Global sikkerhedspolitik
Jørgen Dragsdahl skriver om sikkerhedspolitiske emner. Her bringes et udvalg af artikler, foredrag, mm. om emnerne USA, Irak, terrorisme, atomvåben, den kolde krig.
 
Hjem CV Kontakt Foredrag Artikler Bøger Radio
English
 

 


Artikler mm. om Missilforsvar / Missilskjold

Emner  2008  2007  2006   2005  2004   2003    2001    2000    1999  -   Se også specielt: Thule Air Base
Retssagernes dokumenter
USA
Irak / Iran
Sikkerhedspolitik
Terrorisme
NATO
Atomvåben
Den kolde krig
Missilforsvar / Missilskjold
     Thule Air Base
Racisme
Polen
Pressen

Om ophavsret


19.09.09 | MISSILFORSVAR - Mere fornuft i galskaben
Obama har opgivet baser i Polen og Tjekkiet for raketskjoldet. I stedet for har han valgt en løsning, som kan give Europa mere beskyttelse, hurtigere end Bush-regeringens plan. Da præsidenten fremlagde det nye projekt kritiserede han ikke direkte sin forgænger - faktisk gav han bevidst det indtryk, at han handler i forlængelse af Bush-regeringens ønsker. men reelt har Obama indrømmet, at uafhængige forskere, som kritiserede det nu skrottede projekt, havde ret. (Analyse i Information)

07.07.09 | MISSILFORSVAR - Kompromis om raketskjold på topmødet
Under topmødet i Moskva accepterede præsident Obama, at man i en hensigtserklæring erkendte en sammenhæng mellem offensive og defensive styrker i forbindelse med strategiske atomvåben. For russerne var det vigtigt, idet de protesterer imod især den europæiske del af det amerikanske missilskjold. Netop denne del udsættes også for skarp kritik af amerikanske forskere - senest i et åbent brev fra bl.a. ti Nobelpristagere i fysik. Link til DRs P1, Orientering | Manuskript

2008  Til top 

28.04.08 | MISSILSKJOLD - Styrket Rusland kan klare kompromis med USA
Russisk bekymring over baser i Østeuropa for det amerikanske missilforsvar kan blive "lindret", hvis en række tillidsskabende foranstaltninger gennemføres, erklærer den russiske præsident Putin. Når det gælder disse minimumskrav er parterne ikke langt fra hinanden, men mere omfattende samarbejde overvejes også. Bag tilnærmelsen ligger et styrket Rusland, som nu har mere end retorik og gamle atomvåben i sit arsenal. (Analyse i Information)

22.02.08 | MISSILFORSVAR - USA skyder spionsatellit ned (Manuskript)
USA skød 22. februar 2008 en af sine egne satellitter ned med en raket. Den officielle forklaring var, at satellitten snart ville falde ned fra rummet, og at der var en fare for, at især dens brændstoftank kunne ramme jorden og forurene omgivelserne. Men i adskillige kommentarer fra eksperter er det blevet fremhævet, at USA også har demonstreret en evne til krig mod satellitter. Vi er, lyder det advarende, på vej ind i et våbenkapløb i rummet. (
Sendt af Danmarks Radio, Orientering 22. februar 2008) Manuskript.

2007  Til top 

16.10.07 | MISSILFORSVAR - Missilskjold i Europa kan vendes mod Rusland
Uafhængige amerikanske forskere har fremlagt den første detaljerede tekniske analyse af det missilforsvar, som USA vil oprette i Europa med baser i Polen og Tjekkiet. Forskerne hævder, at USA lyver om systemets evner mod Rusland, men de påpeger også, at det kun efter en omfattende udvidelse kan udgøre en reel trussel mod Ruslands atomarsenal. (Analyse i Information)

05.07.07 | MISSILFORSVAR - Atomtruslen står efter topmødet igen centralt
Baser i Østeuropa for USA's missilskjold giver konflikt med Rusland. Men denne uenighed er kun led i en større krise, som igen placerer atomtruslen centralt i sikkerhedspolitikken. Når atomkraft i de kommende år bliver mere udbredt, vil et biprodukt være atomvåben i flere lande. Derfor er internationale aftaler, som regulerer atomvåben, ekstra nødvendige. (Analyse i Information)

26.04.07 | MISSILSKJOLD - Dialog om missilforsvar mellem USA og Europa
USA har tilbudt Rusland forhandlinger, som skal mindske frygten for missilforsvarets nye baser i Østeuropa. Amerikanerne har også optrappet dialogen med sine europæiske allierede. Men Bush-regeringen mødes med mistillid. Og NATO er også delt af forskellige nationale interesser. (Analyse i Information)

29.03.07 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - USA skal betale godt for raketbase i Polen
For den polske regering er det udsigten til amerikansk medfinansiering af landets forsvar, som vejer tungt, når man skal beslutte sig for accept af en amerikansk base, der indgår i USA's missilskjold. Der er sket en grundlæggende ændring i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, idet man nu fokuserer snævert på egne nationale interesser. (Analyse i Information)

21.03.07 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - Propaganda for missilforsvar er undergravet af fakta
Regeringen udsendte i 2003 en redegørelse, som skulle berolige opinionen, så Danmark kunne give grønt lys for USA's brug af radaranlægget i Thule. Et tilbageblik fire år efter viser, at en række af dens centrale påstande er blevet undergravet af udviklingen i den virkelige verden. (Analyse i Information)

24.02.07 | MISSILFORSVAR - Gensyn med Den Kolde Krigs atomtrusler
Rusland truer Europa med nye atomraketter - hvis USA får baser i Polen og Tjekkiet til sit missilforsvar. Men det aktuelle røre er kun løst knytet til militære realiteter. Ruslands reaktion kan skyldes, at landet er blevet sårbart for overraskende amerikansk angreb. (Artikel i Information)

2006  Til top 

03.04.06 | MISSILFORSVAR - Rumvåben udvikles under dække af missilforsvar
Amerikanske forskere har på Pentagons budget for 2007 fundet store beløb, som går til udvikling af rumvåben. Et planlagt eksperiment inddrager direkte det missilforsvar, som USA's base ved Thule indgår i. Gennem århundreder har stater anvendt flådeblokader og sanktioner rettet mod samhandel, når de ville skade eller kontrollere andre staters økonomiske udvikling. I dag spiller rummet en central rolle i mange staters økonomi. Hvis man kan slukke for modstanderes satellitter, vil de blive økonomiske krøbling. (Trykt i Information)

28.02.06 | MISSILFORSVAR - USA's missilforsvar er stadig et fugleskræmsel
Hvad er der egentlig sket med USA’s missilforsvar? Nyhedsmedierne har knapt nok omtalt det siden præsidentvalget for to år siden. Men der er nu udsigt til, at det igen vil komme til debat. I et nyt budget skal udgifterne vokse med 20 procent næste år, og projektets ledere ser optimistisk på fremtiden. Samtidig peger en rapport fra forskningstjenesten i Kongressen på, at trods 30 års bestræbelser og brug af over 100 milliarder dollar er det langt fra klart, at USA kan beskyttes mod raket-angreb. Radio: Link til DRs P1 Orientering| Manuskript

2005  Til top 

14.08.05 | MISSILFORSVAR - A few dilemmas bypassed in Denmark and Greenland
Denmark appeared caught in several difficulties to resolve political dilemmas when the US indicated a desire to upgrade Thule Air Base in Greenland for a key role in missile defence. Would a 'yes' to the request inflame the movement in Greenland for independence? Would a 'no' leave Denmark, which earlier had opted out of the EU defense co-operation, without strong allies? And would a democratic debate on the issue jeopardise a government policy in favour of yes? But after several years of consultations, debate and negotiations approval from both Greenland and the Danish parliament was obtained. Essentially the dilemmas were bypassed. The strategic and military issue in missile defense were overshadowed when Greenland used the occasion to take one more step towards independence – and in Denmark the remoteness of Thule and a sense of supreme interests at stake limited public debate. Danish democracy functioned within limits set by US hegemony – decision-making and public debate were heavily under the influence of what Walter Russell Mead call "sticky power". Neither the Danes nor the Greenlanders wanted to leave the US empire and both found their best choice in exploiting whatever the system affords. (Article for Peace Research Institute Frankfurt)

2004  Til top 

26.02.04 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - Missilforsvar ansporer våbenkapløb
Stik imod den danske regerings forventninger besvarer Rusland nu USA's udvikling af et missilskjold med oprustning. Ruslands præsident og hans generaler praler af, at man har udviklet en ny raket, som kan gennemtrænge skjoldet. Mere ildevarslende er dog, at en russisk øvelse afslørede, at det russiske atomarsenal er i stærkt forfald. (Artikel i Information)

2003  Til top 

25.04.03 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - Russisk vrede ulmer
Ruslands elite anser USA's missilskjold for en genoplivning af Reagans stjernekrigsprojekt, mener et amerikansk forskningscenter - altså en primær strategisk trussel. Men der er i Rusland forskellige opfattelser af truslens alvor. Ruslands præsident vil gerne udvikle et godt forhold til USA, men der er også en militær fløj, som vil forsikre landet med oprustning. (Artikel i Information)

