA
Irak / Iran
Sikkerhedspolitik
Terrorisme
NATO
Atomvåben
Den kolde krig
Missilforsvar
Racisme
Polen
Pressen

Om ophavsret

 

19.12.07 | IRAN - Bush har fortjent ros for Iran-rapport
Pegefingre fik travlt efter amerikanske efterretningstjenester erklærede, at Iran stoppede sit atomvåbenprogram i 2003: Er det ikke underligt, at "venstrefløjen" tror på CIA, når tjenesten afviser, at et land har atomvåben, men forkaster tjenestens analyser, når konklusionen er den modsatte? Men det er pegefingrene, som overser, at efteretningstjenesterne er blevet styrket med reformer i de seneste år. (Analyse i Information)

06.12.07 | Iran - Iran-rapport lægger op til forhandling
CIA og andre amerikanske efterretningstjenester har konstateret, at Iran i 2003 stoppede sit program for fremstilling af atomvåben. Som noget ganske usædvanligt lægger analysen op til, at forhandlinger med Iran måske kan hindre, at Iran ikke genstarter programmet. Men USA har hidtil afvist iranske fredsfølere. (Analyse i Information)

23.04.07 | IRAK - Maskeret nederlag for Irak-koalitionen
Med overdragelsen af Maysan har "irakerne" fået magten i tre af det sydlige Iraks provinser. Men hvem er disse irakere? Den britiske embedsmand Rory Stewart, som i to af provinserne var leder af besættelsesmagtens politiske indsats, beretter i meget detaljeret og spændende bog, at magten er overgivet til netop de kræfter, som var koalitionens fjender. (Analyse i Information)

2006  Til top 

07.12.06 | IRAK - Baker-rapport skal give irakerne skylden
Baker-kommissionens rapport udsættes for en del kritik af amerikanske eksperter. Nogle hævder, at det mere er en rapport, som skal påvirke debatten i USA, end en rapport, som lægger op til realistisk håndtering af udfordringerne i Irak. USA har, ifølge denne opfattelse, lidt nederlag og må trække sig ud – men det er irakerne, som skal have skylden. Link til DR P1's Orientering | Manuskript

17.11.06 | IRAK - Per Stig Møller ser risiko for Al Qaeda sejr
Kan en organisation med højst et par tusinde medlemmer kontrollere et land med 27 millioner indbyggere? Det hævder udenrigsminister Per Stig Møller, som advarer imod, at tilbagetrækning kan medføre, at Al Qaeda overtager kontrollen med landet. Det er mere sandsynligt, at udenlandske terrorister bliver jaget ud af landet, når USA's tilstedeværelse ikke længere kan begrunde Al Qaeda's rolle i oprøret. (Artikel i Information)

30.10.06 | IRAK - Slutspil i Irak
Irak-krigens nok afgørende slag udkæmpes i Bagdad - og tilsyneladende taber USA. Siden juni har forstærkede amerikanske styrker sammen med irakiske soldater afprøvet principperne fra 'bekæmpelse af oprør' i en operation, som skal stoppe borgerkrigen i hovedstaden, men fortsat vækst i de civile tab og ringe indsats fra irakiske sikkerhedsstyrker tyder på, at en dramatisk amerikansk kursændring bliver nødvendig. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

12.04.06 | IRAN - Voksende pres for angreb på Iran
Mange eksperter mener, at et militært angreb på Iran er uden fornuft. Men det er et irrelevant argument, mener den amerikansk krigsplanlægger, oberst Sam Gardiner. Han peger på en række forhold, som presser Bush-regeringen hen imod en krig. Det er i vidt omfang et selvskabt pres. Radio: Link til DR P1s Orientering | Manuskript

07.04.06 | IRAN - Brzezinski opfordrer USA til direkte forhandling med Iran
Iran og Tyskland har indledt en diplomatisk offensiv mod USA, som opfordres til direkte forhandling med styret i Teheran, så den mulige udvikling af atomvåben kan blive stoppet i forbindelse med en mere omfattende løsning på Mellemøstens sikkerhedsproblemer. Initiativet kom få dage efter, at præsident Carters tidligere sikkerhedsrådgiver Zbigniew Brzezinski under en konference i Berlin havde fremsat et lignende forslag. Jørgen Dragsdahl var på konferencen. Radio: Link til DR P1s Orientering | Manuskript

03.04.06 | IRAN - Anklager mod Iran forbundet med uvished
Det internationale atomenergiagentur IAEA har fortalt FN's sikkerhedsråd, at man ikke kan bekræfte, at Iran kun udnytter atomenergi til fredelige formål. Mellem eksperter er det en udbredt mistanke, at Iran i strid med traktaten mod spredning af atomvåben i ly af sit angiveligt civile atomprogram arbejder med udvikling af atomvåben. I sidste uge var 150 forskere, embedsmænd og politikere fra Iran og Israel, fra USA og Tyskland samlet til en konference i Berlin. Her diskuterede man, hvad Iran rent faktisk vil, og mulighederne for en løsning på konflikten. eventuelt med militære midler. Mange deltagere fremhævede, at vi reelt ved meget lidt om, hvad Irans motiver og planer er. Der var også bred opbakning til, at forhandlingsmulighederne langt fra er udtømte, og at sanktioner eller et militært angreb ikke er et nødvendigt modtræk i overskuelig fremtid. Interview med bl.a. den amerikanske sikkerhedsekspert Anthony Cordesman. Radio: Link til DR P1s Orientering | Manuskript

2005  Til top 

14.12.05 | IRAK -  USA på vej ud af Irak
Bush har tabt slaget om opinionen, så tilbagetrækning af soldater skal redde republikanerne fra nederlag ved Midtvejsvalget i november 2006. Den politiske og psykologiske tilbagetrækning er allerede indledt - længe før, at vurdering af den irakiske regerings evne til fortsættelse af kampen mod oprørererne er mulig. (Artikel i CS-bladet)

21.10.05. | IRAK - Fremskridtstanken har forblændet Bush-regerigen
Hvorfor er det gået galt i Irak? I den amerikanske debat får Bush-regeringens inkompetence normalt skylden, men en konservativ amerikansk forfatter, Robert Merry, har gravet dybere i vestlige filosofi efter en forklaring. Det er, hævder han i en bog, fremskridtstanken, som har blændet USA, så man rykkede i krig med forkerte antagelser. Merry peger på, at problemerne med at gøre demokrati til et svar på terror rokker ved intet mindre end den vestlige verdens fundament.  Radio: Link til DRs P1 Orientering | Manuskript

11.03.05 | IRAK - Lys for enden af tunnellen
For knapt fire årtier siden havde den republikanske senator George Aitken et godt råd til præsident Johnson, da krigen i Vietnam virkede håbløs: Lad os erklære sejr, så vi derefter kan komme ud i en fart. Det er sandsynligt, at en lignende holdning ligger bag optimismen, som præsident Bush og Irak-koalitions andre ledere lufter i vurderingen af landets fremskridt. (Artikel i CS-bladet)

2004  Til top 

20.11.04 | IRAK - Porten til Helvede
Irak skulle være en demokratisk model, som kunne inspirere reformer i hele Mellemøsten. Men efter 19 måneders kampe er en afslutning ikke i sigte. Adskillige rapporter dokumenterer endog, at udviklingen går i modsat retning af den, som koalitionen ønsker. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

18.09.04 | IRAK - Danmark mangler krigerisk højrefløj
Hvad vil Danmark gøre, så "vi" kan sejre i Irak? Det er spørgsmålet, som sjældent stilles i den danske debat, fordi man enten er imod engagementet eller tilfredse med indsatsen. Men udviklingen tyder på, at både USA's og Danmarks indsats er utilstrækkelig. (Trykt i Information)

14.05.04 | IRAK - Farvel til Irak ikke verdens ende
Amerikanske eksperter ser på det kyniske regnestykke: Hvordan vil det påvirke USA's langsigtede interesser, hvis man trækker sig ud af Irak? Svaret er, at nok vil omkostningerne være store, men de opvejes rigeligt af prisen ved et fortsat engagement i en tabt krig. (Artikel i Information)

15.04.04 | IRAK - Oprøret
Den amerikanske besættelsesmagts egne rådgivere på US Army War College har præcist forudsagt, at et folkeligt oprør ville komme i Irak. Men de civile rådgivere i Pentagon forkastede inden invasionen advarslerne. Med Shia-muslimers opstand i foråret 2004 voksede udsigten til, at koalitionen kan komme i krig med den irakiske befolkning. (Artikel i CS-bladet)

2003  Til top 

10.12.03 | IRAK -  Krigen mod pressen
Sammen med sine allierede har USA indledt en kampagne mod nyhedsmedierne, som angiveligt undertrykker de gode nyheder fra Irak. Siden Vietnam-krigen har nogle plejet en myte om, at pressen stod bag nederlaget. Men både i Vietnam og Irak er journalisternes kilder i soldaternes rækker, fordi de ser en anden virkelighed end politikerne vil anerkende. (Trykt i Hjemmeværnsbladet december 2003)

17.11.03 | IRAK - Foghs farlige optimisme
Statsministeren hævder, at situationen i Irak gradvist vil blive bedre. Som bevis anvender han tal fra en Gallup-undersøgelse i Bagdad. Men tal fra Gallup kan også berette, at irakernes forventninger er blevet skuffede, og at der er et solidt fundament for en guerilla rettet imod de udenlandske tropper. (Artikel i Information)

31.10.03 | IRAK - Gensyn med Magtens Arrogance
Irak er ikke Vietnam, men i USA huserer igen den Magtens Arrogance, som ledte nationen ud i Vietnams morads. Fænomenet blev dengang beskrevet indgående af senator William Fulbright. Store magter kan miste erkendelse af, hvad de rent faktisk kan magte, påpegede han. Årsagen er, at de sætter lighedstegn mellem egen magt og 'dyd'. (Artikel i Information)

