www.dragsdahl.dk                                 Hjem
Publiceret på www.dragsdahl.dk 28. januar 2015


PET’s uhyrligt knusende beviser mod DragsdahlMysteriet vokser: Hvordan var Dragsdahls artikler på linje med sovjetisk udenrigspolitik? Nu kan du her selv undersøge de relevante artikler. Det bør blive årets opgave i kildekritik!


Under en afhøring i Højesteret 22. januar ændrede den tidligere PET-chef Ole Stig Andersen det vidnesbyrd, som han – ifølge retsbogen – aflagde under sagens behandling i Landsretten. Dengang sagde han, at Dragsdahls artikler ”svarede til sovjetisk udenrigspolitik. Der dukkede flere artikler op, som støttede sovjetiske synspunkter”. Men under den nye afhøring trak han lidt i land og sagde, at ”det var linjen i Dragsdahls artikler, der støttede sovjetisk udenrigspolitik. Det var ikke skrevet efter diktat”. (Se Dagens Fusk 52)

Desværre kunne han ikke pege på nogen artikler. Men under ledelse af OSA fik PET i august 1982 foretaget en analyse af 16 artikler. Han kunne ikke huske denne analyse, men de relevante dokumenter er udleveret af PET og fremlagt i retssagen. Denne undersøgelse er nærmere beskrevet i en kronik, som Information bragte 25. november 2013: I lyset af PET’s hemmeligheder er meget muligt.

PET bad en person uden for PET (navnet er hemmeligholdt) besvare nogle spørgsmål ud fra de 16 artikler. Spørgsmålene var:

”For at undersøge hans eventuelle rolle i de sovjetiske active measure-kampagner for Fred, vedlægges nogle artikler fra Information (af Dragsdal), for at få klarlagt: 

1) om artiklerne reelt afspejler de sovjetske synspunkter, 
a) om datoerne for artiklerne falder sammen med specielle SU-udspil,
 
2) om eventuelle antisovjetiske udslag reelt er betydningsløse, men blot skal tjene til at ’objektivisere’ artiklerne”.
 

Meget hurtigt kom et noget vagt svar tilbage. 35 måneder senere gentog PET i en rapport ordret analysen bortset fra, at man satte en ny og mere inkriminerende konklusion på. Begge dele citeres i overnævnte kronik.

PET har oplyst datoerne på artiklerne. Det blev først kommenteret i Dagens fusk 48. Nu har vi samlet link’s til dem. Du kan finde dem nedenfor – artiklere er i øvrigt nu fremlagt af os for Højesteret. God fornøjelse med undersøgelsen. Man kan i det mindste via læsningen få indblik i PET’s tankegang dengang.

16 artikler, udvalgt af Politiets Efterretningstjeneste  august 1982

Artikler af Jørgen Dragsdahl, som  i august 1982 blev udvalgt af Politiets Efterretningstjeneste til undersøgelse af, hvorvidt de repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg

20.08.82 | DEN KOLDE KRIG-  Baruch-planen genoplivet til propaganda
Reagan-administrationen har halet Baruch-planen frem fra historiens glemsel. Den skal bruges i en propagandaoffensiv. Men det sker på en måde, der fortegner, hvad der virkelig skete, da USA efter anden verdenskrig foreslog international kontrol med atombomben. Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. Læs nærmere her.  
(Artikel i Information)

11.08.82 | DEN KOLDE KRIG - Kornsalg fra USA til Sovjet - hykleri?
USA kritiseres hårdt, fordi korneksporten til Sovjetunionen ikke vil blive begrænset - alligevel lægger USA pres på Vesteuropa, som helst skal stoppe en gasledning mellem Europa og Sibirien. Men der er stærke argumenter for, at et stop for amerikansk korneksport ikke vil få de ønskede virkninger. Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. Læs nærmere her  
(Artikel i Information)

24.07.82 | DEN KOLDE KRIG - Pershing 2 - også en fuser?
Den første afprøvning af Pershing 2 raketten, som fra efteråret 1983 skal stationeres med atomvåben i Vesteuropa, blev en fiasko, da den eksploderede kort efter start. Der er også problemer med styringen af denne raket samt krydsmissilerne.  Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. Læs nærmere her.
(Artikel i Information)

12.07.82 | DEN KOLDE KRIG - Fiasko for FN?
Nedrustningssamlingen udviste en skræmmende kontrast mellem talernes advarsler mod oprustningen og arbejdet i de udvalg, som skulle nå til konkrete resultater. Alle var skyldige. NATO klamrede sig til sin atompolitik, som indebærer, at man vil være den part, som først anvender atomvåben. Østblokken afviste med kolossal selvretfærdighed, at den bidrager til krigsfaren, selv om Øst-lande i praksis og ord samtidigt viser, at de tror på militær magtanvendelse. (Forsideleder i Information)

09.07.82 | DEN KOLDE KRIG - Fiasko for FNs anden nedrustningssamling
Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske ordfører Lasse Budtz peger på et paradoks i mødets forløb. Øst-Vest forholdets modsætninger har skabt et dårligt klima, men det er en Nord-Syd modsætning, som har præget mødets forløb, idet supermagterne har fælles interesser. Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. Læs nærmere her. (Artikel trykt  i Information)