25.04.03 | MISSILFORSVAR - Beijing ser en livsfarlig udfordring
Det amerikanske missilskjold udgør en "fundamental udfordring" set med Kinas øjne. Det hævder fremtrædende amerikanske forskere, som ikke deler Danmarks officielle analyse, der fremhæver, at missilskjoldet ikke udgør en trussel mod Kina. (Artikel i Information)

25.04.03 | MISSILFORSVAR - Rumkrig via Thule
Den amerikanske base i Thule spillede en vigtig rolle under angrebet på Irak. Foruden det meget omtalte radar-anlæg er basen vært for en satellitstation, som udgør et knudepunkt i den militære kommunikation. Begge anlæg indgår i USA's planer for udvikling af en evne til krig i rummet. (Artikel i Information)

25.04.03 | MISSILFORSVAR/MISSILSKJOLD - Thule-fangere kræver USA's base nedlagt
Den enestående kultur, som fangerne i Thule-distriktet har udviklet gennem århundreder, er truet, fordi indtægterne fra det gamle erhverv ikke modsvarer indsatsen. Man har lokalt udviklet en plan, som skal redde samfundet - men den blokeres af Thule-basen og centrale myndigheders uvilje. (Artikel i Information)

01.04.03 | MISSILSKJOLD - Asien på vej ind i ny atomalder
Amerikanske trusler med atomvåben imod Kina i 1950'erne er blevet en storpolitisk boomerang, som i dag motiverer kinesisk frygt for USA's missilskjold. Der er risiko for, at USA's planer vil fremprovokere yderligere kinesisk oprustning og starte en nuklear kædereaktion i hele Asien (Artikel i Kontakt)

07.03.03 | MISSILFORSVAR - Missilrapport misinformerer
Regeringens redegørelse om missilforsvaret og Thule oplyser, at det meste af Grønland vil være beskyttet. Men firmaet, som skal fremstille forsvarsraketterne, har sin egen redegørelse - og ifølge den kan Grønland ikke forsvares mod et angreb fra Nordkorea, Kina eller Rusland. (Trykt i Information)

06.03.03 | MISSILFORSVAR - Gensyn med George Orwell
Missil-rapporten fra regeringen leverer sandheden - hævder dens forfattere. Det er en påstand, som bringer produkter fra Sandhedsministeriet i "1984" i erindring. Når det gælder Kinas mulige svar, leverer rapporter konklusioner, som helt ignorerer amerikansk forskning. (Trykt i Information)

11.02.03 | MISSILFORSVAR - Missilskjold - mere end et fugleskræmsel
Kølig realpolitik taler for et dansk ja til USAs missilskjold - fordi prisen for et nej til Bush-regeringen er for høj. Så hvorfor overforsikrer nogle tilhængere sig med argumenter, som er mere salgbare end sandfærdige? (Trykt i Berlingske Tidende, kronikken 11. februar 2003

2001  Til top 

25.08.01 | MISSILFORSVAR - Europas raketskjold
Nogle danske politikere ønsker et missilskjold efter amerikansk forbillede - men hvis Europa skal forsvares mod fjendtlige raketter opstår en stribe praktiske problemer, påpeger en britisk rapport. Forskerne mener, at kun en europæisk superstat effektivt kan håndtere udfordringerne. (Artikel i CS-bladet)

03.07.01 | MISSILFORSVAR - Raketskjold kan skabe atom-anarki
USA's allierede frygter en modreaktion, hvis Bush-regeringen gennemfører oprettelsen af et missilforsvar. Initiativet kan, mener kritikere, udløse et våbenkaløb eller gøre terror til et nyt våben for stater. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

01.06.01 | MISSILFORSVAR - Anti-raket systemerne
Gennemgang af de våbensystemer, som Bush-regeringen vil udvikle i forbindelse med oprettelsen af et missiilforsvar. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

01.06.01 | MISSILFORSVAR - Tro på raketskjold er ikke nok
Bush-regeringen står med store teknologiske udfordringer, hvis man vil oprette et effektivt skjold mod fjendtlige raketter. Mange amerikanske forskere tvivler på, at det er muligt. (Artikel i Hjemmeværnsbladet)

18.04.01 | MISSILFORSVAR - Raketskjoldet & Truslen
Udsigten til brug af Thule-basen i et amerikansk forsvar mod atomraketter stiller, ifølge professor Ole Wæver, Danmark foran den vigtigste sikkerhedspolitiske beslutning siden anden verdenkrig. I USA raser debatten mellem tilhængere og modstandere. Amerikanske regeringer har seks gange haft planer for udvikling af et forsvar, og de er hver gang blevet opgivet. Bag de seneste planer ligger en trusselsanalyse, hvor man ikke ser på hensigter men kun modstanderes muligheder for anskaffelse af atomraketter. (Dobbeltartikel. Første artikler en i serie over tre gange bragt af Hjemmeværnsbladet)

