Global sikkerhedspolitik
Jørgen Dragsdahl skriver om sikkerhedspolitiske emner. Her bringes et udvalg af artikler, foredrag, mm. om emnerne USA, Irak, terrorisme, atomvåben, den kolde krig.
 
Hjem CV Kontakt Foredrag Artikler Bøger Radio
English

 

 

 


Artikler mm. om Afghanistan

Emner  2016   2009  2008  2007   2006  2005   2004   2003
Retssagernes dokumenter
USA
Irak / Iran
Sikkerhedspolitik
     Afghanistan
Terrorisme
NATO
Atomvåben
Den kolde krig
Missilforsvar / Missilskjold
Racisme
Polen
Pressen
Globalisering

Om ophavsret

 13.04.2017 | AFGHANISTAN - Afghanske film bringer ofrene for dansk politik nærmere
Danskerne har vendt afghanerne ryggen. Anderledes kan jeg ikke konkludere efter starten på en så absolut fremragende filmfestival i København med forbløffende få ”danske” deltagere. Gennem disse film får vi nær kontakt med ofrene for en uansvarlig dansk politik, og det er tilsyneladende ikke ønskværdigt. (Publiceret på POV Point of View International 13. april 2017)

2016   Top

19.06.16 | AFGHANISTANUsikkerhed sætter rekord i Afghanistan
Usikkerheden blandt afghanerne har ikke været større, siden Taliban-styret blev væltet i 2001. Og både de civile samt militære tabstal voksede i første halvdel af 2016 sammenlignet med tidligere. (Publiceret på POV. Point of View International 19. juni 2016).

15.06.16 | AFGHANISTAN - Politisk burlesque med Afghanistan
Hvor landstingets medlemmer engang på Christiansborg med stor højtidelighed behandlede Rigets anliggender, blev i sidste uge afholdt, hvad man kaldte en høring med fokus på Afghanistan. Men det blev, ikke overraskende, en politisk burlesque. Endog en fremragende af slagsen.
(Publiceret på POV. Point of View International 15. juni 2016).

2009   Top

02.12.09 | AFGHANISTAN - Obama vil væk fra taberkursen under Bush
Med sin nye strategi satser præsident Obama på, at de kommende 18 måneder kan ændre konfliktens retning. Han stræber ikke efter en snarlig sejr, som kan stabilisere Afghanistan og Pakistan. Tilbagetrækning vil blive indledt før stabil fred, og formodningen er, at konflikten vil fortsætte længe med mere begrænset bistand udefra. (Analyse i Ræsons ugemagasin
)

01.12.09 | AFGHANISTAN - Vestens store nederlag
Det politiske magasin Ræson bringer i sin december-udgave over otte sider en artikel af Jørgen Dragsdahl med fokus på officiel misinformation om den danske indsats. Med afsæt i en rapport fra NATOs øverstkommanderende i Afghanistan konkluderes: Det politiske system har ikke leveret kompetent ledelse, der ud fra indsigt i vilkårene udarbejdede en relevant strategi, som fik støtte af tilstrækkelige ressourcer. Den militære profession forberedte sig kun yderst nødtørftigt, trods advarsler i form af egne erfaringer og det amerikanske forsvars nødtvungne omstilling. Pressen har ikke været den fjerde magt, som udforsker kløften mellem myndigheders ord og handling. Og endelig har det civile samfund været så optaget af danske soldaters udsædvanlige kamprolle, at man har overset eller ikke interesseret sig for de faktiske forhold.

28.11.09 | AFGHANISTAN - Vestens nederlag i Afghanistan
En vital del af det filosofiske fundament i vestlig civilisation, fremskridtstanken, er truet i Afghanistan. Der er risiko for, at et nederlag vil blokere for brug af redskaber, som kan blive nødvendige i kommende års konflikter. Derfor må de ansvarlige for den hidtidige indsats i Afghanistan selvkritiske oplyse, hvorfor utilstrækkelige ressourcer blev sat ind og hvorfor man appellerede til underholdningsværdien af en krig. (Kommentar i Berlingske Tidende)