03.07.82 | DEN KOLDE KRIG - Stor usikkerhed om USAs udenrigskurs efter Haigs fald
Den nye udenrigsminister George Shultz får på det personlige plan fra alle sider et meget positivt skudsmål, men  et stadigt stærkere pres fra højrefløjen skaber uvished angående den fremtidige politik I forhold tl bl.a. Vesteuropa og Sovjetunionen. Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. Læs nærmere her 
(Artikel trykt i Information)

22.06.82 | DEN KOLDE KRIG - Vestens atomstrategi er under stærkt pres i FN
NATOs politik for første-brug af atomvåben kritiseres af en alliance, som strækker fra vestlige sikkerhedseksperter til alliancefri lande. Sovjetunionen fører en kurs, som adskiller sig lidt fra denne alliances. Mens Gromyko i en tale til nedrustningsforsamlingen har sagt, at afståen fra førstebrug kan udrydde risikoen for atomkrig, lægger vestlige eksperter mere vægt på, at afståen kan være første skridt i en proces. Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. Læs nærmere her  (Artikel i Information)

17.06.82 | DEN KOLDE KRIG - NATOs alter
Sovjets formelle afståen fra første-gangs brug af atomvåben har et propagandistisk element, og et mere betydningsfuldt udspil var muligt. Men initiativet er også et vigtigt bidrag til den internationale debat om, hvordan atombalancen kan gøres mere stabil. Denne debat er startet af amerikanske eksperter. Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. Læs nærmere her. (Forsideleder i Information)


17.06.82
| DEN KOLDE KRIG - Sovjets atomerklæring kan få stor betydning
Næstformanden i det norske Arbeiderparti, Einar Førde, kalder det glædeligt, at Sovjetunionen i FN har erklæret en ikke-førstebrugs doktrin for atomvåben, og han ser en stor udfordring for de vestlige lande. Han mener dog også, at fredsbevægelserne fortsat skal lægge pres på Sovjetunionen. Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. Læs nærmere her. (Artikel i Information)

16.06.82 | DEN KOLDE KRIG - Sovjet vil ikke bruge a-våben først
I en erklæring til FNs nedrustningssamling fra Sovjetunionens præsident Bresjnev hedder det, at landet ikke vil anvende atomvåben først. Erklæringen passer ind i en kampagne, som amerikanske eksperter fører for, at NATO skal afstå fra førstebrug. Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. 
Læs nærmere her. (Artikel i Information)

14.06.82 | DEN KOLDE KRIG - Knapt 1 million til fredsdemonstration
Demonstrationen mod atomoprustning i New York blev et farverigt skue - også politisk, idet marchen omfattede både støtte til den frie polske fagbevægelse Solidaritet og ortodokse kommunister. Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. Læs nærmere her.
(Artikel i Information)

11.06.82 | DEN KOLDE KRIG - New York varmer op til kæmpe fredsmøde
Mange hundrede organisationer har inviteret til demonstration i forbindelse med FNs nedrustningssamling. Arrangørerne har aftalt nogle fælles emner, men der er total parole-frihed for deltagerne. Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. Læs nærmere her
(Artikel i Information)

29.05.82 | DEN KOLDE KRIG - Man skal ofre noget på NATOs alter, men...
Interview med statsminister Anker Jørgensen. Hans betingede støtte til fredsbevægelserne, kritik af kommunistisk ensidighed og baggrunden for, at han udtaler kritik af Reagan. Om atomvåben siger han, at "nu er det enten eller. Derfor mener jeg mere end nogensinde, at hvis det ikke stoppes, så er det ragnarok, ja, så er det udslettelse, jordens, menneskehedens". ( Artikel i Information)

27.05.82 |  DEN KOLDE KRIG - Fredsbevægelsen er trængt ind i USAs sydstater
Reportage fra anti-atomvåben uge i lille amerikansk by i sydstaten North Carolina. En tilflytter, far til 11 og tidligere forretningsmand, har vendt materialismen ryggen og søger mobilisering af de lokale. Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. Læs nærmere her. (Artikel i Information)

25.05.82 | DEN KOLDE KRIG - Amerikanske kirker i kappestrid mod atomoprustning
Amerikanske kirkesamfund engagerer sig så ihærdigt i kritik af atomoprustning, at en ekspert mener, at de er kommet i en indbyrdes kappestrid på dette felt. Engagementet kan virke politisk, men det er kun moralsk, siger kirkens ledere. Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. Læs nærmere her.  (Artikel i Information)

24.03.82 | DEN KOLDE KRIG - Fredsbevægelsen  i Holland er en frihedsbevægelse
Europa stærkeste fredsbevægelsen vil arbejde for, at blokdelingen ophører. Atomvåben kan nemlig ikke bekæmpes løsrevet fra deres sammenhæng. Man vil også udvikle kontakterne med systemkritiske kredse i Øst. Artiklen blev i august 1982 af Politiets Efterretningstjeneste udvalgt til undersøgelse af, hvorvidt den sammen med 15 andre artikler repræsenterede et sovjetisk påvirkningsforsøg. Læs nærmere her.
(Artikel i Information)

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk