Global sikkerhedspolitik
Jørgen Dragsdahl skriver om sikkerhedspolitiske emner. Her bringes et udvalg af artikler, foredrag, mm. om emnerne USA, Irak, terrorisme, atomvåben, den kolde krig.
 
Hjem CV Kontakt Foredrag Artikler Bøger Radio
Søg på Dragsdahl.dk   English

 

 

 


Artikler mm. om Pressen

Emner 2016   2014   2013   2010  2007   2006   2004  2002   2001  1999   1996  1995  1994  1993  1992   1991  1990   1989  1988  1980
Retssagernes dokumenter
USA
Irak / Iran
Sikkerhedspolitik
Terrorisme
NATO
Atomvåben
Den kolde krig
Missilforsvar/Missilskjold
Racisme
Polen
Pressen
Globalisering

Om ophavsret

 

10.2.2020 | PRESSEN Dinosauren Dragsdahl (interview)
Interview med Jørgen Dragsdahl:
Verden er jo blevet vendt på hovedet nogle gange", siger den kendte og kontroversielle journalist Jørgen Dragsdahl, som i en alder af 70 er gået i gang med at skrive sin selvbiografi om årene med fodnoterne, Fogh-regeringerne og den forsvundne offentlige debat. (Publiceret i Solidaritet 10. februar 2020).

12.10.2018 | PRESSEN - Rettens tjener er gået bort
MINDEORD – Henrik Holm-Nielsen, der døde søndag, 80 år gammel, var en af de højest respekterede advokater i Danmark. Han stod i spidsen for det juridiske arbejde med Tamil-sagen  og afslørede politikeres og embedsmænds magtmisbrug. Under Den Kolde Krig var han med til at stoppe en hetz mod venstrefløjen i bred forstand, skriver Jørgen Dragsdahl, der gennem mange år og i flere sager havde Holm-Nielsen som sin advokat og som blev hans ven. I dag, fredag 12. oktober, bliver han begravet.
(Publiceret på POV Point of View International 12. oktober 2018)

27.02.2017
| PRESSEN - Ingen beviser for russisk succes i fortidens informationskrig
Under Den Kolde Krig brugte den sovjetiske efterretningstjeneste KGB enorme ressourcer til deres informationskrig mod Vest, og nogle ser i dag en lignende russisk trussel. Det synes næsten glemt, at eksperter i den amerikanske efterretningstjeneste CIA ikke var imponeret af den sovjetiske offensiv. Deres advarsler om ikke at overdrive truslen er imidlertid af blivende værdi. Vi bør, konkluderede tidligere CIA-direktør Stansfield Turner dengang i en analyse, ”ikke lade succes for sovjetiske bestræbelser med desinformation gøre os paranoide”, for der er ”næsten ingen beviser for deres succes”. (Publiceret på POV Point of View International 27. februar 2017)


20.01.2017 PRESSEN |  - Desinformation er en giftig gave til os fra Den Kolde Krig
Som et ondt spøgelse fra Den Kolde Krig er ”desinformation” kommet på mode. EU har oprettet et kontor, som skal følge russisk desinformation, og initiativet har ophidset den danske højrefløj gevaldigt, fordi det angiveligt kan true denne fløjs ytringsfrihed. Kongressen har for USA’s vedkommende vedtaget en lov, som skal oprette et regeringsorgan, der skal bekæmpe ”udenlandsk desinformation og manipulation”, fordi verdens ”sikkerhed og stabilitet” er truet. (Publiceret på POV. Point of View International 20. januar 2017).
 

2016  Til top


03.02
.16
| PRESSEN
- Fængsling af journalister er en sikkerhedstrussel imod os
T
o tyrkiske journalister er nu formelt ramt af anklager, som kan give dem livsvarigt fængsel. Det er jo synd for dem, men hvad rager det egentlig mig? (Publiceret på POV. Point of View International 3. april 2016).

2014  Til top

01.01.14 | PRESSEN - Poul Villaume: PET-ledelsen gjorde sit arbejde ordenligt
Historikeren, professor, dr. phil. Poul Villaume trækker i en kommentar et ofte overset aspekt af Bent Jensen affæren frem. Både Østre Landsret og Bent Jensen bygger på den tanke, at hvis nogen i Vesten fremførte synspunkter, som havde noget til fælles med sovjetisk politik, så var man "objektivt" set en agent for Sovjetunionen. Det er en opfattelse, som lå til grund for både stalinismens og mccarthyismens heksejagter.