19.11.09 | AFGHANISTAN - NATO har svigtet træning af afghanske styrker
Den britiske premierminister Gordon Brown ønsker en plan for tilbagetrækning fra Afghanistan. Distrikt for distrikt skal afghanske styrker overtage kontrollen. Men en troværdig tidsplan bør inddrage, at NATO hidtil ikke har investeret de nødvendige resurser i træning af politiet og militæret. Der er risiko for, at NATO vil lægge større vægt på kvantitet end kvalitet. (Analyse i Information)

23.09.09 | AFGHANISTAN - Knusende kritik af NATOs indsats i Afghanistan
NATOs og USAs øverstkommanderende i Afghanistan, general McChrystal, leverer i rapport en hidtil uset skarpt kritik af NATOs indsats. Det største problem er, at alliancen ikke har omstillet sig til anti-oprørskrig - og uden en omstilling vil indsættelse af flere soldater være nytteløs.Kritikken rammer i høj grad også Danmarks engagement. McChrystal varsler, at hvis et nederlag skal afværges, er de kommende 12 måneder afgørende. (Analyse i Information).

14.05.09 | AFGHANISTAN - Menneskejæger ny militær chef i Afghanistan
Fordi den amerikanske øverstkommanderende for NATOs og USAs styrker i Afghanistan holdt fast ved alliancens krigsplan trods kritik, er han blevet udskiftet. Men det konkrete indhold i USAs nye strategi er ikke helt klart - og der kan opstå modsætning mellem dens to hovedspor: beskyttelse af befolkningen og drab på mulige terrorister. Link til DR's P1. Manuskript.

2008   Top

20.11.08 | SIKKERHEDSPOLITIK - En deal med Taliban?
Nøglen til sejr i Afghanistan er, at man klart skelner mellem Taliban og Al Qaida. Det mener nogle af præsident Obamas rådgivere. De frygter, at Afghanistan for ham kan blive, hvad Vietnam blev for præsidenterne Kennedy og Johnson. Rådgiverne fremhæver, at oprørske bønder i Afghanistan ikke udgør en trussel mod USA, og derfor kan man godt indgå fred med Taliban - hvis en fredsaftale bare indebærer, at Al Qaida udelukkes fra Afghanistan. (Artikel i Ræson)

22.03.08 | SIKKERHEDSPOLITIK - USA gennemfører revolution i sin hær
Krigene i Afghanistan og Irak har givet USA's hær dyrekøbte erfaringer, som nu er nedfældet i en ny doktrin. Man fremhæver, at bistand til den civile befolkningen er en militær operation, som i betydning helt er på højde med offensive og defensive operationer. Dermed er tæppet også trukket væk under den danske hærs planlægning, som har lagt vægt på beredskab til kampoperationer. (Analyse i Information)

2007   Top 

23.11.07 | SIKKERHEDSPOLITIK - NATO fortsat på taberkurs i Afghanistan
Formodede Taliban-oprørere dræbes i tusindevis, men ifølge flere helt friske rapporter vokser oprørernes indflydelse alligevel. Paradokset mere end antyder, at der er noget galt med NATO's strategi. Militæret bør, lyder anbefalingerne, overtage et meget større ansvar for nødhjælp og genopbygning. (Analyse i Information)

03.10.07 | SIKKERHEDSPOLITIK - Mål bør tilpasses midler i Afghanistan
Vi bør væk fra at tale om, hvad vi gerne vil gøre i Afghanistan, og i stedet tale om, hvad vi kan gøre. Med dette hjertesuk fokuserede den britiske Afghanistan-ekspert Rory Stewart under en høring i det britiske parlament på den dansk-britiske indsats i Helmand-provinsen, som han anser for en fejl, der undergraver NATO's tilstedeværelse i hele Afghanistan. (Analyse i Information)

06.09.07 | SIKKERHEDSPOLITIK - Canada vil forlade Afghanistan
Canada har meddelt sine allierede, at de ikke skal regne med canadiske soldater i Afghanistan efter februar 2009. Tilbagetrækningen er et tegn på, at tiden ikke arbejder for NATO. Canada har haft store tab og resultaterne er udeblevet. Andre lande er næppe mindre sårbare for det pres, som tvinger canadierne ud af landet. (Analyse i Information)