26.08.03 | IRAK - USA's største fejl i Irak
Opløsningen af den irakiske hær med et pennestrøg var formentlig USA's største fejl. Tusinder af våbenkyndige mænd blev kastet ud i arbejdsløshed. Samtidig blev mange tusinde embedsmænd fyret, fordi de havde en fortid i Baath-partiet. Dermed ignorerede man erfaringerne fra genrejsningen af Østeuropa efter kommunismens fald. Normale mennesker fik en ny chance, trods tidligere medlemskab af kommunistpartierne, så de kunne vise deres evner under normale forhold. (Artikel i Information)

20.08.03 | IRAK - Hængedynd
Planlægning af freden i Irak var præget af ideologisk forblændelse, og soldater samt irakiske civile betaler nu med deres liv, hævder amerikanske rapporter. (Trykt i Hjemmeværnsbladet august 2003)

15.08.03 | IRAK - Irak-krigens oversete skandale
Hvis genopbygning af Irak slår fejl, står vi med en tragedie for ikke blot Mellemøsten. Desværre er der udsigt til, at det vil gå galt, og skylden kan lægges solidt på Bush-regeringens skuldre. Hvad vidste regeringen Fogh om USA's konkrete planer for genopbygning, inden vi gik med i krigen? (Artikel i Information)

09.08.03 | IRAK - Neo-konservative kan blive syndebukke
Ideologisk engagerede folk er ofte ganske blinde for realiteter, hvis de strider mod deres inderste overbevisning. Så de neo-konservative afviste under planlægning af tiden efter sejren råd fra efterretningstjenester, diplomater og uafhængige eksperter. Nu står de med hovedansvaret for, at USA er havnet i hængedynd. (Artikel i Information)

11.07.03 | IRAK - Spioner forsvarer demokratiet
Inden Irak-krigen var det anonyme kilder i CIA og andre efterretningstjenester, som fortalte nyhedsmedierne, at præsident Bush overdrev anklagerne mod Saddam Hussein. Og det er igen efterretningsfolk, som nu beskylder Bush for bedrag. Hvad er deres motiver? (Artikel i Information)

15.02.03 | IRAK - Jordskælv i andedammen
Op til Irak-krigen er der udsigt til et storpolitisk jordskælv. Selv efter en sejr over Saddam vil USA få brug for adskillige hundrede tusinde soldater til en besættelse. Forhåbentlig vil dansk deltagelse først blive besluttet efter mere grundige overvejelser, end vi hidtil har oplevet. (Artikel i CS-bladet)

25.01.03 | IRAK - Derfor vil USA i krig
Ændring af regimet i Irak er forudsætningen i amerikansk strategi, som skal forandre hele Mellemøsten. USA ønsker baser i landet, fordi processen vil blive blodig og kan kræve indgreb. Amerikansk forsker fremhæver, at Europa også vil blive ramt af amerikansk fiasko. (Artikel i Information)

2002  Til top 

15.12.02 | IRAK - Retfærdig krig
Fra mindst 1600 års overvejelser har vi arvet principper for vurdering af krig. De leverer ikke et spørgeskema, som kan give entydige svar. Men de bør danne ramme for analyse af en eventuel krig mod Irak. (Trykt i CS-bladet)

20.10.02 | IRAK - Frygten for Saddam
Beviserne mod Irak udgør en yderst broget samling. Officielle amerikanske påstande modsiges af anonyme kilder i CIA. Der er gode grunde til, at FN's inspektører får adgang til landet, men truslen fra Irak er næppe vokset markant, siden inspektørerne forlod landet i 1998. Det er USA's opfattelse af truslen, der er ændret. (Trykt i CS-bladet)

17.10.02 | IRAK - Kyllingehøge
Bag en kommende krig mod Irak står civile, som ikke har militær erfaring. Onde tunger kalder dem "kyllingehøge", fordi de for manges vedkommende undveg tjeneste i Vietnam. Deres rolle rejser spørgsmålet: Er civil kontrol med militæret altid et gode? Mange generaler og veteraner er imod en krig og fremhæver, at hvis den alligevel kommer, så er det afgørende, at man forbereder en indsats for genopbygning af landet. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

1990  Til top  

18.12.90 | IRAK - Golfkrisen har igen sikret FN en central rolle i USA's politik
Siden Irak besatte Kuwait har præsident Bush med stor succes mobiliseret FN's sikkerhedsråd til en fælles indsats. Der er, siger en amerikansk diplomat, opstået et "mulighedernes vindue", som kan give FN en afgørende rolle i storpolitikken.

14.08.90 | IRAK - Sandhedens øjeblik er inde for kritikere af vestlig militarisme
"Eftergivenhed" - det var under Den Kolde Krig en evig anklage mod kritikere af vestlig oprustning. Svaret var, at kritikerne gerne ville forsvare demokratierne, hvis det blev nødvendigt. Med Iraks invasion af Kuwait er opstået et "sandhedens øjeblik", hvor nogle kritikeres veje må skilles. (Artikel i Information)

 

 


www.dragsdahl.dk - E-mail: jorgendr@hotmail.com Ballerup. Danmark