2013  Til top

13.12.13 PRESSEN - Nikolaj Petersen: Tredje halvleg i Dragsdahl v. Jensen?
Professor emeritus i international politik Nikolaj Petersen kritiserer detaljeret dommen fra Østre Landsret. Han påpeger, at Bent Jensens ærinde i høj grad var politisk, men det overser dommerne bevidst. De fremhæver tværtimod, at Bent Jensen udtaler sig som professor med speciale i den kolde krig, og at han derfor har en særlig adkomst til at udtale sig.

01.12.13  |  PRESSEN - Claus Bryld: Landsrettens skizofrene dom
Domstolen er måske blevet påvirket af postmodernismen med dens påstand om, at der ikke længere findes sandheder, men kun forskellige perspektiver. Jensen havde ét perspektiv, Dragsdahl et andet, og da det ikke er muligt at tage juridisk stilling til disse perspektiver, må man lade ytringsfriheden gå sin gang og se bort fra juraen, skriver historikeren Claus Bryld.

2010  Til top

21.01.10 | PRESSEN - Tale ved uddelingen af Peter Sabroe klubbens hæderspris 2011 til Jørgen Dragsdahl      
Formanden  i Peter Sabroe klubben, Karl Vilhelm Christiansen, holdt 21. januar 2010 denne tale, da han overrakte hædersprisen til journalist Jørgen Dragsdahl


2007  Til top 


31.10.07 | PRESSEN - Forsvaret skjuler forberedelsen af indsats i Sudan
Dansk militær indsats i Darfur kan presse Forsvaret hinsides sammenbruddets rand, mener Forskningsleder Mikkel Vedby Rasmussen, som også efterlyser en debat af engagementet i valgkampen. Soldaterne har fået ordre til, at de skal gøre sig klar, men det skjuler Forsvarets informationstjenester. Dermed sættes endnu et spørgsmålstegn ved tjenesternes troværdighed. (Analyse i Information)

2006  Til top 

04.07.06 | PRESSEN - Krigen mod pressen optrappes i USA
Den yderste højrefløj kræver redaktøren på The New York Times straffet, fordi han angiveligt har begået landsforræderi - en kommentator vil endog sende ham til gaskammeret. Truslerne fra præsident Bush og fremtrædende republikanere er kun en smule mere afdæmpede. Hvis man i USA blot tidligere havde kopieret den danske straffelov, ville man ikke have haft et juridisk problem nu. (Analyse i Information)

28.06.06 | PRESSEN - USA's pressefrihed under angreb
Amerikanske politikere vil bruge en gammel lov fra 1917 mod nyhedsmedier, som offentliggør hemmeligheder fra krigen mod terrorister. Den aktuelle anledning er, at flere aviser netop har beskrevet, hvordan efterretningstjenesten CIA overvåger internationale bankoverførsler. Men da loven blev vedtaget, fjernede et politisk flertal netop en paragraf, som var vendt imod pressefriheden. Radio Link til DR P1's Orientering | Manuskript

30.04.06 | PRESSEN - Demokratiet er under angreb
Kun en storm af protester kan vise dommerne, at Berlingske Tidende bør frifindes for videregivelse af fortrolige informationer. Men det er ikke nok. Pressefriheden bør ikke bygge på folkestemninger og dommeres skøn. (Artikel i Berlingske Tidende)

21.04.06 | PRESSEN - Pressen er en slagmark
Hvad skal nyhedsmedierne gøre, hvis en Koran afbrændes offentligt? Fortie episoden - eller sprede nyheden til hele verden, uanset prisen? Det er fundamentale spoergsmål, som kendes fra krigstid, når demokratiets frihedsrettigheder begrænses. Det er også spørgsmål, som inspirerer myndighederne til overvejelse af informationskrig, der bl.a. skal kontrollere pressen. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

2004  Til top 

02.12.04 | PRESSEN - Liberalt knæfald for staten
Hvorfor har Venstres unge løver og andre ideologisk engagerede liberale ikke protesteret over dommen mod Frank Grevil fra Forsvarets Efterretningstjeneste? For ægte liberale burde en skarp reaktion være oplagt. Hvis statens sikkerhedsorganer ikke har modspil, bliver de til en trussel. I det amerikanske samfund hylder man embedsmænd, som lækker informationer. Deres personlige mod er nemlig en af de bedste garantier mod magtmisbrug. (Artikel i Information)