08.01.07 | TERRORISME - Fogh kan vente nye overraskelser i fangesag
Den danske regerings jurister har tilsyneladende overset et omfattende materiale, som undergraver dens påstand om, at USA under krigen i Afghanistan følte sig forpligtet til overholdelse af folkeretten. Dokumenter fra Bush-regeringens interne overvejelser viser, at man accepterede tortur. (Artikel i Information)

2006  Top

14.12.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Sejr stadig mulig i Afghanistan
Offentlige analyser fra Forsvarets Efterretningstjeneste af krigen i Afghanistan er ekstremt kortfattede. Men nu har den amerikanske forsvarsekspert Anthony Cordesman udfyldt hullet med en detaljeret briefing. Han konkluderer, at USA og NATO er ved at tabe, men med en forstærket indsats kan kampen stadig vindes. (Artikel i Information)

30.11.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Afghanistan har brug for Hjemmeværnet
Hjemmeværnet kan udgøre den organisatoriske ramme for enheder, som håndterer genopbygning under vanskelige forhold. Det er ikke nok, at man plukker frivillige fra dets rækker og lader dem fylde huller i det regulære militær. De udsendte skal levere en samlet indsats samt være udrustet med både sproglige og kulturelle færdigheder. (Artikel i Information)

20.11.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Soldater udfordrer Forsvarets arkitekter
Forsvaret er i dyb krise - kritik af ledelsen kommer nu fra navngivne befalingsmænd og officerer. Der er problemer med uddannelsen af kampsoldater til Afghanistan, og der er problemer med ressourcerne til genopbygnings-opgaver i Irak. Soldaterne savner en realistisk plan, der er i overensstemmelse med udfordringerne i den virkelige verden. (Artikel i Information)

18.11.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Hård kritik af hærens top fra udsendte soldater
Soldater forberedes ikke tilstrækkeligt, inden udsendelsen til kampområder, hævder tre befalingsmænd, som er vendt hjem fra Afghanistan. Der er angiveligt for mange "kold-krigere" i hærens top, som ikke forstår de nye udfordringer. (Artikel i Information)

14.11.06 | NATO - NATO's fremtid på spil i Afghanistan
Nogle europæiske allierede har ikke forstået, at NATO's eksistens er truet i Afghanistan, siger den amerikanske forsvarsekspert Hans Binnendiijk i et interview op til alliancens topmøde i Riga. Han fremhæver især, at NATO ikke har udviklet styrker, som kan håndtere stabiliserings- og genopbygningsopgaver. Radio: Link til DR P1's Orientering | Manuskript

29.10.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Figenblad over Musa Qala revet væk
Gennem fem ugers hårde kampe forsvarede danske soldater et fort i den afghanske by Musa Qala. Efter deres tilbagetrækning indgik den britiske kommandant i området en våbenhvile med Taliban, britiske soldater forlod byen - og Taliban har igen fuld kontrol med området. (Artikel i Information)

29.09.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Optælling af døde skal bevise NATO's sejre
Under Vietnam-krigen blev optælling af døde på slagmarker et kriterium for succes. Men "body counts" var en stærkt misvisende målestok for fremskridt. I Afghanistan har NATO genoptaget det gamle redskab. Men "Operation Medusa" rejser igen store spørgsmålstegn. (Artikel i Information)

27.09.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Tvivl om NATO-sejr i Afghanistan
I første halvdel af september gennemførte NATO sin hidtil største offensiv i Afghanistan, "Operation Medusa". Danske soldater deltog. Bagefter erklærede NATO sejr, fordi man havde fået fjernet Taliban fra et af bevægelsens vigtigste base-områder og dræbt så man fjender, at Talibans samlede styrke i landet måske er blevet halveret. Men der er siden blevet rejst store spørgsmålstegn ved den officielle version. Radio: Link til DR P1's Orientering | Manuskript

22.09.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Canada erklærer sig i krig mod Taliban
Canada opfandt fredsbevarende missioner og har en lang tradition for tjeneste under FN's flag. Men ifølge landets premierminister er man nu i krig. I Kandahar-provinsen har canadiske soldater fået ry for militaristisk adfærd. Fordi en traditionel fredsmission ikke var mulig, er styrken tilsyneladende faldet tilbage i en mere primitiv kampform. Det kan være et afskrækkende lærestykke for danske soldater. (Artikel i Information)

15.09.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Nederlagets vej brolagt med civile ofre
Danske soldaters medansvar for drab på 13 civile under kampene ved Musa Qala i Afghanistan undersøges nu af NATO. Dermed er problemet med civile ofre, når et oprør skal bekæmpes, rykket ind på nærmeste hold for et land, som har solgt sit engagement med henvisning til behovet for genopbygning. (Artikel i Information)

12.09.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Umulig krig
Hvordan skal et oprør bekæmpes? Det er en militær kunst, som stort set er blevet ignoreret af det amerikanske - og det danske - forsvar siden Vietnam-krigens dage. Men oprørene i Irak og Afghanistan har igen gjort erfaringerne fra "counterinsurgency" aktuelle. Den amerikanske hær har udarbejdet en ny håndbog, som, siger en ekspert på Forsvarsakademiet i Danmark, også bør studeres herhjemme. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

11.09.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Rapport: Taliban vinder i Afghanistan
Hvor galt står det egentlig til i Afghanistan? Objektive og detaljerede svar ligger ikke lige for. Men en europæisk organisation, The Senlis Council, har haft et halvt hundrede observatører ude i marken, og derefter skrevet en flere hundrede sider lang analyse af udviklingen i landet i de seneste fem år. Deres svar er, at det står meget galt til. Link til DR P1's Orientering - Manuskript

07.09.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Hård kritik af NATO's indsats i Afghanistan
Brigadegeneral Michael Clemmesen stiller i en analyse en række spørgsmål ved metoderne, som anvendes af NATO i kampen mod oprørerne. Hvis de ikke alle kan besvares positivt, så er nederlaget "uundgåeligt". Han sammenligner også den danske debat med en diskussion mellem Titanics musikanter efter sammenstødet med isklumpen. (Trykt i Information)

06.09.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Forkert mission i Afghanistan?
Da Folketinget i januar behandlede udstationeringen af danske soldater til Afghanistan sagde forsvarsminister Søren Gade, at de danske soldater skulle beskytte genopbygning samt give støtte til den afghanske hær. Man skulle ikke deltage i offensive anti-terrorisme operationer. Er de danske soldater sendt på en forkert opgave i Afghanistan? Debat mellem Jørgen Dragsdahl og forsvarsordfører for de Konservative, Tom Behnke. Radio Link til DR P1’s Debat

31.08.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Skarpe skud i Forsvarets informationskrig
Blev danske soldater "evakueret" fra Musa Qala - eller blev de "afløst"? Militære kilder er stærkt uenige om, hvad det mest passende ord er. Det britiske forsvarsministerium kan oplyse, at de lidt mere 100 danske soldater blev flyttet med bistand fra 500 britiske soldater. Samtidig fortsætter afsløringerne af, at danske soldater i Afghanistan har fået utilstrækkelig udrustning. (Analyse til www.dragsdahl.dk 31. august 2006)

31.08.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Informationsoperation om Afghanistan i uføre
Siden tilbagetrækningen af danske soldater fra Musa Qala har Hærens Operative Kommando gennemført en medie-offensiv, der skal påvirke befolkningens opfattelse af engagementet i Afghanistan. Men efter de første dages indsats er der tegn på, at HOK kan tabe troværdighed. (Artikel i Information)

26.08.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Strategi for sejr i Afghanistan efterlyses
Med tilbagetrækningen fra Musa Qala er Danmark ramlet ind i Afghanistans realiteter. Danske soldater skal udbrede den afghanske regerings myndighed, men i det sydlige Afghanistan er den afghanske regerings uduelighed og korruption hovedfjenden for NATO, siger erfarne officerer. (Artikel i Information)

25-08-06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Danske soldater evakueret fra afghansk by
Efter hårdt pres fra Taleban-oprørere blev danske soldater evakueret fra den lille afghanske by Musa Qala. Danske militære kilder kaldte det et "skidt signal", som dog var "uafvendeligt". Fra officielt hold blev tilbagetrækningen kaldt en "afløsning". Information havde været bekendt med planen i en uge, men nyheden blev, efter henstilling fra militære kilder, tilbageholdt indtil soldaterne var ude af Musa Qala. (Artikel i Information)

23.08.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Dansk indsats i Afghanistan optrappes
Trods indsættelse af jægersoldater i forsvaret af dårligere bevæbnede danske soldater, som skal beskytte en lille afghansk by, fortsætter Taliban angrebene. Regeringen overvejer nu, hvorvidt man skal sende tunge pansrede kampvogne til området. (Artikel i Information)

06.07.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Intet reelt alternativ til forfejlet strategi i Afghanistan
Forsvarsminister Søren Gade har sagt, at strategien, som anvendes i Afghanistan, er forfejlet. Hans kritik rammer også beslutningsgrundlaget for udsendelsen af danske soldater. Folketinget ønskede, men fik ikke, konkret indsigt i mulighederne for genopbygning i Helmand-provinsen. Ministeriet måtte henvise til egen uvidenhed. (Analyse i Information)

2006 januar-juni Top 

29.06.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - For lidt, for sent i Afghanistan?
Enhver befrielseshær er i kapløb med uret, fordi den bliver til en besættelseshær, hvis befolkningens forventninger skuffes. Til Afghanistan har de vestlige lande siden befrielsen i 2001 afsat for få ressourcer, og derfor mødes de udsendte danske soldater af en mistroisk befolkning. (Trykt i CS-bladet)

24.06.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Oraklet på Kastellet
Den demokratiske kontrol med Danmarks internationale militære engagement lever ikke op til udfordringen, som de nye opgaver stiller. Seneste eksempel er nogle svar om Afghanistan, som Forsvarsministeren har givet til SF'eren Holger K. Nielsen. Ministeren videregiver blot en korfattet udtalelse fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som bringer de gamle grækeres brug af Oraklet i Delfi i erindring. (Artikel i Information)

21.06.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Offensiv kan ændre danske soldaters opgave i Afghanistan
Under amerikansk ledelse har internationale styrker indledt den hidtil største offensiv mod oprørerne i det sydlige Afhanistan. Den danske forsvarsminister har tidligere forsikret, at danske soldater i Helmand-provinsen ikke skal deltage i denne type operationer. Men den britiske styrke, som danskerne skal indgå i, er med i offensiven. (Artikel i Information)

20.06.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Meget farlig mission i Afghanistan
Danske soldater er sendt til en heksekedel i det sydlige Afghanistan. De skal slås mod terrorister, narko-handel, religiøs ekstremisme, korruption og nabolandes fjendtlige hensiger. NATO, USA og internationale bistandsorganisationer har langt færre ressourcer indsat end Sovjetunionen anvendte i sit mislykkede forsøg på stabilisering af landet. (Trykt i Hjemmeværnsbladet)

08.06.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Dansk Afghanistan-rapport ignorerer nye trusler
Forsvarets Efterretningstjeneste reagerede hurtigt, da det blev påpeget, at politikerne havde lovet en ny trusselsvurdering, inden danske soldater blev sendt til det sydlige Afghanistan. Men den "nye" vurdering indeholder kun nogle få nye sætninger, og den står i skarp kontrast til detaljeret vurdering af forholdene i Helmand-provinser, som Senlis-gruppen netop har udsendt. (Artikel i Information)

02.06.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Forældet trusselsvurdering bag udsendelse af soldater til Afghanistan
Ordførere fra adskillige partier - bl.a. Per Kaalund (S) og Troels Lund Poulsen (V) - lovede. da udsendelse af soldater blev vedtaget i februar, at der i Udenrigspolitisk Nævn ville ske en ny trusselsvurdering, inden soldaterne skulle rejse. Det er imidlertid ikke sket. Forholdene i Afghanistan er blevet forværret dramatisk. Og soldaterne er nu sendt afsted. (Trykt i Information)

30.03.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Genopbygning: en opgave for NATO
Omstillingen af USA's væbnede styrker skal sidestille kampopgaver med en indsats for stabilisering og genopbygning. Det fremgår af forsvarsministeriet såkaldte QDR-vurdering af forsvarets fremtid. Men rapportens konklusioner stritter i mange forskellige retninger. Klart er det dog, at man meget gerne ser, at NATO udvikler sin evne til stabilitets- og genopbygningsoperationer. (Artikel i CS-bladet)

02.02.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Soldater afsted til Afghanistan trods stor uvished
Folketinget havde lagt op til hastværk, da udsendelse af danske soldater til nok hidtil farligste mission skulle besluttes. Men talrige spørgsmål til ministrene fik forlænget behandlingen i en uge. Det skabte dog ikke meget større afklaring. (Trykt i Information)

21.01.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Med hastværk til Afghanistan
Folketinget fik ikke i sin første behandling afklaret en række ubesvarede spørgsmål, som nyt dansk militært engagement rejser. (Trykt i Information 21. januar 2006)

19.01.06 | SIKKERHEDSPOLITIK -  Højt dansk spil i Afghanistan
Opiumsmarker skal afbrændes under danske soldaters bevogtning, men bistand til alternativ landbrugs-produktion er utilstrækkeligt belyst, mener dansk ekspert. (Trykt i Information 19. januar 2006)

14.01.06 | SIKKERHEDSPOLITIK - Detaljerne afgørende for dansk krigsindsats
Ansvaret for Annemette Hommel sagen kan lægges bredt på regeringen og resten af samfundet. Vi har fokuseret på for-eller-imod selve deltagelsen i Irak-krigen, mens selve indholdet i engagementet knapt er blevet belyst. Denne fejl gentages tilsyneladende i forbindelse med det nye engagement i Afghanistan. (Trykt i Information 14. januar 2006)

2005 Top 

20.11.05 | SIKKERHEDSPOLITIK - Krig er u-landshjælp
Rapporter finansieret af Forsvarsministeriet og udgivet af det danske institut for sikkerhedspolitiske studier (DIIS) peger på uløste problemer i forbindelse med militære indgreb. Hvis man skal vinde freden, skal stabilitets- og genopbygningsoperationer blive et kerneområde for danske styrker. Men målet er også eksport af en vestlig samfundsmodel, og det kan vække modstand. (Artikel i CS-bladet)

22.06.05 | SIKKERHEDSPOLITIK - Oprustning til informationskrig
Staten skal "besætte" formidlingen af informationer foreslår dansk officer i to rapporter, som er udgivet af instituttet for sikkerhedspolitiske studier, DIIS. Der skal oprettes en kommandocentral, som, i krig og fred, kan håndtere informationsoperationer - mod fjender, venner og opinionen herhjemme. (Artikel i CS-bladet)

21.06.05 | SIKKERHEDSPOLITIK - Rasmus Modsat er helt uundværlig
Amerikanske efterretningstjenesters fejl op til Irak-krigen udgør et lærestykke for alle, som arbejder med informationer. Ud fra gamle erfaringer havde tjenesterne udviklet nogle "sandheder", som man søgte bekræftet. Kommission nedsat af præsident Bush fremhæver, at demokratiers effektivitet bygger på modsigelse, som kan efterprøve informationers sandhedsværdi. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

2004 Top 

11.02.04 | SIKKERHEDSPOLITIK - Danske soldater skal ikke i violette uniformer
Repræsentanter for toppen i det danske forsvar afviser fnysende, at militæret skal være en "væbnet humanitær organisation". Men vreden viser, at de ikke har forstået fremtidens udfordringer - og heller ikke har fulgt med i den amerikanske debat i lyset af Irak og Afghanistan. (Artikel i Information)

2003 Top 

15.10.03 |SIKKERHEDSPOLITIK - Først ind, først ud
Sagkyndigt udvalg har foreslået en modernisering af Danmarks forsvar, så det i sine internationale opgaver skal lægge vægt på kampoperationer. Men udvalget har misforstået læren fra USA's indsats i Afghanistan og Irak. Hvis vi alternativt bygger på den danske tradition for fredsbevarende operationer, får vi et forsvar, som svarer til fremtidens udfordringer. (Artikel i CS-bladet)

 


www.dragsdahl.dk - E-mail: jorgendr@hotmail.com Ballerup. Danmark