6.03.01 | MISSILFORSVAR - Kejserens nye klæder
Forsvar mod langtrækkende raketter kan godt kaldes en god idé, siger den amerikanske forsker Lisbeth Gronlund. Men det er et problem, at forsvaret sandsynligvis ikke vil virke, fordi en angriber har mange modtræk til rådighed. (Artikel i Aktuelt)

01.03.01 | MISSILFORSVAR - Ulige byttehandel
I løbet af 90'erne har USA og Europa fået et meget forskelligt syn på sikkerhedspolitik. Denne forskel præger nu holdningen til eksempelvis missilforsvar og EU's militære forsvar. Et kompromis er på vej, hvor europæerne accepterer missilforsvar, mens USA til gengæld accepterer EU's ekspeditionskorps. (Trykt i CS-bladet)

2000  Til top 

11.09.00 |MISSILFORSVAR / NATO - Ny udvidelse af NATO kan udløse katastrofe
Ruslands tidligere udenrigsminister Primakov truer NATO med alvorlige følger, hvis de baltiske lande optages i NATO. Han rejser også trusler i forbindelse med en amerikansk opsigelse af ABM-traktaten, der forbyder et effektivt missilforsvar. (Artikel i Aktuelt)

11.09.00 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - USA risikerer atom-kaos
Skarp reaktion fra Ruslands tidligere premierminister Primakov på nyheden om, at USA kun vil forhandle yderligere nedskæring af atom-arsenalerne, hvis Rusland vil genforhandle ABM-traktaten, der forbyder et effektivt missilforsvar. (Artikel i Aktuelt)

09.09.00 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - Thule: Venter dansk nej til USA's raketskjold
Efter møde med udenrigsminister Niels Helveg Petersen sammenligner Ruslands tidligere premierminister Primakov i interview med Aktuelt inddragelse af Thule i USA's missilforsvar med 1950'ernes debat om stationering af atomvåben i Danmark. (Artikel i Aktuelt)

02.09.00 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - Raketskjold må vente
Clinton har udsat oprettelsen af et forsvar mod langtrækkende raketter. Beslutningen bygger på en række argumenter - blandt andet behovet for aftaler med Rusland og Kina, så projektet ikke får afstabliserende følger. Præsidenten får både ros og ris i flere kommentarer. (Artikel i Aktuelt)

24.06.00 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - Danmark truer faktisk Rusland
Rusland truer Danmark, fordi USA vil anvende Thule-basen i et missilforsvar. Men Danmark truer faktisk også Rusland, fordi vi overvejer et ja. Det er den uundgåelige konklusion, hvis man accepterer terrorbalancens logik - og det er stadig den, som styrer både USA's og Ruslands adfærd. (Kommentar i Aktuelt)

1999  Til top 

12.11.99 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - Forsvar er det værste forsvar
En officiel amerikansk trusselsvurdering, som af Danmark blev stemplet 'Fortroligt', vurderer, at USA i de kommende år "sandsynligvis" vil blive udsat for en rakettrussel fra Iran. Men rapporten peger også på, at truslen bliver mere nærværende, hvis Rusland og Kina leverer raketteknologi til "slyngelstater". Der er risiko for, at et amerikansk missilforsvar kan fremprovokere, at Rusland og Kina i et modtræk leverer denne teknologi. (Artikel i Weekendavisen)

05.11.99 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - Raketter over Thule
Udsigterne til brug af Thule-radaren i et amerikansk missilforsvar har udløst stærke reaktioner i Grønland. Landsstyrets formand rejser en række krav, og Thule-fangernes advokat, som arbejder for tilbagegivelse af Thule-basen til dens oprindelige beboere, vil anvende et amerikansk brud med ABM-traktaten ved Højesteret. (Artikel i Weekendavisen)

29.10.99 | MISSILFORSVAR / MISSILSKJOLD - Danmark i atomklemme
Under et dække af dyb hemmeligholdelse forhandlede USA og Danmark brug af et radaranlæg ved Thule i Clinton-regeringens anti-raket projekt. Det var dog ikke en hemmelighed for amerikanske forskere, og planerne var blevet fremlagt under høringer i Kongressen. (Artikel i Weekendavisen)

 

 


www.dragsdahl.dk - E-mail: jorgendr@hotmail.com Ballerup. Danmark