01.06.04 | PRESSEN - Redaktører har vel også mistet tillid
Berlingske Tidende oplyser, at det borgerlige Danmark føler sig bedraget af USA. Men deltog danske medier mon ikke i dette bedrag? Og hvor er redaktørernes selvkritik? Den amerikanske avis The New York Times har beklaget, at den misinformerede læserne, så måske skulle man følge dens eksempel. (Trykt i Information)

29.04.04 | PRESSEN - Pressen svigtede demokratiet
Nyhedsmedierne kritiserer Bush-regeringens propaganda mod Irak, men hvad gjorde pressen selv? Et opgør med pressedækningen er indledt i USA, men fordi dansk presse i voldsomt omfang genbruger informationer fra amerikanske nyhedsmedier, blev vi måske også smittet af misinformation. (Trykt i Information)

26.04.04 | PRESSEN - Pressen svigtede op til Irak-krig 
Førende amerikanske nyhedsmedier kritiseres, fordi uunderbyggede påstande blev drivkraften under optakten til Irak-krigen. Kun enkelte aviser gengav indgående kritik af de officielle forklaringer - kritikken kom fra anonyme kilder i efterretningstjenesterne. Årsagen til pressens vildledning af læserne finder en stor rapport i journalisternes helt grundlæggende arbejdsmetoder. Radio: Link til DRs P1 Orientering | Manuskript

16.04.04 | PRESSEN - Vaneforbrydere, forener eder!
To journalister fra Berlingske Tidende er blevet sigtet af politiet efter de videregav fortrolige oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Men selve meningen med, at pressen kaldes den fjerde magt, er, at vi skal afsløre statens hemmeligheder. (Trykt i Information)

02.03.04 | PRESSEN - Straf skal lukke munden på journalister og kilder
Straffeloven skal skærpes, foreslår et udvalg, så videregivelse og offentliggørelse af militære hemmeligheder kan give op til livsvarigt fængsel. Men brugen af kilder til udlugning af fejl og rygter fra informationsstrømmen er et af journalisters vigtigste redskabet. Det bygger på gensidig tillid. Men hvis straffen for videregivelse af hemmeligheder bliver høj, så kan journalister ikke længere tro på kilders fortrolige dementier. I forvejen ser vi med skepsis på officielle dementier. Resultatet kan blive en vild rygtestrøm, som gengives i nyhedsmedierne. (Artikel i Information)

2002  Til top 

07.09.02 | PRESSEN - Pressens forsvar i en krigstid
Pressens frihedsrettigheder vil komme under pres i den såkaldte krig mod terrorisme. Der er behov for retningslinjer for journalister, så behovet for en fri presse får befolkningens opbakning. Retningsklinjerne skal skabe sammenhæng mellem pligter og rettigheder. (Artikel i Politiken)

2001  Til top 

12.06.01 | PRESSEN - En dinosaur i rutsjebanen
Personlig beretning fra lukningen af Aktuelt om en samfundsinstitution i krise.
Selv er jeg, skriver Dragsdahl, nok en dinosaur fra en svunden tid for pressen og demokratiet. Få ting kan inspirere mig mere end gamle amerikanske rapporter og kendelser fra USA's højesteret, hvori pressens rettigheder og pligter diskuteres. Man kan hævde, at pressen er leverandør til et "ideernes marked", hvor de bedste ideer er dem, som overlever kappestriden. Når leverandører bukker under er årsagen da, at markedet i sin store visdom har fravalgt de dårligste, og vi kan alle bare glæde os over fremskridtet. Men man kan sandelig også hævde, at det er et misvisende billedsprog, fordi pressen spiller en livsvigtig rolle for demokratiet. Pressen er i den amerikanske forfatning blevet begunstiget med særlige rettigheder, fremhævede højesteretsdommer William O. Douglas, "ikke så den kan lave penge eller gøre pressens folk til en særligt favoriseret gruppe, men så befolkningens ret til indsigt kan blive opfyldt". (Bogmanuskript til "Fyret", Aschehoug 2001)

08.03.01 | PRESSEN - Truslen fra Kaliningrad
Med bistand fra en norsk avis fik nyhedsbureauet Ritzau skabt en alvorlig trussel mod Danmark: Angiveligt havde Rusland opstillet mellemdistanceraketter med atomvåben i Kaliningrad. Men hvis man følger kildernes spor, så smuldrer truslen - og blivet til et eksempel på, hvordan pressen kan gøre en lille fjer til fem farlige høns. (Artikel i Aktuelt)

1999  Til top 

09.04.99 | PRESSEN - Pressens slagmark
Vestens første offer i krigen mod Milosevic var NATO's troværdighed. Alliancen havde ikke forberedt sin informationskrig godt, og dens talsmænd var fanget i et dilemma: De fremhævede dagligt, at serberne begår grusomme handlinger mod albanerne, men dermed fik de også fremhævet, at bomber fra fly er et utilstrækkeligt svar. (Trykt i Weekendavisen)

1996  Til top 

13.09.96 | PRESSEN - Uvelkomne sandheder
Pressefrihed er ikke noget, som man bare har. Det er noget, som man hele tiden skal kæmpe for. Det fremgik klart af et medieseminar arrangeret for Østersø-landene. De nye demokratier har ikke afklaret, hvor grænserne for pressens rettigheder og pligter går. Repræsentanter for diktaturet i Hviderusland henviste til, at ethvert demokrati begrænser pressefriheden. (Artikel i Weekendavisen)

05.07.96 | PRESSEN - Mistillidens jubilæum
For 25 år siden blev Pentagon-rapporten, som afslørede mange løgne bag Vietnam-krigen, offentliggjort af amerikanske aviser. Det er en milepæl i pressens historie, fordi statens hemmelighedskræmmeri blev udfordret. Troværdighedskløften blev et fast begreb i amerikansk politik. (Trykt i Weekendavisen)

1995  Til top 

23.02.95 | PRESSEN / DEN KOLDE KRIG - Enden er nået for fænomenet Gordijevski
Britisk presse har kastet sig over KGB-afhopperen Oleg Gordijevski, efter han har kaldt Labour-lederen Michael Foot for KGB-agent. Det er noget sent, at Gordijevski fordømmes. Hans troværdighed er længe blevet draget i tvivl af især amerikanske eksperter. Kritikken er aldrig nået frem til dansk presse, hvor især Jyllands-Posten ofte har fremhævet hans dyder. (Artikel i Information)

1994  Til top 

06.04.94 | PRESSEN - Den medieskabte verdensuorden
Vor tids største udfordring for pressen er at søge efter truslerne, som lurer i dagens begivenheder, i håb om at forhindre i det mindste nogle af morgendagens katastrofer. Men hvis det er målestokken for god journalistik, så står vor tids nyhedsmedier til dumpekarakter, skriver den amerikanske journalist Michael O'Neill i ny bog. (Artikel i Information)

1993  Til top

24.06.93 | PRESSEN - EF's offentlighedsregler mangler amerikanske garantier
USA's offentlighedslov har sikret arkivadgang trods f.eks. Reagan-administrationens forsøg på hemmelighedskræmmeri. Offentlighed i forvaltningen sikres af en række garantier, som er indbygget i den amerikanske lov. Staten naturlige tendens til lukkethed modarbejdes af institutioner, som udøver et modpres for åbenhed. (Artikel i Information)

17.06.93 | PRESSEN - Offentlighedsloven er en hjørnesten i USA's demokrati
Amerikanerne har langt bedre arkivadgang end europæerne. Noget af årsagen er en bedre lov, som støtter offentlighed i forvaltningen, men det vigtigste er en demokratisk kultur, som fremhæver, at borgerne ejer staten. Den grundlæggende antagelse i USA er, at enhver har ret til ethvert dokument i den offentlige forvaltning. (Artikel i Information)

1992  Til top 

01.06.92 | PRESSEN (THE PRESS) - The Gulf War: New Challenges for Journalism
Media coverage of the 1990-91 Gulf conflict, and in particular effective news management by US forces, provoked a rash of criticism. Many critics made the task too easy for themselves. In the process, real challenges and opportunities facing today’s global media in war and peace situations were missed. Freedom of the press is based on a national contract that gives both duties and rights. If rights are to be strengthened or defended in a global context, a new framework on rights and duties reflecting the global nature of todays news media is an urgent task for the peace and conflict research community, too. Principles from the 'just war' tradition can provide guidance. (Article in Bulletin of Peace Proposals)

1991  Til top 

1991 | PRESSEN - Pressens Slagmark. Om nyhedsmedierne, Golf-krigen og informationskrig. 68 sider. Udg. af Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg
Af Jørgen Dragsdahl. Indhold: 1.Slagmarken – debat i USA – global rækkevidde – amerikanske værdier? – forbruget; 2. Teknologien – teknikkens slaver – teledemokrati – telediplomati – mediestyring; 3. Demokratiet – vendepunkt – pressens rolle – kritik og opbakning – økonomisk trængt; 4. Nederlag? – optakt overset – første offer – kritisk fase – krigen; 5.´Pressens forsvar – retfærdig krig – begrænset krig – global etik

27.07.91 | PRESSEN / DEN KOLDE KRIG - Jagt uden presse-etik efter nyttige idioters skygge
Jagten efter "nyttige idioter", som bistod Øst-blokken, er gået ind. Men hvor stærke skal beviserne være? Og kan man med samme ret og metoder afsløre CIA's påvirkning af opinionen i Vesteuropa? (Artikel i Information)

21.06.91 | PRESSEN - Nogle amerikanske værdier kan styrke fælles sikkerhed
Hvilke værdier skal præge det nye samfund, som den europæiske samarbejdsorganisation CSCE vil skabe fra Vancouver til Vladivostok? Pressens frihed, når det gælder afsløringer, som er i strid med magthaveres opfattelse af "national sikkerhed", er et forbillede, som europæerne kan importere fra USA. Pressen skal være en vagthund mod militarister og skumle planer. (Artikel i Information).

14.01.91 | PRESSEN - Anti-amerikanisme forældet
Venstrefløjen hænger fast i en forældet og farlig anti-amerikanisme. Det hævder Dragsdahl i et svar til læsere, som har angrebet ham heftigt for hans dækning af Golf-krigen. Dragsdahl erkender, at mange af hans artikler i årenes løb har givet ammunition til kredse, som kun ville se sygdommene i USA. Med afslutningen af Den Kolde Krig er opstået en chance for, at "tanken" kan gøres fri af gamle loyalitetshensyn og fjendskaber. (Kommentar i Information)

1990  Til top  

16.03.90 | PRESSEN - Pressens afmagt bag Iraks mord på britisk journalist
Pressefrihed er den vestlige værdi, som lettest og med store fordele kan overføres til andre lande. Når det kun sker i ringe omfang med officiel støtte er forklaringen, mener den amerikanske journalist og forsker Sanford Ungar, at både demokratiske og diktatoriske regeringer har antipati overfor pressen. (Artikel i Information)

1989  Til top 

24.11.89 | PRESSEN - Pres mod pressen
Hvis "den sovjetiske trussel" skal væk, er det af meget stor betydning, at Sovjetunionen får pressefrihed. Det viser en række indlæg af kritiske sovjetiske eksperter i landets egne medier - men de følges ikke op journalistisk og Gorbatjov tror stadig, at pressen skal være partiets redskab. (Bagsideleder i Information)

11.08.89 | PRESSEN / DEN KOLDE KRIG - Moral eller diplomati
Især sovjetiske forskere, som stod bag nytænkningen i sikkerhedspolitikken, stillede krav til pressen. Man ønskede en fri presse, som kunne udøve moralsk kontrol med udenrigspolitikken. (Leder i Information)

1988  Til top 

02.06.88 | PRESSEN / DEN KOLDE KRIG - Demokratiet er i 80'erne trængt ind i sikkerhedseliternes lukkede verden
Masseprotester er i Vest blevet en konstant trussel mod upopulære sikkerhedspolitiske beslutninger, fordi den brede befolkning nu kan følge med via pressen - og en lignende udvikling kan være undervejs i Øst til gavn for fælles sikkerhed, konstaterede Dragsdahl i et indlæg til den store sovjetiske avis Sovjetskaja Rossija. Artiklen indgik i en dialog, som Gorbatjov lagde op til med glasnost-politikken. (Artikel i Information)

1980  Til top 

27.06.80 | PRESSEN - Engageret journalistik - modspil til den politiske magt
Journalistik er mere end et job - det er en livsholdning, lyder konklusionen på anmeldelse af bøger skrevet af fremtrædende amerikanske journalister. Journalister ønsker ikke selv politisk magt, men de vil kontrollere politiske magthavere, påpeger Tom Wicker fra New York Times, der også fremhæver, at det er meningen med forfatningens beskyttelse af pressefrihed. (Artikel i Information)

 


www.dragsdahl.dk - E-mail: jorgendr@hotmail.com Ballerup. Danmark